Kommentarer till utgåvan GNOME 2.20

1. Introduktion

GNOME 2.20 är den senaste versionen av GNOME-skrivbordet; en populär, multi-plattforms skrivbordsmiljö. GNOME:s fokus är enkel användning, stabilitet och förstklassig internationalisering samt stöd för tillgänglighetsfunktioner. Baserad på fri och öppen källkodsprogramvara, tillhandahåller GNOME alla de vanliga verktyg som datoranvändare kan förvänta sig av en modern datormiljö, såväl som en flexibel och kraftfull plattform för programvaruutvecklare.

Förbättringarna i GNOME 2.20 inkluderar: Förbättrat stöd för höger till vänster-språk; skrivbordssökning integrerad i filväljardialogen; behändiga nya funktioner i e-post- och kalenderklienten Evolution; utökad bläddring i fotoalbum; förenklade systeminställningar; effektivare strömhantering och mycket precis övervakning av batteri i bärbara datorer. Utvecklarna får mycket hjälp med programutvecklingen tack vare den nya versionen av verktygslådan GTK+, förbättrade verktyg och en ny webbplats för dokumentation.

GNOME-skrivbordet ges ut var 6:e månad med många nya funktioner, förbättringar, rättningar av "fel" samt översättningar och GNOME 2.20 fortsätter denna tradition. För att lära dig mer om GNOME och de kvalitéer som utmärker det från andra skrivbordsmiljöer (såsom användbarhet, tillgänglighet, internationalisering och frihet) besök sidan Om GNOME på vår webbplats.

Gå med oss idag och se vilken skillnad du kan göra.

GNOME 2.20 inkluderar alla förbättringar gjorda i GNOME 2.18 och tidigare. Du kan lära dig mer om ändringarna som blev gjorda i GNOME 2.18 från dess Kommentarer till utgåva.

Dessa kommentarer till utgåvan 2.20 finns tillgängliga i flera olika språk: Albanska, Arabiska, Bulgariska, Katalanska, Kinesiska (förenklad), Kinesiska (traditionell), Danska, Nederländska, Estniska, Engelska, Franska, Tyska, Grekiska, Indonesiska, Italienska, Japanska, Koreanska, Litauiska, Makedonska, Punjabi, Polska, Portugisiska (brasilisk), Ryska, Serbiska, Serbiska (Latin), Spanska, Svenska, Thai, Turkiska, Ukrainska, Vietnamesiska, Kymriska.

2. Vad är nytt för användarna

GNOME-projektets fokus på användare och användbarhet fortsätter i GNOME 2.20 och dess hundratals felrättningar och användarönskade förbättringar. Men det stora antalet utökningar gör det omöjligt att lista varje ändring och förbättringar som har gjorts. Denna sida hoppas att visa fram några av de mer spännande användarorienterade funktionerna i den här utgåvan av GNOME.

2.1. E-post och kalender

GNOME:s klient för e-post och grupprogramvara, Evolution, har fått flera nya funktioner.

Den nya bilagsvarningen kan betyda slutet för alla de "Ledsen, jag glömde att bifoga filen"-meddelandena. Om du försöker att skicka ett e-postmeddelande som exempelvis innehåller ordet "bilaga" (eller liknande ord), men inte bifogar en fil, kommer du att se denna behjälpliga varning.

Figur 1Evolutions funktion för varning för saknad bilaga.

Evolution visar nu en ikon i notifieringsytan i din panel när du har fått nya meddelanden. Observera att, på grund av att det här endast är en insticksmodul som ännu inte integrerats fullständigt i huvudinställningarna, du behöver inaktivera själva insticksmodulen om du vill inaktivera den här funktionen.

Figur 2Evolutions nya notifieringsikon.

Flytta din konfiguration och e-postarkiv till en ny dator är nu mycket enklare tack vare den nya funktionen för säkerhetskopiering och återskapning.

Figur 3Evolutions funktion för säkerhetskopiering.

Stöd för den nya "magiska blankstegstangenten" är svår att hitta, men användbar - det betyder att du bara behöver en tangent för att läsa nya meddelande i alla dina mappar. Tryck bara på blankstegstangenten för att rulla förhandsgranskningsfönstret för meddelanden till slutet av meddelandet, tryck sedan igen för att visa nästa olästa meddelande i den mappen. När du har läsa alla meddelanden i den mappen, tryck på den igen för att visa första olästa meddelande i nästa mapp.

Evolutions kalenderfunktion har även fått några användbara förbättringar. Sökgränssnittet tillåter avancerade sökningar liknande de som redan finns tillgängliga för e-postmeddelanden och adressboken samt att du kan spara dina sökningar för att köra dem igen senare. Rullgardinsmenyn Visa ger nu snabb åtkomst till dina möten de närmsta 7 dagarna och till aktiva möten.

Figur 4Evolutions vy för 7-dagars händelser.

I tillägg har e-postklienten numera

 • stöd för att flytta trådar till toppen av listan, när en tråd har fått ett nytt meddelande, vid användning av trådad vy.
 • använder standardutskriftssystemet i GTK+, använder samma dialogfönster som andra program, vilket tillhandahåller fler utskriftsalternativ än tidigare.
 • låter dig välja insticksmodul för skräppost (SpamAssassin eller BogoFilter) via sina inställningar. SpamAssassin kommer nu att lära sig vad som är skräppost och inte skräppost när du markerar meddelanden.

Användare av Microsoft Exchange kommer att välkomna förbättringarna i Evolutions Exchange-stöd, vilka inkluderar:

 • Åtkomst till delegeringsfunktionen i Exchange så att en kollega kan hantera ditt arbete när du är borta.
 • Snabbare användning i frånkopplat läge.
 • Snabbare inläsning av mappar.

2.2. Webbläsare

GNOME:s integrerade webbläsare, Epiphany, har fått små men användbara förbättringar.

For instance, inline completion in the address bar is now more intuitive. When you use the cursor keys to select from the drop-down list, the current selection is shown immediately in the entry box, so it's easier to see what address will be used when you press enter. This drop-down menu lists addresses from both your history and bookmarks, and it now shows the web site icons (favicons) for history items, as it already did for bookmark items.

Figur 5The web browser, showing bookmarks and history in the address bar, with favicons.

By popular request, there's a new "smooth scrolling" preference that makes it easier to see where to continue reading when scrolling large web pages. It is not enabled by default because several users have reported that it can cause eye strain.

2.3. Bildvisning

GNOME's image viewer, eog, is now faster and more stable. The new image properties dialog provides easy access to basic information and metadata for your images, and now includes XMP (Extensible Metadata Platform) data that your camera or software might store in your image files, along with the existing EXIF data. This might include location, copyright information, license, and tags.

And you can now easily open an image in another application, such as the GIMP, by using the new "Open with..." menu item. When you've made your changes and saved the file then your picture will be updated in the image viewer automatically. This is also available in the new right-click menu in the image collection pane, at the bottom of the window, along with other useful actions. That image collection now has large vertical buttons at the left and right, making it easier to browse through your pictures.

Figur 6Bildvisaren med egenskapsdialogen och menyn Öppna med.

2.4. Dokumentvisare

GNOME's Evince viewer, for PDF and Postscript files now supports interactive PDF forms, allowing you to enter information into a PDF that you receive, to save or print. Page rendering is the new version is now noticeably faster.

Figur 7Dokumentvisaren, redigering av ett formulär.

Du kan även nu spara bilder från PDF-dokument och skriva ut dokument med flera PDF-sidor per ark.

2.5. Ljud och video

Not all distributions like to install all multimedia codecs by default, due to the need to obtain patent licenses for some codecs in some countries. This means that applications can not always read every file format by default. But applications such as GNOME's video player, Totem, can now offer these new codecs to the user for installation. This is actually implemented by your distribution, which may make its own decisions about how to obtain the codecs. Here's how it looks in Ubuntu:

Figur 8Videospelaren erbjuder hämtning av en kodek.

Totem's support for embedded videos in web pages has also improved, supporting more web pages, showing a pulsing play button when you need to press play to start the video, and now allowing you to go into full-screen mode from the web page.

2.6. Anteckningsblock

Tomboy, the GNOME note taking application, has also added some significant new features, the first of which is note synchronization. Tomboy can now use WebDAV or ssh to connect to a remote server and synchronize all the notes that a user has made. This allows for users who use multiple computers to keep one set of synchronized notes between all the machines. Simple conflict resolution between the server and the Tomboy clients ensures that there is no data loss in case of a note conflict.

Figur 9Tomboy med synkronisering av anteckningar mellan två datorer.

Furthermore, Tomboy now remembers your open notes, showing them again when you restart the application.

2.7. Textredigering

GNOME's simple but powerful text editor, gedit, has an all-new syntax-highlighting system which now supports syntax highlighting for scripting languages such as PHP and Ruby even when embedded in HTML, as well as highlighting of text such as "TODO" or "FIXME" inside code comments, and highlighting of gtk-doc source code documentation.

You can even choose from several color schemes in case you are already familiar with the colors used by a different text editor.

Figur 10Textredigerarens färgscheman.

2.8. Filhantering

The file chooser dialog now shows the recent files list and can use desktop search systems such as Beagle or Tracker, making it easier to find your files when you need them, without interruption.

Figur 11Performing a search in the file chooser dialog.

The Nautilus file manager now shows more information in the "Properties" window for drives, including a pie graph that easily shows how much space is left. In addition, you can now see the overall disk usage in the Disk Usage Analyzer utility.

Figur 12Egenskapsdialogen för en hårddisk.

(Observant users will notice the bug with the type, size, and mime type information in that screenshot. We hope to have that fixed for GNOME 2.22.)

The file manager also now uses the EXIF camera information in some image files to rotate its thumbnails when appropriate. This means that, when you take a picture with your camera and import it into GNOME, the orientation of the thumbnail will be correct, whether it was taken as landscape or portrait.

Figur 13Filhanteraren visar miniatyrbilder med korrekt orientering.

The file-roller archive manager can now open and save archives from networked locations, such as mounted ssh:// servers, by using the same gnome-vfs system that is already used by other GNOME applications. It is also now possible to copy/paste and drag-and-drop files between archives.

2.9. Panel

The GNOME Panel can be seen at the top and bottom of your screen in most distributions. It has some small but helpful improvements in GNOME 2.20. For instance, the Window List applet no longer resizes its buttons whenever the length of window titles change. This avoids annoying resizes when changing tabs in your web browser. And the Window Selector applet now sorts its drop-down list by workspace.

Users of "floating panels" (which don't expand to fill the whole screen width) might notice that these panels now remain in the correct position and alignment when changing screen resolution. More work to improve the repositioning of panel applets when changing screen resolution is planned for GNOME 2.22.

2.10. Kontrollpanel

For GNOME 2.20, the control panels have been reorganized slightly to reduce the number of control panels, making it easier to find what you need.

For instance, this release marks the debut of the new Appearance control panel applet. The Theme, Background, Fonts, and Interface applets have been merged to create this new applet, simplifying the Preferences menu.

Figur 14The Appearance control panel.

In addition, some of the Accessibility preferences have been moved to a new tab in the Preferred Applications control panel.

Figur 15The Accessibility tab in the Preferred Applications control panel.

Wireless users may also welcome the new support for WPA encryption in the Network control panel.

2.11. Lösenordshantering

The GNOME Keyring system remembers your passwords for networked servers and web sites. In GNOME 2.20, the keyring is unlocked automatically when you login and when you unlock your screen, avoiding the need for an extra password prompt. Note, however, that this feature requires some work by your distribution. You can now also change your keyring's master password via the Encryption Preferences control panel, in the GNOME Keyring tab.

Figur 16Nyckelringsfliken i kontrollpanelen för Krypteringsinställningar.

The Password and Encryption Keys utility now shows more notification details when you import keys, and allows you to choose the archive type when encrypting multiple files.

Figur 17Kryptera flera filer.

2.12. Hjälpsystem

This release has seen some large changes in the infrastructure of the GNOME help browser (yelp), improving the style and layout. In addition, the colors now better match your current theme.

Help pages also now appear more quickly, as individual pages are now loaded on demand instead of the entire manual being parsed unnecessarily.

Figur 18Hjälpbläddraren

2.13. Strömhantering

GNOME's Power Manager now saves profile information about your batteries over time, to provide a far more accurate estimation of the time remaining, even with old worn-out batteries. It even knows about many battery models that have been recalled by their manufacturers.

Figur 19Strömhanteraren varnar om ett uttjänt batteri.

Several parts of GNOME, such as the volume mixer have also been corrected to remove unnecessary polling, resulting in power savings.

2.14. Inloggning och skärmsläckare

Users could already choose their preferred language when logging in to GNOME, but now they can even see the login screen in their own language as soon as they choose it, thanks to an improved GDM (Gnome Display Manager).

The GNOME Screensaver now allows people to leave you a note while your screen is locked, by clicking the "Leave Message" button. You'll see these messages when you login.

Figur 20Notes left for you while your screensaver was active.

2.15. Höger till vänster-språk

Languages such as Arabic and Hebrew are written from right to left. Users of these languages expect most user interface elements to be similarly mirrored, compared to left-to-right user interfaces. GNOME 2.20 improves the support in the following ways when using these languages:

 • Window title buttons (such as minimize, maximize, and close) appear in mirrored order.
 • Window title menu items are now aligned to the right.
 • The alt-tab window switcher lists and moves through windows from right to left.
 • The ctrl-alt-arrow workspace switcher lists and moves through workspaces from right to left,
Figur 21Switching windows when using Arabic. Notice the reversed buttons in the window title bars.

2.16. Tillgänglighetsfunktioner

Tillgänglighetsfunktionerna i GNOME kan anpassas för personer med olika funktionshinder så de kan använda GNOME. Skärmläsaren Orca är en huvuddelen för detta stöd och använder talsynteser, blindskriftsterminal (Braille) och skärmförstoring för att hjälpa personer med synsvårigheter.

Orca's main advantage is its application-specific support. This means that it has an understanding of the specific user interaction models of particular applications in addition to the general meta-information available via the ATK toolkit (and the AT-SPI system). For instance, the latest version adds greatly improved support for OpenOffice, Firefox, Thunderbird, Pidgin (previously known as GAIM) and Java applications. It also now deals with progress bars, tooltips, and notification messages, and can use custom pronunciations for special words.

3. Vad är nytt för administratörer

GNOME releases a collection of tools for systems administrators to help with large corporate deployments and situations where machine lockdown is required.

3.1. Redigerare för nedlåsning och användarprofil

Användarprofilredigeraren "Sabayon" låter administratörer konfigurera användarprofiler inom en levande, interaktiv GNOME-session. När en profil skapas eller redigeras, startas en nästlad GNOME-session upp, vilken administratören kan använda för att ändra GConf-standardvärden och obligatoriska nycklar i sin egna GNOME-session.

Within the nested window a system administrator can create personalized profiles based on job description (e.g. receptionist, data entry clerk, programmer, human resources manager, etc.). These profiles can then be saved and deployed to various desktop machines with ease, saving the system administrator time. The profiles can also be modified and fine tuned as needed based on user feedback. Since they are in a centralized location they allow easy maintenance and deployment.

In GNOME 2.20 the User Profile Editor can also be used to set default preferences for OpenOffice applications in addition to the existing support for GNOME and Mozilla applications.

Figur 22Setting default OpenOffice preferences for a user profile.

3.2. GDM (GNOME Display Manager)

GDM now has better utmp/wtmp auditing, so when users log in or log out entries are placed in /var/adm/utmp and /var/adm/wtmp. For instance, this allows programs such as who and finger to use the utmp database to get information about who is on the system. In addition, support for Linux auditing, via libaudit, logs the success or failure of each login attempt with the Linux kernel audit system.

GDM kan även nu använda RBAC (rollbaserad åtkomstkontroll) för att kontrollera åtkomsten till funktionerna Stäng av, Starta om och Vänteläge/Viloläge.

4. Vad är nytt för utvecklare

GNOME 2.20-utvecklarplattformen tillhandahåller en stabil grund för oberoende programvaruutvecklare för att skapa tredjepartsprogram. GNOME och dess plattform är licensierad för att tillåta skapandet av både fria och proprietära programvaror som kan köra ovanpå GNOME.

Bibliotek i GNOME-plattformen är garanterade att vara API- och ABI-stabila för resten av utgivningsserien GNOME 2.x. Bibliotek som ingår i GNOME-skrivbordet har inte denna garanti, men de flesta förblir konsistenta från utgåva till utgåva.

4.1. GTK+

GNOME 2.20 uses version 2.12 of the GTK+ UI toolkit API, which adds new features and important bug-fixes. The largest changes are:

 • EN ny GtkVolumeButton-widget, för användning av mediaspelare.

 • A new GtkRecentAction class to provide recent-files menu items.

 • An improved GtkTooltip API, which is much more convenient and powerful than the now-deprecated old GtkTooltips API. For instance, this allows tooltips in GtkTreeViews, and on insensitive widgets.

 • The new GtkBuilder API, which can build user interfaces from XML descriptions, intended to replace libglade soon.

 • Support for some simple graphical effects, where the hardware and drivers support them, via functions such as gdk_window_set_composited() and gdk_window_set_opacity().
 • New input methods for the Thai and Lao languages, plus a mobile-phone-style multipress input method for embedded devices.
 • The built-in stock icons were updated to comply with the Tango freedesktop specification, so the appearance of GNOME applications is even more consistent with other toolkits and desktops.
 • The GtkFileChooser now shows the recent files list, and can be integrated with desktop search systems such as Beagle and Tracker, as mentioned above in the File Management section.

Se även listan över nya funktioner i GTK+ 2.12. Fullständig information finns i en serie (se 1, 2, 3, 4) e-postmeddelanden från Matthias Clasen

4.2. Glib

The Glib utility library now has a g_get_user_special_dir() that provides the path to special folders defined by FreeDesktop.org's xdg-user-dirs specification and tool.

And for text processing, the new GRegex API provides regular expression string matching without the need for an additional library.

4.3. Pango

Textrenderingssystemet Pango har fått flera förbättringar.

For instance, it has a new shaping engine for the N'Ko script used by the minority Mande languages in West Africa. These languages have not been well served by computer systems until now.

Figur 23An example from the N'Ko shaping engine.

The improved OpenType Layout engine helps Pango to select the correct Glyph depending on the current language.

Figur 24Pango's OpenType layout engine choosing the correct glyph.

I tillägg till det har den nya versionen av Pango fått:

 • Stöd för att ange flera föredragna språk.
 • Vertikal textformning som använder vertikala varianter av skiljetecken.
 • Nya pango_cairo-funktioner tillåter enklare användning av Pango med Cairo.

4.4. Glade

Användargränssnittsbyggaren Glade har fått många förbättringar, lägga till användargränssnitt och arkitekturella förbättringar. Till exempel verktygsfönster, såsom redigeraren, inspekteraren och paletten, är numera möjliga att docka.

Figur 25Glade, med ett odockat fönster.

And you can now right-click on widgets to conveniently make some of these changes:

 • Lägg till eller ta bort föräldrawidgeten.
 • Infoga eller ta bort en platshållare före eller efter den markerade widgeten i en GtkBox.
 • Infoga eller ta bort en sida före eller efter den markerade sidan i en GtkNotebook.
 • Infoga eller ta bort en rad eller kolumn i en GtkTable.

Library authors will be pleased to see that new widgets may be declared in the catalog without the need to write supporting source code, allowing developers to use your extra widgets in Glade.

4.5. Accerciser

The new accerciser Accessibility Explorer allows you to check whether your application provides the information needed by accessibility tools such as GNOME's Orca screenreader.

Figur 26The Accerciser utility examining an application's user interface.

4.6. Utvecklardokumentation

GNOME's new documentation website, library.gnome.org, lists all the latest tutorials, manuals and API references. It's the result of a Google Summer Of Code project which ensures that the online documentation stays up-to-date, even showing several versions of the same documents, in multiple languages too.

Det inkluderar det nya dokumentet Översikt över GNOME-plattformen, som nu är en officiell del av GNOME:s programvaruutgåvor, i modulen gnome-devel-docs. Det är en bra plats för nya GNOME-utvecklare att starta.

Figur 27GNOME:s nya onlinebibliotek för utvecklardokumentation.

For offline documentation, we strongly encourage the use of the DevHelp utility, particularly when searching for function or class names, though you must remember to install the relevant documentation packages from your distribution. DevHelp is also now part of GNOME's official Developer Tools release.

5. Internationalisering

Thanks to members of the worldwide GNOME Translation Project, GNOME 2.20 offers support for 48 languages (at least 80 percent of strings translated), including the user and administration manuals for many languages.

Språk som stöds:

 • Albanska
 • Arabiska
 • Baskiska
 • Bengali (Indien)
 • Bulgariska
 • Brasiliansk portugisiska
 • Katalanska
 • Kinesiska (Kina)
 • Kinesiska (Taiwan)
 • Kinesiska (Hong Kong)
 • Tjeckiska
 • Danska
 • Dzongkha
 • Nederländska
 • Engelska
 • Estniska
 • Finska
 • Franska
 • Galiciska
 • Tyska
 • Grekiska
 • Gujarati
 • Hindi
 • Ungerska
 • Indonesiska
 • Italienska
 • Japanska
 • Koreanska
 • Lettiska
 • Litauiska
 • Makedonska
 • Malayalam
 • Norska bokmål
 • Polska
 • Portugisiska
 • Punjabi
 • Rumänska
 • Ryska
 • Serbiska
 • Serbiska (latin)
 • Spanska
 • Slovenska
 • Svenska
 • Tamil
 • Thai
 • Turkiska
 • Ukrainska
 • Vietnamesiska
 • Kymriska

Många andra språk stöds delvis, med mer än hälften av sina strängar översatta.

6. Installera GNOME

Du kan prova GNOME 2.20 via en LiveCD som innehåller all programvara som inkluderats i GNOME 2.20 på en enda cd-skiva. Den kan hämtas från GNOME:s BitTorrent-sida.

För att installera eller uppgradera din dator till GNOME 2.20 rekommenderar vi att du installerar officiella paket från din leverantör eller distribution. Populära distributioner kommer att göra GNOME 2.20 tillgängligt mycket snart och vissa har redan utvecklingsversioner med GNOME 2.20 tillgängliga. Du kan få en lista på distributioner som skickar med GNOME och den senaste versionen de skeppar på vår Get Footware-sida.

Om du är modig, har tålamod och önskar bygga GNOME från källkod, rekommenderar vi att du använder ett av byggverktygen. GARNOME bygger GNOME från utgivna tar-arkiv. Du kommer att behöva GARNOME 2.20.x för att bygga GNOME 2.20.x. Det finns också jhbuild som är konstruerat för att bygga senaste GNOME från svn. Du kan även använda jhbuild för att bygga GNOME 2.20.x genom att använda moduluppsättningen gnome-2.20.

För de som verkligen vill bygga hela skrivbordet för hand är ordningen att bygga modulerna som följer: libxml2, libgpg-error, libgcrypt, libxslt, gnome-common, intltool, rarian, gtk-doc, glib, libIDL, ORBit2, fontconfig, cairo, pango, gnome-doc-utils, atk, shared-mime-info, gtk+, gconf, libbonobo, gail, at-spi, gnome-mime-data, desktop-file-utils, libdaemon, dbus, dbus-glib, dbus-python, pygobject, pycairo, libglade, pygtk, avahi, libvolume_id, hal, gamin, gnome-vfs, audiofile, esound, libart_lgpl, libgnome, libgnomecanvas, libbonoboui, hicolor-icon-theme, icon-naming-utils, gnome-icon-theme, gnome-keyring, libgnomeui, gnome-menus, alacarte, libtasn1, opencdk, gnutls, libsoup, mozilla, evolution-data-server, libgtop, startup-notification, gtk-engines, gnome-themes, gnome-desktop, bug-buddy, metacity, libgsf, libcroco, libgnomecups, libgnomeprint, libgnomeprintui, librsvg, eel, nautilus, libxklavier, libgnomekbd, gstreamer, liboil, gst-plugins-base, libwnck, gnome-panel, gnome-control-center, gnome-speech, dasher, pyorbit, gnome-python, gtksourceview-1.0, nautilus-cd-burner, gst-plugins-good, libmusicbrainz, iso-codes, totem, gnome-media, gnome-python-desktop, deskbar-applet, pwlib, opal, ekiga, eog, enchant, epiphany, poppler, evince, gtkhtml, evolution, evolution-exchange, evolution-webcal, fast-user-switch-applet, file-roller, gcalctool, gconf-editor, gdm2, gtksourceview, pygtksourceview, gedit, gucharmap, system-tools-backends, gnome-applets, gnome-backgrounds, gnome-games, gnome-keyring-manager, gnome-netstatus, gnome-nettool, libcolorblind, gnome-mag, gnome-power-manager, gnome-screensaver, gnome-session, libsigc++2, glibmm, cairomm, gtkmm, gnome-system-monitor, liboobs, gnome-system-tools, vte, gnome-terminal, gnome-user-docs, gnome-utils, gnome-volume-manager, gok, libgail-gnome, orca, seahorse, sound-juicer, tomboy, vino, yelp, zenity, pessulus, sabayon, devhelp, glade3, accerciser, gnome-devel-docs

Denna lista ges endast ut som referens och vi vill poängtera att alla som vill bygga GNOME från källkod bör överväga att använda ett av byggverktygen som listas ovan.

7. Se fram emot GNOME 2.22

Naturligtvis slutar inte utvecklingen i och med GNOME 2.20. Sex månader från dagen då GNOME 2.20 släpps kommer GNOME 2.22 att följa efter och bygga vidare på grunden av sin föregångare.

Saker att se fram emot i GNOME 2.22 är bland annat:

 • A major new version of GNOME's Ekiga VoIP client with a revamped user interface and SIP presence support.
 • More consolidation of control panel applets by merging them together.
 • Simpler arrangement of panel applets, with an improved API for developers.
 • A reworked user interface for the Sabayon User Profile editor.
 • Availability of a new virtual filesystem API, used by the Nautilus File Manager.

GNOME's roadmap details the developers' plans for the next release cycle, and the GNOME 2.22 release schedule will appear soon.

8. Tack till

Dessa kommentarer till utgåvan blev sammanställda av Murray Cumming, Jorge Castro och Andreas Nilsson med stor hjälp från GNOME-gemenskapen. På gemenskapens vägnar ger vi vårt varmaste tack till utvecklarna och bidragsgivarna som har gjort denna GNOME-utgåva möjlig.

Detta arbete kan fritt översättas till valfritt språk. Om du önskar översätta det till ditt språk, vänligen kontakta GNOME Translation Project.