GNOME 2.28 ― informacje o wydaniu

1. Wprowadzenie

GNOME 2.28 to najnowsza wersja popularnego, wieloplatformowego, graficznego środowiska do pracy z komputerem. Najważniejszymi cechami środowiska jest łatwość użycia, stabilność oraz najlepsza dostępność i tłumaczenie. Projekt GNOME tworzy oprogramowanie o wolnym kodzie źródłowym, które zawiera wszystkie elementy nowoczesnego środowiska pracy z komputerem. Są to programy do: obsługi poczty elektronicznej, pracy grupowej, zarządzania plikami i multimediami oraz gry. GNOME to także elastyczna platforma programowania o dużych możliwościach, przeznaczona dla komputerów osobistych i urządzeń przenośnych.

Rysunek 1GNOME 2.28

Środowisko GNOME jest wydawane co sześć miesięcy. Każde wydanie zawiera wiele nowych funkcji, usprawnień, poprawek błędów i tłumaczeń. Wydanie GNOME 2.28 nie jest wyjątkiem. Więcej informacji o środowisku GNOME i o cechach (użyteczność, dostępność, internacjonalizacja i wolność), które wyróżniają je spośród innych systemów i środowisk, można znaleźć na stronie About GNOME (w języku angielskim).

Dołącz do nas i przekonaj się, że każdy może zmieniać świat.

Wydanie GNOME 2.28 zawiera wszystkie usprawnienia dokonane w wersji GNOME 2.26 i wcześniejszych. Więcej informacji o zmianach w wersji GNOME 2.26 można znaleźć w odpowiednich informacjach o wydaniu.

2. Zostań przyjacielem GNOME!

W czasie trwania cyklu wydania GNOME 2.26 Fundacja GNOME uruchomiła nowy program "Przyjaciele GNOME". Osoby chcące wesprzeć rozwój środowiska mogą zobowiązać się do regularnych wpłat na rzecz Fundacji GNOME. Dzięki wskazówkom użytkowników podczas cyklu wydania 2.28, program "Przyjaciele GNOME" można teraz dofinansowywać comiesięczną, osobiście wybraną kwotą.

Przyjaciele GNOME to sposób na wsparcie finansowe misji projektu GNOME, którą jest dostarczanie wolnego i otwartego środowiska graficznego dla każdego użytkownika ― niezależnie od stopnia jego sprawności. Dzięki hojności ofiarodawców, bez reklamy i zewnętrznej pomocy fundacja zebrała w 2009 roku 20 tysięcy dolarów. Środki te przeznaczane są na festiwale kodowania, lokalne wydarzenia i programy, które przyczyniły się do przekształcenia projektu GNOME w wielojęzyczne, dostępne i łatwe w użyciu środowisko dla komputerów osobistych i urządzeń przenośnych.

Zapraszamy na stronę programu Przyjaciele GNOME (w języku angielskim).

3. Nowości dla użytkowników

Użytkownicy i użyteczność są od zawsze w centrum uwagi projektu GNOME. W wersji 2.28 poprawiono setki błędów i dodano wiele usprawnień wnioskowanych przez użytkowników. Wypisanie ich wszystkich w tym miejscu nie jest możliwe, dlatego wspomnimy tylko o najważniejszych i najciekawszych funkcjach przeznaczonych dla użytkowników.

3.1. Bez kabli

GNOME 2.28 zawiera pierwsze wydanie modułu GNOME Bluetooth, zarządzającego urządzeniami Bluetooth. Moduł ten obsługuje setki urządzeń Bluetooth takich jak myszy, klawiatury i zestawy słuchawkowe. Moduł GNOME Bluetooth jest zintegrowany z serwerem dźwięku PulseAudio, co pozwala obsługiwać zestawy słuchawkowe i słuchawki stereo.

Moduł GNOME Bluetooth obsługuje także połączenia internetowe przez telefon komórkowy. Po powiązaniu telefonu z modułem GNOME Bluetooth, Menedżer sieci uzupełni listę połączeń o wpis dotyczący dostępu przez telefon komórkowy.

Rysunek 2Moduł GNOME Bluetooth

3.2. Lepsze zarządzanie czasem

Aplet Zarządzania czasem, który pomaga w zarządzaniu czasem i zadaniami, zawiera szereg nowych usprawnień.

Całkowicie nowy ekran przeglądu zadań ma bardziej przejrzysty układ, który łączy kategorie i okresy. W interfejsie po raz pierwszy wykorzystano kolory, aby ułatwić wyświetlanie proporcji czasu względem różnych czynności.

Inne funkcje to m.in. poprawione automatyczne dopełnianie, które pozwala aktualizować na żywo czas rozpoczęcia zadania, udoskonalone funkcje dla użytkowników pracujących w nocy oraz możliwość dodawania zadań, które zostały już ukończone. Wiele usprawnień można znaleźć w funkcjach eksportu - możliwość filtrowania wg kategorii i dacie oraz nowe typy eksportowanych plików: iCal do eksportu do programu Evolution, Kalendarza Google i innych klientów oraz XML i TSV (wartości rozdzielone znakiem tabulatora), które łatwo można importować do arkuszy kalkulacyjnych.

Rysunek 3Zarządzanie czasem

3.3. Komunikator Empathy

Komunikator Empathy, który korzysta z biblioteki komunikacyjnej Telepathy, uzyskał kilka nowych i ważnych funkcji pomocnych w komunikacji.

Ulepszono wiele elementów listy kontaktów. Można ustawić własny stan bezpośrednio wprowadzając go jako tekst lub wybrać go z poprzednio używanych. Organizowanie kontaktów jest łatwiejsze, ponieważ przeciąganie i upuszczanie powoduje ich przenoszenie, a nie kopiowanie. Dodane zostało menu Widok, które umożliwia szybki dostęp do sortowania kontaktów, wyświetlania użytkowników niepodłączonych, a także do zmiany preferencji rozmiaru listy kontaktów.

Rysunek 4Kontakty Empathy

Okno rozmowy obsługuje teraz kilka nowych motywów, włączając w to wiadomości w stylu programu Adium. Nad "użytkownikami" w liście kontaktów wyświetlane są teraz podpowiedzi; lista użytkowników w pokojach rozmów może zostać ukryta; menu Kontakty zostało usunięte z menu Rozmowa; jeśli pseudonim użytkownika został użyty podczas rozmowy w pokoju rozmów lub zwykłej rozmowy, to tekst karty zmieni się na czerwony.

Rozmowy głosowe i wideorozmowy mogą teraz odbywać się na pełnym ekranie, a jeśli rozmówca nie przesyła obrazu, to wyświetlany jest jego awatar. Dodana została funkcja ponownego wybierania, aby ułatwić ponowne połączenie.

Użytkownicy mogą teraz współdzielić swój pulpit przez komunikator Empathy, używając przeglądarki zdalnych pulpitów Vino.

Dla kontaktów XMPP takich jak Jabber czy Google Talk dodano obsługę geolokalizacji za pomocą usługi Geoclue. Można wyświetlać położenie kontaktów zatrzymując kursor myszy nad wybranym kontaktem w liście. Informacja ta jest też dostępna w oknie dialogowym informacji oraz w widoku mapy. Komunikator Empathy obsługuje także tryb zmniejszonej dokładności dla użytkowników, którzy życzą sobie więcej prywatności. Użytkownicy Google Talk mogą wyświetlać położenia kontaktów, ale nie mogą publikować własnego, ponieważ Google nie obsługuje standardu PEP.

Komunikator Empathy zawiera także nową dokumentację, w której nacisk położono na pomoc w wykonywaniu określonych zadań w programie.

3.4. Przeglądarka WWW Epiphany

Przeglądarka WWW Epiphany używa teraz modułu renderowania WebKit zamiast Gecko. Zmiana powinna być niewidoczna dla użytkowników, istnieją jednak pewne korzyści wynikające z lepszej wydajności. W dłuższej perspektywie zmiana na moduł WebKit przyniesie istotne korzyści dla użytkowników przeglądarki Epiphany. Moduł Webkit poprawia także wiele błędów związanych z poprzednim modułem Gecko. Zachęcamy do testowania tej nowej wersji i sprawdzenia, czy uprzednio napotkane problemy nadal występują.

Jedną z usterek związaną ze zmianą na moduł wyświetlania WebKit jakiej mogą doświadczyć użytkownicy przeglądarki Epiphany, to niemożność zapisywania danych logowania w formularzach. Ten błąd zostanie poprawiony podczas cyklu wydania 2.30.

3.5. Usprawnienia odtwarzacza multimediów

Odtwarzanie filmów DVD w Odtwarzaczu filmów Totem zostało usprawnione dzięki umożliwieniu nawigacji po menu DVD i wznawiania odtwarzania od ostatniej pozycji. Wtyczka YouTube działa teraz szybciej.

3.6. Uśmiechnij się do zdjęcia!

Cheese, program do robienia zdjęć i nagrywania filmów za pomocą kamery internetowej, zawiera wiele usprawnień. Zaktualizowano interfejs użytkownika i dodano tryb zdjęć seryjnych. Można wybrać liczbę zdjęć do zrobienia w jednej serii oraz opóźnienie czasowe między zdjęciami. Program Cheese umożliwia także ręczne robienie zdjęć za pomocą przycisku migawki w kamerach internetowych.

Interfejs użytkownika programu Cheese został zoptymalizowany pod kątem mniejszych ekranów, takich jak w netbookach, poprzez przeniesienie paska miniaturek na prawo. Poniższy zrzut ekranu ilustruje tryb zdjęć seryjnych programu Cheese w nowym, szerokim trybie wyświetlania, zoptymalizowanym dla netbooków.

Rysunek 5Tryb szeroki dla netbooków

Aby dowiedzieć się więcej o programie Cheese, można zajrzeć na stronę przeglądu jego funkcji (w języku angielskim).

3.7. Adnotacje w plikach PDF

Przeglądarka dokumentów Evince umożliwia teraz dodawanie i modyfikowanie adnotacji tekstowych, z którymi powiązane są wyskakujące okna. Program Evince obsługuje także odzyskiwanie dokumentów po wystąpieniu awarii.

Program Evince został także przystosowany do pracy na platformach Microsoft Windows®.

3.8. Regulacja głośności kanałów przednich i tylnych

Program Kontrola głośności umożliwia regulację natężenia głośności głośnika niskotonowego oraz głośników przednich i tylnych. Zmiany są teraz stosowane natychmiastowo.

Rysunek 6Obsługa głośnika niskotonowego oraz głośności przednich i tylnych głośników

3.9. Ale to nie wszystko...

Obok dużych zmian w każdym wydaniu środowiska GNOME jest też wiele małych dodatków i usprawnień.

 • Przyciski i menu w środowisku GNOME zostały ujednolicone tak, aby domyślnie nie wyświetlały się w nich ikony. Elementy menu z dynamicznymi obiektami, włącznie z programami, plikami i zakładkami oraz urządzenia są wyjątkami i mogą wyświetlać ikonę. Ta zmiana standaryzuje wygląd menu i sprawia, że interfejs użytkownika jest bardziej przejrzysty.
 • Notatnik Tomboy przechowuje teraz notatki i pliki konfiguracji w położeniu zgodnym ze specyfikacjami Freedesktop.org.
 • Menedżer zasilania obsługuje teraz laptopy z wieloma akumulatorami, ma także dodaną obsługę zatrzymywania pracy dysków twardych zarządzanych przez usługę systemową DeviceKit.
 • Mechanizmy drukowania GTK+ file i lpr obsługują drukowanie wielu stron na pojedynczej kartce.
 • Program Gedit został przystosowany do pracy na platformie Mac OS® X.
 • Text rendering has been improved in Pango using a new OpenType engine, which uses less memory and has improved support for broken fonts.
 • Due to improvements in VTE, GNOME Terminal users will notice much less memory is used.
 • Brasero, the GNOME CD/DVD Burner, now supports the ability to burn data across multiple discs and has added a graphical display to show space used on discs before burning.

4. Nowości w dziedzinie dostępności

Misją projektu GNOME jest tworzenie oprogramowania dostępnego dla wszystkich, także dla użytkowników niepełnosprawnych, którym trudniej jest używać komputera. W tym celu utworzono projekt dostępności GNOME i bibliotekę programistyczną dla ułatwień dostępu, która stała się standardem dla Wolnego Oprogramowania.

Wydanie GNOME 2.28 kontynuuje tę misję i zawiera wiele usprawnień.

4.1. Czytnik ekranowy Orca

Programiści projektu Orca włożyli wiele pracy w zmniejszenie liczby błędów (w wersji GNOME 2.28 poprawiono ich ponad 140) i poprawę wydajności programu. Niektóre z usprawnień to:

 • nowa obsługa różnych poziomów ilości informacji w paskach postępów pozwala określać, czy aktualizacje paska mają być wypowiadane nawet gdy pasek nie jest w aktywnym oknie
 • możliwość przesuwania myszy bez naciskania przycisku myszy
 • obsługa najeżdżania kursorem myszy, włączając możliwość interakcji z elementem wyświetlonym podczas najechania
 • wyświetlanie błędnych słów podczas wprowadzania tekstu
 • całkowicie przepisane generatory mowy i Braille'a umożliwiają odtwarzanie dźwięku w generatorze mowy

4.2. Obsługa dostępności WebKit

Podjęto istotne działania mające na celu usprawnić dostępność modułu wyświetlania stron WebKit, w szczególności poprzez dodanie kursora nawigacji oraz wstępną implementację interfejsu tekstu dostępnego Atk. Po pełnym zaimplementowaniu interfejsu tekstu dostępnego użytkownicy będą mogli uzyskać dostęp do zawartości bez używania myszy, z możliwością jego odsłuchu lub odczytania alfabetem Braille'a poprzez czytnik ekranowy Orca.

5. Nowości dla programistów

Poniższe zmiany są ważne dla osób korzystających z platformy programistycznej GNOME 2.28. Niezainteresowani czytelnicy mogą przejść dalej, do części Rozdział 6 ― Internacjonalizacja.

GNOME 2.28 to, obok środowiska GNOME, także wydanie platformy programistycznej GNOME ― zestawu bibliotek o stabilnych interfejsach programistycznych (API) oraz binarnych (ABI). Biblioteki te umożliwiają tworzenie oprogramowania dla wielu platform i są dostępne na licencji GNU LGPL.

Korzystanie z przestarzałych bibliotek

W wydaniu GNOME 3.0 usunięte będą różne przestarzałe części platformy GNOME. Są to między innymi biblioteki GNOME takie jak libart_lgpl, libbonobo, libbonoboui, libglade, libgnome, libgnomecanvas libgnomeprint, libgnomeprintui, libgnomeui oraz libgnomevfs. Dla programów środowiska GNOME przygotowano listę zadań mających na celu usunięcie odwołań do przestarzałego kodu. Pozwoli to zapewnić łagodne przejście na platformę GNOME 3.0.

Zachęcamy programistów do wykonania tego kroku także w ich własnych programach. Dla wszystkich programistów (także potencjalnych) na stronie wiki GNOME goals przygotowaliśmy listę zadań do wykonania. Stan modułów obsługiwanych przez narzędzie JHBuild jest automatycznie śledzony i aktualizowany na tej stronie.

5.1. Sprzątanie platformy

Podjęto poważne działania mające na celu usunięcie przestarzałych modułów i funkcjonalności na drodze do GNOME 3.0.

W GNOME 2.28 nie ma już programów zależnych od modułów esound, libgnomevfs, libgnomeprint, czy libgnomeprintui.

Inne ulepszenia platformy GNOME w GNOME 2.28:

 • Zależność od libart_lgpl została usunięta z dwóch modułów (eog i gtkhtml).
 • Zależność od libbonobo(ui) została usunięta z pięciu modułów (gnome-control-center, gcalctool, gnome-media, gtkhtml oraz accerciser).
 • Zależność od libglade została usunięta z 28 modułów (accerciser, alacarte, gnome-control-center, dasher, empathy, gcalctool, gnome-games, gnome-netstatus, gnome-nettool, gnome-mag, gnome-menus, gnome-panel, gnome-power-manager, gnome-screensaver, gnome-session, gnome-settings-daemon, gnome-system-tools, gnome-utils, gtkhtml, hamster-applet, libgnomekbd, orca, pessulus, seahorse, vino, vinagre, yelp oraz zenity).
 • Zależność od libgnome została usunięta z 14 modułów (anjuta, gnome-control-center, dasher, evolution-webcal, gconf, gdl, gdm, gnome-desktop, gnome-media, gnome-system-tools, gok, gtkhtml, vino oraz yelp).
 • Zależność od libgnomecanvas została usunięta z trzech modułów (anjuta, gtkhtml oraz zenity).
 • Zależność od libgnomeprint(ui) została usunięta z jednego modułu (gnome-games).
 • Zależność od libgnomeui została usunięta z 16 modułów (anjuta, gnome-control-center, dasher, deskbar-applet, gnome-mag, gnome-media, gnome-settings-daemon, gnome-system-tools, gnome-utils, gok, gtkhtml, hamster-applet, nautilus, orca, vino oraz yelp).
 • Zależność od libgnomevfs została usunięta z trzech modułów (dasher, gnome-mag oraz gnome-utils).
 • Wiele modułów wyświetla teraz lepsze i bardziej przejrzyste komunikaty podczas ich budowania z opcją AM_SILENT_RULES lub Shave. Więcej informacji znajduje się pod adresem http://live.gnome.org/GnomeGoals/NicerBuilds (w języku angielskim).
 • Niektóre moduły zaczęły korzystać z GIntrospection — więcej informacji na stronie http://live.gnome.org/GnomeGoals/AddGObjectIntrospectionSupport (w języku angielskim).

W wielu programach pozbyto się przestarzałych symboli GTK+ i GLib oraz zastosowano nowe zasady, aby dołączać tylko pliki nagłówkowe GTK+ i GLib najwyższego poziomu.

5.2. GTK+ 2.18

GTK+ 2.18 to najnowsze wydanie biblioteki GTK+, która stanowi serce platformy GNOME. Wersja GTK+ 2.18 zawiera nowe funkcje dla programistów oraz wiele poprawek błędów. W kodzie źródłowym rozpoczęto także przygotowania do nadchodzącej wersji GTK+ 3.0.

Okno wyboru plików zostało ulepszone. Teraz zapamiętuje stan sortowania i ma lepsze ustawienia domyślnie, takie jak ukrywanie plików kopii zapasowych oraz wyświetlanie kolumny rozmiaru. Usprawnione zostało także skracanie nazw w belce ścieżki.

Biblioteka GTK+ zyskała także wiele innych ulepszeń:

 • Kontrolki GtkEntry mogą także wyświetlać pasek postępu.
 • Kontrolka GtkEntry obsługuje wzorzec model-widok.
 • Kontrolka GtkLabel może wyświetlać osadzone adresy URI.
 • Drukowanie obsługuje wydruk zaznaczenia.
 • Kontrolki ustawień strony mogą zostać osadzone w oknie dialogowym drukowania.
 • Ikony stanu mają własność tytułu, aby polepszyć dostępność.
 • Dodana została nowa kontrolka GtkInfoBar, która wyświetla komunikaty w oknie głównym zamiast w oknie dialogowym.
 • Biblioteka GTK może zostać skompilowana za pomocą nowoczesnej wersji automake (automake 1.7 nie jest już wymagany), a także w trybie wyciszonym, używając polecenia "make V=0".

5.3. Biblioteka GLib

Biblioteka GNIO została scalona z biblioteką GIO. Dostępne są interfejsy programistyczne do pracy z adresami IPv4 i IPv6, rozwijania nazw hostów, odwrotnego wyszukiwania adresów IP, niskopoziomowych gniazd wejścia/wyjścia oraz do połączeń i usług sieciowych.

Dla klas GArray, GMappedFile i GTree stosowana jest metoda zliczania referencji.

Pętla główna obsługuje domyślne konteksty dla wątków.

Dodano obsługę dostępu do odczytu i zapisu do klasy GIOStream i jej podklas.

Biblioteka GLib obsługuje także metadane dla pojedynczych plików.

5.4. Dokumentacja środowiska GNOME

Do modułów Yelp oraz gnome-doc-utils została dodana obsługa nowego języka XML dokumentacji GNOME - Mallard.

Mallard jest pełnowartościowym językiem XML dla twórców dokumentacji, zaprojektowanym dla tematycznych plików pomocy, który jest łatwiejszy do opanowania od języka Docbook.

Pomoc do programu Empathy (pierwsza napisana w języku Mallard) jest także pierwszą dokumentacją, której licencję zmieniono na Creative Commons Share-Alike 3.0. W przyszłości wszystkie pliki pomocy będą dostępne na tej licencji.

5.5. Moduł GNOME Bluetooth

Dodano obsługę wtyczek, która dostępna jest podczas ustawiania urządzeń. Umożliwia to obsługę urządzeń Bluetooth przez programy środowiska GNOME.

Dodano nowoczesne kontrolki wyboru urządzeń Bluetooth, włączając w to przycisk oraz element wybierający.

5.6. Przeglądarka WWW Epiphany

Podczas zmiany modułu wyświetlania stron Epiphany na WebKit programiści uzyskali kilka nowych funkcji.

WebKitGTK+ umożliwia bardzo szybkie przetwarzanie języka JavaScript, zużywa mniej pamięci, posiada interfejs programistyczny GObject oraz wbudowanego inspektora stron internetowych. Przeglądarka Epiphany zawiera także obsługę nowych rozszerzeń Seed (w języku JavaScript). Wraz z tym dodatkiem obsługa języka Python została usunięta.

Przeglądarka Epiphany korzysta z implementacji HTTP z biblioteki libsoup, a serwery pośredniczące funkcjonują teraz w jednolity sposób w środowisku GNOME. Brakujące funkcje w bibliotece libsoup to buforowanie HTTP i kodowanie zawartości.

Menu kontekstowe i widok strony nie są jeszcze dopasowane do przeglądarki Epiphany, używany jest domyślny widok WebKit.

5.7. Aplet zarządzania czasem

Wszystkie funkcje są teraz dostępne poprzez interfejs programistyczny D-Bus, który umożliwia podgląd wywołań funkcji.

5.8. Moduł GNOME-Media

W module GNOME-Media usunięto obsługę programów vumeter, CDDB i GNOME-CD.

5.9. Program Totem

Moduł xine-lib został usunięty z programu Totem, a dodany został nowy, asynchroniczny interfejs programistyczny.

5.10. Program Vinagre

Program Vinagre, przeglądarka zdalnych pulpitów, ma teraz nowy system wtyczek. Dodanie obsługi nowego protokołu jest teraz tylko kwestią napisania odpowiedniej wtyczki. Nowe wtyczki dla programu Vinagre to VNC i SSH.

5.11. Brasero

Brasero has been separated its library and utilities into libbrasero-burn and libbrasero-utils.

6. Internacjonalizacja

Thanks to members of the worldwide GNOME Translation Project, GNOME 2.28 offers support for more than 50 languages with at least 80 percent of strings translated, including the user and administration manuals for many languages.

Obsługiwane języki:

 • angielski (amerykański, brytyjski, kanadyjski)
 • arabski
 • assamski
 • baskijski
 • bengalski
 • bengalski (Indie)
 • bułgarski
 • chiński (Chiny)
 • chiński (Hongkong)
 • chiński (Tajwan)
 • czeski
 • duński
 • estoński
 • fiński
 • francuski
 • galicyjski
 • grecki
 • gudżaracki
 • hebrajski
 • hindi
 • hiszpański
 • holenderski
 • japoński
 • kannada
 • kataloński
 • kataloński (Walencja)
 • koreański
 • litewski
 • macedoński
 • malajalam
 • marathi
 • niemiecki
 • norweski bokmål
 • norweski nynorsk
 • orija
 • pendżabski
 • polski
 • portugalski
 • portugalski brazylijski
 • rosyjski
 • rumuński
 • serbski
 • szwedzki
 • słoweński
 • tajski
 • tamilski
 • telugu
 • turecki
 • ukraiński
 • wietnamski
 • węgierski
 • włoski

Wiele innych języków jest obsługiwanych częściowo (tzn. z ponad połową przetłumaczonych komunikatów).

Translating a software package as large as GNOME into a new language can be an overwhelming task for even the most dedicated translation team. For this release a stellar effort has been done by the Bengali team, increasing the completeness of their translation by more than 25 points, passing the 80% mark with 83% of the user interface translated. The Welsh, Breton, and Serbian teams are also to be congratulated as they raised their translation status 10 points or more.

Szczegółowe statystyki i dodatkowe informacje można znaleźć w witrynie stanu tłumaczeń środowiska GNOME.

7. Instalacja środowiska GNOME

Środowisko GNOME 2.28 można wypróbować dzięki płycie LiveCD, która zawiera całe oprogramowanie z wydania GNOME 2.28. Z tej płyty można uruchomić komputer bez instalowania czegokolwiek na dysku twardym. Płytę LiveCD można pobrać z witryny BitTorrent projektu GNOME.

Do instalacji lub aktualizacji używanego środowiska do wersji GNOME 2.28 polecamy skorzystanie z oficjalnych pakietów dostawcy lub dystrybucji. Środowisko GNOME 2.28 będzie niedługo dostępne przez systemy pakietów popularnych dystrybucji. Niektóre dystrybucje w wersjach rozwojowych zawierają już pakiety GNOME 2.28. Listę dystrybucji wraz z wersjami środowiska GNOME można znaleźć na stronie Get Footware (w języku angielskim).

Odważni i cierpliwi użytkownicy mogą skompilować środowisko GNOME samodzielnie. Polecamy narzędzie JHBuild, które pozwala zbudować środowisko GNOME z repozytorium Git. Środowisko GNOME w wersji 2.28.x można skompilować za pomocą tego narzędzia, używając zestawu modułów gnome-2.28.

Mimo, że możliwa jest kompilacja środowiska GNOME bezpośrednio z pakietów źródłowych, zalecamy skorzystanie z narzędzia JHBuild.

8. Plany dotyczące GNOME 2.30

Prace nie kończą się wraz z wersją GNOME 2.28. Rozpoczęły się już prace nad GNOME w wersji 2.30, które ukaże się dokładnie sześć miesięcy po wersji 2.28.

Ostateczna decyzja, czy GNOME 2.30 (wydanie w marcu 2010), czy GNOME 2.32 (wydanie we wrześniu 2010) będzie określone jako GNOME 3.0 zostanie podjęta na początku listopada 2009. Ta decyzja będzie oparta na postępie rozwoju nowych i bieżących programów oraz bibliotek GNOME, a także ich wpływie na dostępność, stabilność i użyteczność.

GNOME 2.30 nadal będzie dostarczać środowisko i programy jak zawsze, a także potencjalnie nowy interfejs użytkownika w Powłoce GNOME oraz Dziennik Aktywności GNOME, które mogą w łatwy sposób pomóc w przeglądaniu i odnajdywaniu plików. W GNOME 2.30 niektóre biblioteki zostaną wycofane z użytku.

Wersja poglądowa Powłoki GNOME jest dostępna w wersji 2.28 i można ją pobrać. Powłoka GNOME to innowacyjny interfejs użytkownika, który korzysta z możliwości animowanego pulpitu. Powłoka GNOME pozwala na łatwe dodawanie dodatkowych obszarów roboczych, uruchamianie często używanych programów, a także na dostęp do najczęściej używanych plików i dokumentów.

Rysunek 7Powłoka GNOME

Dziennik aktywności GNOME to narzędzie pozwalające na łatwe przeglądanie i odnajdywanie plików. Przechowuje chronologiczny dziennik aktywności zmian i dostępu do wszystkich plików, obsługuje etykiety i powiązania między grupami plików. Dziennik Aktywności GNOME jest graficznym interfejsem użytkownika dla Zeitgeist, mechanizmu śledzącego aktywność na pulpicie, z obsługą etykiet i zakładek.

Tomboy Online jest planowny dla GNOME 2.30, będzie umożliwiał użytkownikom synchronizację i dostęp do notatek programu Tomboy przez Internet.

Strona GNOME's roadmap (w języku angielskim) zawiera szczegółowy plan programistów dla następnego cyklu wydania. Strona harmonogramu wydania GNOME 2.30 została wydana w tym roku i jest dostępna na stronach wiki projektu GNOME (w języku angielskim).

9. Zasługi

Informacje o wydaniu zostały zebrane przez Paula Cutlera z pomocą społeczności GNOME. Polskie tłumaczenie środowiska GNOME oraz tego dokumentu wykonał zespół Aviary.pl oraz współpracownicy. W imieniu użytkowników dziękujemy wszystkim, dzięki którym to wydanie środowiska GNOME było możliwe.

Niniejszy dokument może być tłumaczony na dowolny język. Osoby chcące go przetłumaczyć proszone są o kontakt z Projektem tłumaczenia GNOME.