ഗ്നോം 3.4 വിതരണ കുറിപ്പുകള്‍

1. ആമുഖം

അടിപൊളി സോഫ്റ്റ്‌വെയര്‍ എല്ലാവര്‍ക്കും ലഭ്യമാക്കാന്‍ പ്രയത്നിയ്ക്കുന്ന ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹമാണു് ഗ്നോം സംരംഭം. ഉപയോഗിയ്ക്കാനെളുപ്പവും, കുഴപ്പങ്ങളില്ലാത്തതും, ഒന്നാം തരം പ്രാദേശികവത്കരണ സജ്ജവും, വ്യത്യസ്ത കഴിവുകളുള്ളവര്‍ക്കുപയോഗിയ്ക്കാവുന്നതുമായ സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലാണു് ഗ്നോമിന്റെ ശ്രദ്ധ. ഗ്നോം സ്വതന്ത്ര സോഫ്റ്റ്‌വെയറാണു്. ഇതിനര്‍ത്ഥം ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ സൃഷ്ടികളും സ്വതന്ത്രമായി ഉപയോഗിയ്ക്കാനും, ഇഷ്ടാനുസരണം മാറ്റം വരുത്താനും, മറ്റുള്ളവര്‍ക്കു് വിതരണം ചെയ്യാനും അനുമതിയുള്ളവയാണു്.

ഗ്നോം ഓരോ ആറു മാസത്തിലും പുതിയ പതിപ്പിറക്കും. മുമ്പത്തെ പതിപ്പായ 3.2 വിനു് ശേഷം ഏതാണു് 1275 ആളുകള്‍ 41000 മാറ്റങ്ങള്‍ ഗ്നോമില്‍ വരുത്തി. ഞങ്ങടെ കൂടെ കൂടുന്നോ? ഐഡന്റിക്ക, ട്വിറ്റര്‍ അല്ലെങ്കില്‍ ഫേസ്ബുക്ക് വഴി ഞങ്ങളേക്കുറിച്ചുള്ള പുതിയ വാര്‍ത്തകളറിയാം.

ഞങ്ങളുടെ സൃഷ്ടികള്‍ ഇതിലും നന്നാക്കാന്‍ നിങ്ങളാഗ്രഹിയ്ക്കുന്നെങ്കില്‍ കൂടെ ചേരൂ. ഇംഗ്ലീഷില്‍ നിന്നും പരിഭാഷ ചെയ്യാനും, പ്രചാരണത്തിനും, സഹായക്കുറിപ്പുകളെഴുതാനും, പരീക്ഷിച്ചു് നോക്കാനും, അല്ലെങ്കില്‍ കോഡെഴുതാനും കൂടുതല്‍ ആളുകളെ ഞങ്ങള്‍ എല്ലായ്പ്പോഴും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു.

ഗ്നോമിന്റെ ചങ്ങാതിയായി നിങ്ങള്‍ക്കു് സാമ്പത്തികമായും ഞങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കാവുന്നതാണു്.

2. ഉപയോക്താക്കള്‍ക്കു് പുതിയതെന്തു്

ചിത്രം 1ഗ്നോം 3.4

ഏപ്രില്‍ 2011 ലെ 3.0 പതിപ്പിനു് ശേഷം വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ പതിപ്പാണു് 3.4. പല പിഴവുകളുടേയും തിരുത്തുകള്‍ക്കും ചെറിയ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകള്‍ക്കുമൊപ്പം തന്നെ ഉപയോക്താക്കളുടെ അനുഭവം മെച്ചമാക്കുന്ന വളരെയധികം മാറ്റങ്ങളും ഈ പതിപ്പിലുണ്ടു്. കൂടുതല്‍ തിളങ്ങുന്ന, കൂടുതല്‍ മൃദുലമാക്കിയ, കൂടുതല്‍ വിശ്വസനീയമായ ഗ്നോം 3 ആണിതിന്റെ ഫലം.

ഈ പതിപ്പില്‍ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പുതിയ വികസനങ്ങളുമുണ്ടു്. ഞങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങളായിരുന്നു അടുത്തിടെയുള്ള രൂപകല്പനയുടേയും വികസനത്തിന്റേയും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം എന്നതിനാല്‍ തന്നെ വളരെയധികം പ്രയോഗങ്ങളും ഈ പതിപ്പില്‍ നല്ലരീതിയില്‍ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ടു്. ഞങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങളുണ്ടാക്കാനുപയോഗിയ്ക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ഘടകങ്ങളിലും നിങ്ങള്‍ക്കു് മെച്ചപ്പെടല്‍ കാണാം. മൃദുലമായ നീക്കങ്ങള്‍, ഉപയോക്താക്കളുമായി ഇടപഴകുന്ന ഘടകങ്ങളിലെ പുതുമ, വളരെ മാറ്റം വരുത്തിയ കാഴ്ചാ പ്രമേയവും പ്രയോഗങ്ങളുടെ മെനുവും ഇതിലുള്‍പ്പെടുന്നു.

പുതിയ രേഖകളുടെ തിരച്ചില്‍, പെട്ടികളെന്ന പുതിയ പ്രയോഗം, പരസ്പരം കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള സല്ലാപം, ഒരു ദിവസത്തില്‍ ഏതു സമയമാണെന്നതിനനുരിച്ചു് മാറുന്ന പുതിയ അനിമേറ്റ് ചെയ്ത പശ്ചാത്തലം എന്നിവ എടുത്തുപറയേണ്ട മറ്റു് മാറ്റങ്ങളാണു്. ആസ്വദിയ്ക്കൂ!

2.1. പുതിയ ഗ്നോം 3 ദൃശ്യാനുഭവം പകരുന്ന പ്രയോഗങ്ങള്‍

ഈ വിതരണ ചക്രത്തിലെ പ്രധാന പ്രമേയം ഞങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങളായിരുന്നു. 3.2 നൊപ്പം വിതരണം ചെയ്ത പുതിയ പ്രയോഗങ്ങളെല്ലാം കാഴ്ചയില്‍ നല്ലതും ഉപയോഗിയ്ക്കാന്‍ ആഹ്ലാദം പകരുന്നതുമായി നല്ല രീതിയില്‍ പുതുക്കി. പല നിലവിലെ പ്രയോഗങ്ങളും ഒരേ പോലെ കാണുന്നതും ഗ്നോം 3 മായി ഇഴുകി ചേരുന്നതുമായി മാറ്റി മറിച്ചിട്ടുണ്ടു്.

ചിത്രം 2രേഖകള്‍

രേഖകള്‍ എളുപ്പത്തില്‍ പരതാനും, അവയ്ക്കുള്ളില്‍ തിരയാനും, അവ അടുക്കി വയ്ക്കാനും സഹായിയ്ക്കുന്ന പുതിയ പ്രയോഗമായ രേഖകളുടെ രൂപകല്പന വലിയ രീതിയില്‍ പുതുക്കി. പുതുമയും വൃത്തിയുമുള്ള ഒരു പ്രയോഗമാണു് അതിന്റെ ഫലം. പുതിയ പതിപ്പില്‍ പുതുമയുള്ള രീതിയില്‍ ഇടപഴകാനും, രേഖകളുടെ ശേഖരം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കഴിവും, അച്ചടിയ്ക്കാനുള്ള പിന്തുണയും ഉണ്ടു്.

ചിത്രം 3പുതുയ ദൃശ്യാനുഭവവുമായി എപ്പിഫാനി, ഇപ്പോള്‍ വെബ് എന്ന പേരില്‍

ഗ്നോമിലെ വെബ് ബ്രൌസറായ എപ്പിഫാനിയുടെ പുതിയ പേരാണു് വെബ്. പുതുതായി രൂപകല്പന ചെയ്ത ഉപകരണപ്പട്ടയും 'സൂപ്പര്‍ മെനുവും' ഉള്‍പ്പെടെ 3.4 ല്‍ ഇതുമായി ഭംഗിയായി ഇടപഴകാന്‍ സാധിയ്ക്കും. പ്രകടനത്തിലെ വളരെയധികം മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും വേഗത്തിലുള്ള ബ്രൌസിങ്ങ് നാള്‍വഴിയും ഇതില്‍ ഉള്‍പ്പെടും.

ചിത്രം 4വിലാസങ്ങള്‍

ഞങ്ങളുടെ പുതിയ പ്രയോഗമായ വിലാസങ്ങളും നല്ലരീതിയില്‍ പുതുക്കി. പ്രധാന വിലാസപ്പട്ടിക മെച്ചപ്പെടുത്തിയതിനോടൊപ്പം തന്നെ വിലാസ വിവരങ്ങള്‍ക്കു് പുതിയ വിന്യാസവും ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ടു്. വിലാസങ്ങള്‍ക്കു് ഒപ്പം തന്നെ കണ്ണി ചേര്‍ക്കാനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും പുതിയൊരു പടം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരവുമുള്‍പ്പെടെ മറ്റു് പല പുതിയ ഗുണങ്ങളും ഇപ്പോഴുണ്ടു്.

ഗ്നോം ഡിസ്ക് സഹായിയുടെ പേരു് ഡിസ്കുകള്‍ എന്നാക്കിയതിനു് പുറമേ വലിയൊരു മാറ്റം മറിച്ചിലും നടത്തി. ഈ ഉപകരണവുമായി നിങ്ങള്‍ക്കു് പുതുമയോടെ ഇടപഴകാം, ഇതു് ഗ്നോമുമായി കൂടുതല്‍ ഇഴുകി ചേരുന്നു, കൂടാതെ പല പുതിയ ഗുണങ്ങളും ഇതിനിപ്പോഴുണ്ടു്.

അടയാളവാക്കുകളും താക്കോലുകളും ഞങ്ങള്‍ പുതുക്കിയ മറ്റൊരു പ്രയോഗമാണു്. വളരെ പരിഷ്കരിച്ചതും വേറിട്ടു് നില്‍ക്കുന്നതുമായ ഉപയോക്താവുമായുള്ള വിനിമയ സംവിധാനമാണിതിനുള്ളതു്.

2.2. രേഖ തിരയല്‍

ചിത്രം 5പരിപാടികളുടെ ചുരുക്കത്തില്‍ നിന്നും തന്നെ രേഖകളില്‍ തിരയാം

പരിപാടികളുടെ ചുരുക്കത്തില്‍ നിന്നും ഇപ്പോള്‍ തന്നെ നിങ്ങള്‍ക്കു് പ്രയോഗങ്ങളും, വിലാസങ്ങളും, സിസ്റ്റത്തിന്റെ സജ്ജീകരണങ്ങളും എളുപ്പത്തിലെടുക്കാവുന്നതാണു്. രേഖകളില്‍ കൂടി ഇങ്ങനെ തിരയാമെന്നതാണു് ഈ പതിപ്പില്‍ വരുന്ന വലിയൊരു ഗുണം. രേഖകളില്‍ എളുപ്പത്തില്‍ തിരയാമെന്നാണിതിനര്‍ത്ഥം.

രേഖകള്‍ എന്ന പ്രയോഗം നേരിട്ടാണു് രേഖകളില്‍ തിരയാനുള്ള ഈ പുതിയ സൌകര്യം ഒരുക്കുന്നതു്. അതുകൊണ്ടു് തന്നെ നിങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള രേഖകളോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഓണ്‍ലൈന്‍ അക്കൌണ്ടുകളില്‍ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള രേഖകളിലും നിങ്ങള്‍ക്കു് തിരയാവുന്നതാണു്.

പരിപാടികളുടെ ചുരുക്കത്തില്‍ നിന്നും തന്നെ പ്രയോഗങ്ങളുടെ ഉള്ളിലെ സൌകര്യങ്ങളുപയോഗിയ്ക്കാമെന്നതു് പാട്ടുകളും ചലച്ചിത്രങ്ങളും പോലുള്ള മറ്റു് സൃഷ്ടികളും ഉള്‍പ്പെടുത്തി ഭാവി പതിപ്പുകളില്‍ കൂടുതല്‍ വിപുലമാക്കും.

2.3. പ്രയോഗ മെനു

ചിത്രം 6പ്രയോഗ മെനു

പ്രയോഗ മെനു ഞങ്ങളുടെ പ്രയോഗങ്ങള്‍ ഭാവിയില്‍ ഒരുപാടു് ഉപയോഗിയ്ക്കാന്‍ പോകുന്നൊരു ആശയമാണു്. പ്രയോഗങ്ങളുടെ പേരിനൊപ്പം തന്നെ മുകളിലെ പട്ടയില്‍ കാണിയ്ക്കുന്ന ഈ മെനു പ്രയോഗത്തിനു് മുഴുവനും ബാധകമാവുന്ന (പ്രത്യേക ജാലകത്തിനു് പകരം) പ്രയോഗത്തിന്റെ മുന്‍ഗണനകളും സഹായക്കുറിപ്പുകളും പോലുള്ള ഐച്ഛികങ്ങള്‍ക്കുപയോഗിയ്ക്കാം.

രേഖകള്‍, വെബ്, വിലാസങ്ങള്‍ എന്നിവ ഇപ്പോള്‍ തന്നെ പ്രയോഗ മെനുവെന്ന ഈ സൌകര്യം ഈ പതിപ്പില്‍ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടു്.

Focus-follows-mouse Users

An exception will be made for focus-follows-mouse users; for them, a classic menu bar will be shown.

2.4. പുതുമയുള്ള വിനിമയതല ഘടകങ്ങള്‍

A number of our application interface components have been modernized this release. These changes will make applications more elegant and easier to use. They are particularly focused on removing difficult click targets.

ചിത്രം 7Our New Color Chooser Look

Our color chooser dialog has been brought up to date for 3.4. The new design provides easy access to a tasteful palette of colors, as well as a mechanism to create a set of custom colors. It is much more straightforward to use than the previous version.

Scrollbars are another component that have been updated for 3.4. The new version takes up less space and removes the tiny 'stepper' buttons that traditionally feature on scrollbars, and which can be a particularly difficult click target.

We also revised the design of spin buttons for 3.4, which used to be fiddly. The new versions are much easier to use and look great too.

When maximized, certain applications will now hide their title bar. This ensures more space is available for the application.

2.5. A Bonanza of Smaller Improvements

Incremental improvements and polishing has been a big focus for this release. The result is a large number of smaller improvements which add up to a big increase in quality.

The visual theme is a lot more polished in this release. Many of the changes are subtle, but almost every part of the theme has been improved in some way. The overall effect is much better looking applications.

A new initiative, called Every Detail Matters, has been focusing on improving the quality of the Activities Overview for this release. Thanks to these efforts, lots of small details have been taken care of, including improved application launcher labels, new window labels and captions, better keyboard navigation, more legible text styles and an easier to use dash.

There are many other incremental improvements in GNOME 3.4. As ever, there are too many to list here, but they include:

 • Network password dialogs, including those for VPN passwords, were stuck on GNOME 2 until this release. They have now been fully integrated with the GNOME 3 experience.
 • The return of Wanda the Fish! Yes Wanda, our trusty friend from GNOME 2, has returned. She's an easter egg, so we won't tell you exactly where to find her. Search and you'll receive.
 • Our built in screen recorder now produces smoother videos while also using less system resources. To use it, simply press Control+Shift+Alt+R.
 • The visual layout of system modal dialogs has been improved since 3.2. They look much nicer as a result.
 • Notification pop-ups are more intelligent now and will avoid the mouse or touchpad pointer, so that they won't get in your way.
 • Another important enhancement to notifications is that the message tray, which displays a summary of your notifications, is now shown if you haven't interacted with your device for a short period of time. This makes it easier to be aware of ongoing conversations or unanswered messages.

2.6. Smooth Scrolling

Scrolling has got smooth in GNOME 3.4. In previous releases scrolling content could be a slightly abrupt affair. Now it is slick and graceful. Scroll operations gradually ease to a halt and have a tactile, physical feel to them. This is a big improvement which will make GNOME applications far more pleasurable and satisfying to use.

Smooth scrolling is the first result of our ongoing touch input work, which is planned to deliver more features in the future.

2.7. New Animated Background

ചിത്രം 8പ്രഭാതം, ദിനം, രാത്രി

The default background (or 'wallpaper') has been updated for this release. The new version is a new take on the stripes theme from the previous background. The new background is also dynamic, becoming brighter and more radiant during the day, and dark and shadowy in the evening.

2.8. സിസ്റ്റത്തിന്റെ സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുത്തി

System Settings have received a number of updates for 3.4. These changes include:

ചിത്രം 9Power Settings, Now with Extra Pretty
 • Improved network panel layout, which now allows you to forget the configuration of individual networks.
 • A better looking power panel, which includes a redesigned status section.
 • Greatly enhanced Wacom graphics tablet support, including calibration and button mapping, as well as the new ability to configure multiple tablets.
 • Easier navigation thanks to the renaming of some panels and an updated 'All Settings' button.

2.9. ഹാര്‍ഡ്‌വെയര്‍ പിന്തുണ മെച്ചപ്പെട്ടു

Several of the smaller improvements that feature in this release address hardware support and integration, making GNOME 3 work with more hardware devices, and providing a more seamless experience.

 • Various color calibration improvements, which will now remember which device a particular color profile is for.
 • Better handling of docking stations and external monitors, so that a laptop will now stay running (and not suspend) when it is connected to an external monitor, even if the lid is closed.
 • Support for volume keys on USB speakers and headsets.
 • New support for multiseat setups, such as pluggable USB multiseat devices.

2.10. Documentation That Really Helps You

Traditional user documentation is written like a paper book; a good story, but it is very long and takes time to read through. It's not ideal if you just want to quickly find out how to perform a certain task. To address this, applications are gradually updated to provide topic-orientated documentation. The following applications provide new documentation in GNOME 3.4:

2.11. Video Calling and Live Messenger Support

ചിത്രം 10New to Empathy: Video Calling

3.4 includes a number of improvements to the Empathy chat application. Foremost among these is its brand new audio and video calling interface. This provides a really nice way to do video calling, and it is fully integrated into GNOME 3, so you can quickly and easily respond to video calls as they come in.

Another major enhancement to Empathy for this release is the new support for both Windows Live Messaging and Facebook chat, so that chatting with your friends is easier than ever before.

There are several other improvements included in this release of Empathy, including:

 • The accounts dialog has been partially re-designed, giving it a simplified interface that is easier to use.
 • Improved integration with Contacts, which simplifies the user interface and means that Empathy can take advantage of Contacts' features, such as linking suggestions.

2.12. പല പ്രയോഗങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ടു

There are plenty of other improvements to our applications in this release. As well as the usual bug fixing work, there are visible enhancements and new features. Here are some of them:

 • The file manager Nautilus now includes an Undo function which allows you to revert changes you might have made. Great for correcting mistakes!
 • The Sound Juicer CD ripper has a new metadata fetching facility which provides enhanced support for multi-disc albums.
 • The text editor gedit will now run on Mac OS X as well as GNOME.
 • The webcam booth Cheese now uses WebM as its default video format (instead of Theora).
 • Our games have been modernized. Status bars have been removed, application menus added, and more.
 • System Monitor has received Control Groups support.
 • Image Viewer (used to be called Eye of GNOME) has a new image metadata sidebar. This makes it easy to browse images and see their properties at the same time.
 • It is now possible to use Evolution to connect to Kolab Groupware servers. It is possible to use multiple Kolab accounts at the same time. Full offline support, extended free/busy lists, and synchronization conflict detection and resolution are also all supported.
 • Evolution's account setup assistant will also automatically detect common email providers, making it less work to set up your email account. As an added bonus, it will now also let you reorder your email accounts in the sidebar.

3. പുതുതായി സമീപിയ്ക്കാവുന്നതെന്തെല്ലാം

GNOME 3.4 is the most accessible version of GNOME 3 to date, with an emphasis on being reliable and usable for everyone. GNOME has started a Friends of GNOME fundraising campaign in order to strengthen its commitment to accessibility with more resources and make 2012 the Year of Accessibility for GNOME.

This release includes some significant enhancements to GNOME's accessibility features. These include:

3.1. Improved Orca Integration

GNOME 3 support for screen readers has been improved. This means that users of the Orca screen reader can now use GNOME 3 as their computing environment. This integration will be further developed in future releases, and we encourage Orca users to provide feedback.

Orca's performance has also been greatly improved this release. These improvements mean that the new version is much faster and more responsive.

3.2. Better High Contrast Mode

ചിത്രം 11New High Contrast Icons

The high contrast theme has received several improvements this cycle. GNOME's new and refreshed interface components are now supported by high-contrast mode. The high contrast icons that are used in this mode have also been improved and extended, making high contrast look better and cover more of GNOME.

3.3. Configure the Zoom to Suit You

ചിത്രം 12New Zoom Settings

New settings for configuring the zoom (or magnifier) feature have been added for this release. The new zoom options allow you to change the magnification factor, the mouse tracking, the position of the magnified view on the screen and enable crosshairs to be added to help you find the mouse or touchpad pointer.

4. രചയിതാക്കള്‍ക്കു് പുതുതായെന്തു്

The following changes are important for developers using the GNOME 3.4 Developer Platform. If you are not interested in changes for developers, you can skip forward to ഭാഗം 5 ― പ്രാദേശികവത്കരണത്തിനു് സജ്ജമാക്കല്‍.

Included in GNOME 3.4 is the latest release of the GNOME Developer Platform. This consists of a set of API- and ABI-stable libraries available under the GNU LGPL that can be used for the development of cross-platform applications.

For information on developing with GNOME please visit the GNOME Developer Center.

4.1. ജിലിബ് 2.32

GNOME's low-level software utility library GLib has seen various improvements:

 • The threading support was rewritten. As a side effect, calling g_thread_init() is no longer needed.
 • GNOME's default storage backend GSettings received native support for Mac OS X. There is also better GSettings support for plugins and extensions via GSettingsSchemaSource.
 • GResource provides support for embedding resources in binaries
 • Unicode 6.1 support
 • New network status monitor interface: GNetworkMonitor
 • GLib and GTK+ introduced versioned deprecations. By using GLIB_VERSION_MIN_REQUIRED (resp. GDK_VERSION_MIN_REQUIRED for GTK+) you can for example receive warnings about API that was deprecated before the last stable version but not for the latest 2.31 development version. Corresponding functionality exists for too new API by using GLIB_VERSION_MAX_ALLOWED (resp. GDK_VERSION_MAX_ALLOWED for GTK+).

4.2. ജിടികെ+ 3.4

GTK+ 3.4 is the latest release of the GTK+ toolkit, which is at the heart of GNOME. GTK+ 3.4 includes new features for developers, as well as extensive bug fixes.

 • More complete CSS support in theming and better transparency support in theming and backgrounds
 • Improved cross-platform keyboard shortcut handling by using 'Primary' instead of 'Control'
 • Basic support for touch events (and support for XInput 2.2): Widgets can get touch events by connecting to the GtkWidget::touch-event signal. GTK+ uses touch events to implement kinetic scrolling in GtkScrolledWindow and touch-compatible menu behavior
 • Smooth scrolling support by the new scroll direction GDK_SCROLL_SMOOTH and the new event mask GDK_SMOOTH_SCROLL_MASK. gdk_event_get_scroll_deltas() provides the scroll deltas.
 • Session support: GtkApplication supports log out notification and negotiation (similar to deprecated EggSMClient)
 • Menu and window support in GtkApplication, including Mac OS X support

4.3. ക്ലട്ടര്‍ 1.10

GNOME's graphics library for hardware-accelerated user interfaces Clutter provides the following improvements:

 • Multiple backend support: Clutter can be compiled with support for different platforms, and the backend can be selected at run time.
 • GDK backend: Clutter can use GDK, the windowing system library also used by GTK+.
 • Support for the password hint in text entries: When the password hint is enabled, the last character inserted into a text entry will be shown for a brief amount of time, as a way to safely enter passwords and other hidden content on platforms with imprecise text input (e.g. touchscreen keyboards).
 • Use of the same definitions for versioned deprecations as GLib and GTK+ (see above).
 • Better support on Mac OS X and Wayland.
 • New scene graph API: ClutterActor is now the only class dealing with the definition of a scene inside a Clutter application. This deprecated most of the ClutterContainer interface and ClutterGroup, ClutterRectangle and ClutterBox.
 • New implicit animation API for ClutterActor.
 • New ClutterContent interface, with two implementations: Canvas for Cairo drawing; and Image for displaying image data; the Content interface supports the new render objects API for painting the actor's content.
 • Support for localizable strings and GResource in ClutterScript UI definitions.
 • Repeat count and progress mode were added to the Timeline class.
 • Performance improvements on the GLSL-based effects shipped by Clutter.
 • New brightness-contrast effect.

4.4. DConf

GNOME's default GSettings backend has seen several improvements:

 • DConf can now read from multiple user configuration databases. The dconf profile format now explicitly identifies user and system dconf databases, rather than assuming that only the first line specifies a user database. Users interested in sharing part of their dconf profile between multiple systems, such as via a version-controlled home directory, can use this support to read from a shared dconf database in addition to the live-writable dconf database.
 • DConf now supports dconf profiles specified by an absolute path in $DCONF_PROFILE, rather than just a path relative to /etc/dconf/profiles/. This allows users to specify a profile in their own home directory, such as to specify multiple user databases.

4.5. Use of Deprecated Libraries

Further progress has been made in the continuous work of replacing outdated technologies with superior facilities.

 • Several applications (such as gdm, gnome-control-center, gnome-games, gthumb, gucharmap, metacity, mutter and Rhythmbox) now use GSettings as their storage backend instead of deprecated GConf. For mutter this meant some keybinding changes.
 • libgoffice, libgnomekbd and libxklavier received GObject introspection support which makes the API of those modules automatically available to a wide variety of other programming languages and runtimes. On a related note, gevice was converted from using static deprecated Python bindings to using introspection.
 • Several packages (such as gnome-bluetooth, gnome-control-center, gnome-settings-daemon, gnome-shell, sound-juicer) have been converted from using dbus-glib to GDBus and from libunique to G(tk)Application.

4.6. Miscellaneous Developer Updates

Other GNOME Platform improvements in GNOME 3.4 include:

 • The project management of the Integrated Development Environment Anjuta is now much easier to use and more powerful. The application received a new "Find in files" dialog that allows you to search project files, and filter on directories and/or file types. The search supports regular expressions and you can also replace in all or only a subset of the results. Anjuta also improved its integration with the User Interface Designer Glade by allowing to automatically connect widgets and code.
 • Several applications (such as gnome-dictionary, gnome-system-monitor, transmageddon) provide improved cross-desktop compatibility by inheriting the freedesktop.org directory specification.
 • Developers that use the text editor gedit can use the new plugin gedit-code-assistance which provides code assistance for C, C++ and Objective-C by utilizing clang and code assistance for Python.
 • Evolution-Data-Server previously downloaded all (old) messages when adding an IMAP account. Now you can define to only download older messages when required. This saves bandwidth and disk space. It also saw several synchronization API improvements with regard to performance and convenience.
 • PyGObject's new pygtkcompat.py module provides easier backwards compatibility to deprecated PyGTK.
 • For your convenience Empathy includes a "Send to pastebin" option in its debug window.

5. പ്രാദേശികവത്കരണത്തിനു് സജ്ജമാക്കല്‍

Thanks to members of the worldwide GNOME Translation Project, GNOME 3.4 offers support for more than 50 languages with at least 80 percent of strings translated, including the user and administration manuals for many languages.

പിന്തുണയുള്ള ഭാഷകള്‍:

 • അറബിക്ക്
 • അസ്തൂറിയന്‍
 • ആസാമീസ്
 • ഇംഗ്ലീഷ് (യുഎസ്)
 • ഇന്തോനേഷ്യന്‍
 • ഇറ്റാലിയന്‍
 • ഉക്രേനിയന്‍
 • ഊയിഗര്‍
 • എസ്തോണിയന്‍
 • കറ്റാലന്‍
 • കറ്റാലന്‍ (വാലെന്‍ഷ്യന്‍)
 • കൊറിയന്‍
 • ഗലീഷ്യന്‍
 • ഗുജറാത്തി
 • ഗ്രീക്ക്
 • ചെക്ക്
 • ചൈനീസ് (ചൈന)
 • ചൈനീസ് (തായ്‌വാന്‍)
 • ചൈനീസ് (ഹോങ്കോങ്)
 • ജര്‍മ്മന്‍
 • ജാപ്പനീസ്
 • ടര്‍ക്കിഷ്
 • ഡച്ച്
 • ഡാനിഷ്
 • തമിഴ്
 • തായ്
 • തെലുങ്ക്
 • നോര്‍വീജിയന്‍ ബൊക്ക്മാല്‍
 • പഞ്ചാബി
 • പോര്‍ച്ചുഗീസ്
 • പോര്‍ച്ച്യുഗീസ് (ബ്രസീലിയന്‍)
 • പോളിഷ്
 • ഫിന്നിഷ്
 • ഫ്രഞ്ച്
 • ബള്‍ഗേറിയന്‍
 • ബാസ്ക്ക്
 • ബെലറൂഷ്യന്‍
 • ബ്രിട്ടീഷ് ഇംഗ്ലീഷ്
 • മാസിഡോണിയന്‍
 • റഷ്യന്‍
 • റൊമാനിയന്‍
 • ലാത്വിയന്‍
 • ലിത്വാനിയന്‍
 • വിയറ്റ്നാമീസ്
 • സെര്‍ബിയന്‍
 • സ്പാനിഷ്
 • സ്ലോവേനിയന്‍
 • സ്വീഡിഷ്
 • ഹംഗേറിയന്‍
 • ഹിന്ദി
 • ഹീബ്രൂ

Many other languages are partially supported, with more than half of their strings translated.

Translating a software package as large as GNOME into a new language can be an overwhelming task for even the most dedicated translation team. For this release a stellar effort has been done by the Belarusian team, increasing the completeness of their translation by more than 39 points since version 3.0. Also to be congratulated are the Khmer team with 24 points more than in version 3.2 and the Macedonian team as they raised their translation status 21 points since 3.2.

Detailed statistics and more information are available on GNOME's translation status site.

6. ഗ്നോം 3.4 എവിടെ കിട്ടും

To install or upgrade your machine to GNOME 3.4, we recommend you install the official packages provided by your vendor or distribution. Popular distributions will make GNOME 3.4 available very soon, and some already have development versions with GNOME 3.4 available.

If you want to try out GNOME, download one of our live images. These are available on our Getting GNOME page.

If you are brave and patient, and would like to build GNOME from source, we recommend you use JHBuild, which is designed to build the latest GNOME from Git. You can use JHBuild to build GNOME 3.4.x by using the gnome-3.4 moduleset.

7. ഗ്നോം 3.6 ല്‍ വരുന്നവ

The next release in the GNOME 3 series is scheduled for September 2012. Many new features and enhancements are planned for 3.6.

7.1. ഉപയോക്താവിനു് കാണാവുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍

 • Continued work on perfect integration of system components while still keeping an eye on the small details that make your life easier.

 • Boxes is in the making: A brand new GNOME 3 application which allows you to easily connect to remote machines as well as use virtual machines. A first testing version of Boxes is already available for GNOME 3.4. However, it might not come included with your system yet.

  ചിത്രം 13പെട്ടികള്‍
 • Improved rendering of HTML messages in Evolution by using WebKit instead of GtkHtml.

7.2. Accessibility Changes

 • Continued improvements to GNOME Shell accessibility via Orca and further improvements to Orca's support for WebKit2GTK+.
 • GNOME Shell Magnifier will provide additional options for customizing brightness and contrast.

7.3. Developer-Related Changes

 • Support for search providers in GNOME Shell that are provided by applications.
 • Web might switch to using WebKit2GTK+.
 • GTK+ plans to move away from implementing widget behaviors in event handlers, and instead move to a model where behaviors can be added to a widget as separate objects (similar to Clutter).

8. അണിയറയില്‍

These release notes were compiled by Allan Day, André Klapper and Olav Vitters with extensive help from the GNOME community.

This release could not have been possible without the hard work and dedication of the GNOME community. Congratulations and thanks to everyone.

These release notes can be freely translated into any language. If you wish to translate them into your language, please contact the GNOME Translation Project.

This document is distributed under the Creative Commons Sharealike 3.0 license. Copyright © The GNOME Project