Gnom 2.14 izdanje

1. Šta je novo za korisnike

Cilj da korisnici i lakoća upotrebe budu u prvom planu se ostvaruje i kroz 2.14 izdanje; mnogobrojne greške su ispravljene i dodate su osobine koje su sami korisnici tražili. Nemoguće je opisati sve te promene i unapređenja i zato navodima samo ona najvidljivija.

1.1. Poboljšanja brzine i odziva

Kao kada sređujete kola, naši iskusni inženjeri su doterali mnoge delove Gnoma da budu brzi koliko je to moguće. Nekoliko značajnih delova Gnom okruženja su merljivo brži, uključujući iscrtavanje teksta, dodela memorije kao i sami pojedinačni programi. Brže iscrtavanje slovnog lika i brža dodela memorije utiču na sve programe bez potrebe za njihovo ponovno prevođenje.

Neki programi su dobili posebnu pažnju da bi bilo osigurano da postižu svoj maksimum. Gnomov terminal je optimizovan na nekoliko načina kako bi se učinio bržim i u isto vreme efikasnijim u pogledu korišćenja resursa. Preglednik sistemskog dnevnika se sada pokreće dvadeset puta brže nego ranije.

Слика 1Poređenje brzine rada Gnomovog terminala između verzija 2.12 i 2.14. Vreme predstavlja ukupno vreme za koje se obavi ispis svih engleskih reči na ekranu.
Слика 2Poređenje brzine rada preglednika dnevnika računara između verzija 2.12 i 2.14.Mereno vreme je vreme za koje se učita datoteka dnevnika veličine 2.9 MB.

1.2. Bogatija pretraga

Gnomov preglednik datoteka, Nautilus, sada nudi jedno vrlo moćno sučelje za pretragu dostupno pritiskom na tastere (Ctrl-F) iznad radne površi ili kroz prozor samog preglednika.

Слика 3Pretraga pomoću Nautilusa

Nautilus dozvoljava obrazovanje pravila pretrage i njihovo čuvanje u nekoj fascikli ili na radnoj površi — sve za kasniju upotrebu.

Ukoliko je dostupna okosnica pretrage Beagle, Nautilus će to iskoristiti kako bi dobili i brže i preciznije odgovore na upite.

1.3. Proširen opseg i ubrzan sistem pomoći

Gnomov preglednik pomoći takođe uključuje nove mogućnosti kod pretraživanja teksta i dokumentacije koja se nalazi na vašem računaru. Sada sasvim brzo možete obaviti pretragu kako visoko-kvalitetne Gnomove dokumentacija tako i sistemskih man i info strana.

Слика 4Potražite termin u dokumentaciji

Isto kao i sa upravnikom datoteka, korisnici koji imaju Beagle okosnicu moći će da je iskoriste za još brže i tačnije pretraživanje.

1.4. Razgovarajte sa prijateljima preko Interneta

Ekiga, ranije nazivan Gnome Meeting je Gnomov program za telefoniranje i prenos glasa i slike preko Interneta. Podržava SIP i H323 protokole. SIP koji je popularan protokol — koriste ga Google Talk, Asterisk i nalazi se ugrađen i u drugim brojnim softverskim i ardverskim rešenjima, je skorašnji dodatak. H323 je stariji protokol koji je korišćen u Microsoft Netmeeting i drugim telekomunikacionim rešenjima.

Ekiga takođe donosi STUN podršku koja pronalazi prolaz kroz mnoge zaštitne zidove, uključujući i mrežne adresne prevodioce (NAT).Ovo znači da možete pozivati i primati pozive i kada nemate javnu Internet adresu i da nemorate da preusmeravate portove vašeg usmerivača.

Слика 5Pozovite prijatelje koristeći Ekiga program

Svako može da otvori jedan nalog na Ekiga.net koji će im obezbediti SIP adresu koju mogu koristiti na Internetu da prave i primaju poziva iz bilo kog kraja sveta.

1.5. Unapređen rad sa prozorima

Nekoliko novih mogućnosti je dodato u Metasiti radi unapređenja rada sa prozorima. Ivice prozora sada imaju magnetsku privlačnost čineći da prozore zajedno pritisnete. Rukovanje slučajevima kada postoji više monitora je takođe unapređeno. Prozori neće delom prelaziti sa monitora na monitor već se smeštaju na samo jedan.

Kao ispomoć administratorima i korisnicima koji istovremeno imaju otvorene i lokalne i udaljene programe, naslov prozora će razlikovati ove slučajeve.Naročito je važno da primenite postavke na računaru na kojem to i želite da uradite.

Слика 6Otvoren prozor na svom i na udaljenom računaru

1.6. Čarobna linija

Debitant u ovom izdanju je program „Čarobna linija“. Iskusni korisnici, oni koji vole da rade u liniji naredbi, kroz ovaj jednostavan a moćan program će verovatno pronaći zamenu.Čarobna linija koristi proširenja napisana u programskom jeziku Piton za ostvarivanje pretraga imena programa, datoteka, fascikli, obeleživača, imenika i drugih stvari. Takođe je moguće koristiti Google Live uslugu.

Слика 7Pretraga termina

Čarobna linija se može ugraditi u panel (podržani su i uspravni paneli kao )i oni sa malo slobodnog prostora). Za pretragu je dovoljno pritisnuti(Alt-F3)Nakon toga ukucajte ono što tražite. Korišćenje istorije termina za pretragu je takođe moguće.

1.7. Poboljšanja prijave

Ima mnogo poboljšanja u sistemu za prijavu (GDM). Poboljšanje brzine u čitavom okruženju je došlo i do sistema za prijavu. Takođe, tu je i novo, poboljšano dugme „Opcije“ u pozdravnom ekranu koje dopušta brz pristup raznim mogućnostima prijave. Nova mogućnost „bezbednog udaljenog pristupa“ je dodata tako da se korisnici mogu lako i bezbedno povezati na X server. Izgled je takođe poboljšan dodavanjem više mogućnosti prilagođavanja.

Слика 8Sada je lakše nego ikad izmeniti vaše postavke prijave u potpuno preuređenom prozoru postavki prijave.

Pažnja: Datoteka koju koriste korisnici za svoja podešavanja prijave se promenila sa /etc/gdm/gdm.conf na /etc/gdm/custom.conf. Za više podataka, pogledajte stranicu GDM projekta.

1.8. Brza promena između korisničkih naloga

Gnom 2.14 uključuje podršku za brzo prebacivanje između korisničkih naloga. I prozorče za odjavu i prozorče za otključavanje ekrana nude mogućnost prebacivanja na drugi nalog. Takođe, postoji i meni koji može biti postavljen na panel i koji obezbeđuje brz pristup.

Слика 9Meni za brzo prebacivanje među korisnicima
Слика 10Promena korisnika zaključane sesije

1.9. Zajednički poslovni kalendari

Nova mogućnost Evolucije 2.6 su deljeni kalendari uz korišćenje protokola CalDAV. Ovaj protokol je implementiran na brojnim poslužiteljskim rešenjima, uključujući i slobodno dostupni Hula poslužitelj.

Слика 11Pregled jednog deljenog kalendara

1.10. Pametni obeleživači

Kretanje kroz Internet prostor je olakšano u novom izdanju preglednika Spoznaja. Ogromne zbirke vaših obeleživača biće smisleno razvrstane u hijerarhiju dok se očuvava jednostavan sistem tematski razvrstanih obeleživača što je vrlo popularna postojeća osobina programa. Mnogo je lakše izabrati i napraviti temu; program će čak ponuditi naslove tema na osnovu prethodnog korišćenja.

Слика 12Unapređeno upravljanje obeleživačima i stilovima

Takođe, u ovom izdanju je podrška za korisnički definisane stilove, čime se može upravljati na izgled i pristupačnost strane. Spoznaja kao okosnicu prikaza sada može da koristi Vatrenu Liju, Mozilu ili XULRunner. Ukoliko koristite Otpravnika mreže program će od njega preuzeti i pročitati mrežna podešavanja.

1.11. Vilenjakova beležnica

Vilenjakova beležnica nastavlja da bude jednostavan uređivač teksta sa svim osobinama koje vam trebaju da razvijete sopstveni program ili veb stranu. Mogućnosti verzije 2.14 uključuju unapređeno rukovanje sa više istovremeno otvorenih dokumenata i upis na udaljena mesta. Kada na sve ovo dodate mogućnost pristupa SFTP, FTP, WebDAV mestima direktno iz izbornika dokumenata, poboljšano isticanje sintakse za HTML, PHP, PSP i mnogo šta još. Zajedno, ove mogućnosti čine Vilenjakovu beležnicu moćnim uređivačem teksta koji može da obavi sve poslove potrebne korisnicima.

Слика 13Vilenjakova beležnica može da rukuje sa raznim izvorima dokumenata, da ih otvara i čuva bilo lokalno bilo preko mreže

Novost predstavlja i mogućnost pisanja dodataka u Pitonu. Ovim se na lak način omogućuje proširivanje funkcionalnosti beležnice, čak i kada niste iskusan programer. Neki od korisnik dodataka uključuju one za izvršavanje spoljnih naredbi, dopunu oznaka formatiranja i interaktivnu Piton konzolu.

Слика 14Prozorče koje prikazuje dodatak za spoljne naredbe

1.12. Pregledač slika

Gnomov Pregledač slika ima i novu traki alatki za navigaciju. Sada, kada otvorite sliku, lako možete pogledati ostale slike iz iste fascikle.

Слика 15Lako kretanje kroz slike u istoj fascikli

1.13. Čuvar ekrana

Gnom se sada isporučuje sa ugrađenim čuvarom ekrana koji je povratno usklađen sa starim xscreensaver rešenjem i donosi neka nova rešenja koja tamo nisu postojala. Programi koji mogu da prepoznaju da je Gnovom čuvar ekrana pokrenut mogu sa njim i da komuniciraju kako bi na primer poslali zahtev da se ne zacrni ekran. Prozorče za otključavanje ekrana je sada prevedeno u vaš maternji jezik a mogu ga koristiti i osobe sa invaliditetom što do sada nisu mogli.

Слика 16Podešavanje čuvara ekrana

Korisnici koji i dalje žele da koriste xscreensaver to i mogu učiniti. Za postizanje tog cilja, trebali da prouče dokumentaciju distribucije.

1.14. Najnovija zvučna i video okosnica

Gnom 2.14 koristi GStreamer 0.10 tehnologiju. Ova multimedijalna tehnologija je moćna, proširiva zvučna i video okosnica koja se koristi kako na Linuks i Uniks radnim stanicama tako i u džepnim računarima. Najnovije izdanje je i brže i stabilnije nego bilo koje prethodno. Rešeni su problemi sinhronizacije tona i slike između različitih uređaja kao i višenitni rad i učitavanje multimedijalnih dodataka u toku rada (u hodu). Za više informacija posetite ovu Internet stranu.

Svi programi koji rade sa tonom i slikom koji se isporučuju sa Gnomom su prepravljeni na taj način da koriste poboljšanja koja donosi najnoviji GStremer uključujući programe kao što su Totem, Zvukovnik i Upravljanje jačinom zvuka.

GStreamer verzije 0.10 takođe će dozvoliti korisnicima da iskoriste dodatke za zvuk i sliku koje raspodeljuju i ostali proizvođači. Oni će tada moći ponuditi licencirane kodeke gde slobodan ne postoji ili iz zakonskih razloga nije slobodno raspodeljiv. Ovo može uključiti podršku za AC3, WMA, MP3 i druge zapise. Licencirani i slobodno dostupan MP3 dodatak je već dostupan na adresi:Fluendo, kompanije, dugogodišnjeg sponzora GStreamer okosnice.

1.15. Jednostavno podešavanje

Gnom se može pohvaliti da ga je lako podesiti i da korisnicima nudi jednostavne izbore dok još uvek zadržava fleksibilnost. Brojni elementi upravljačkog centra su uprošćeni tako da možete vrlo brzo i lako obaviti sva potrebna podešavanja.

Слика 17Postavite omiljene programe birajući ih iz spiska ili zadavanjem naredbe.
Слика 18Izaberite iz spiska dostupnih zvučnih uzoraka ili uvezite sopstvene.

2. Šta je novo za administratore

Počev od izdanja 2.14, Gnom isporučuje skup alata namenjen za administratore. Dva nova alata koja obrazuju ovaj početni skup su neverovatno moćna i treba da pomognu administratorima kako u ogromnim poslovnim izvedbama tako i u manjim gde je potrebno zaključati određene mogućnosti računara.

2.1. Uređivač ograničenja — Šta ko sme da radi

Uređivač ograničenja omogućava administratorima da na lak način isključe neke mogućnosti okruženja, što je ponekad poželjno u kompanijama i Internet kafeima. Ovim alatom se to može postići na vrlo lak način.

Слика 19Nametanje zabrane gašenja računara korisnicima

Neke od mogućnosti koje možete zabraniti uključuju:

 • Pristup liniji naredbi
 • Pravo za gašenje ili ponovno pokretanje računara
 • Pristup određenim protokolima u veb pregledniku
 • Pravo preuređivanja Gnomovih panela

2.2. Uređivač korisničkih postavki

Uređivač korisničkih postavki dozvoljava administratorima da odrede i postave podešavanje za korisnike u okviru interaktivne Gnom sesije. Kod pravljenja ili izmene postavke, pokreće se ugnežđena sesija koju administratori mogu iskoristiti u navedene svrhe.

Слика 20Uređivanje korisničke postavke

U ugnježdenom prozoru, administrator sistema može napraviti prilagođene profile zasnovane na opisu posla (npr. prijavnica, unos podataka, programer, upravnik ljudskim resursima, itd.). Ovi profili se zatim mogu sačuvati i postaviti na razne radne stanice sa lakoćom, štedeći vreme administratoru. Profili se takođe mogu menjati i sređivati po potrebi na osnovu primedbi korisnika i pošto su na centralnom mestu, olakšavaju i održavanje i postavljanje.

3. Šta je novo za programere

Gnomova razvojna podloga koja se isporučuje sa verzijom 2.14 nudi stabilnu osnovu za nezavisne programere koji mogu napraviti sopstvene programe. Gnom i njegova razvojna podloga (razvojne biblioteke) su licencirani na taj način da svako na toj podlozi ima slobodu stvaranja i slobodnog i vlasničkog softvera.

Jamči se programska i binarna stabilnost razvojnih biblioteka za vreme dok se objavljuju izdanja serije 2.x. Biblioteke okruženja ne potpadaju pod navedeno jamstvo ali u većini slučajeva su konzistentne od izdanja do izdanja.

3.1. GSlice

Počevši od GLib-a 2.10, GSlice dodeljivač memorije zamenjuje starije GMemChunk i GTrashStacks API-je dostupne u GLib-u. GSlice je veoma sličan „slab“ dodeljivaču memorije iz jezgra i omogućava brzo, efikasno dodeljivanje manjih struktura (npr. elemenata GList-e, strukture GtkWindow). GSlice takođe ne sadrži opterećenje za zaključavanje kao GMemChunk, što ga čini znatno bržim u višenitnim programima.

Слика 21Brzina dodeljivača memorije pri dodeli i oslobađanju 1 milion elemeneta GList-e u 1 (crveno), 5 (žuto), 10 (zeleno) i 20 (plavo) niti.

GMemChunk je napisan iznova tako da koristi GSlice, ali API GMemChunk-a se smatra prevaziđenim.

Da dodelite memoriju koristeći dodeljivač GSlice, koristite poziv g_slice_new (MojaStruktura);, što će vratiti pokazivač (ptr). Da oslobodite memoriju dodeljenu pomoću GSlice-a, koristite funkciju g_slice_free (MojaStruktura, ptr);.

GSlice koristi skalabilnu i lokalnu za nit ostavu delića različitih veličina. Za velike potrebe za memorijom, GSlice će neometano i samostalno preći na g_malloc dodeljivač za vas, tako da programeri ne moraju sami da izaberu najefikasniji dodeljivač.

3.2. Registracija usluge

Najnoviji Gnom sada nudi i mogućnost pokretanja svojih programa zajedno sa pokretanjem Gnoma. Da ovo postignete, dodajte .desktop datoteku u $prefix/share/gnome/autostart/, /etc/xdg/autostart/ ili ~/.config/autostart/. Ukoliko želite da dodate uslugu, ali je podrazumevano isključite, dodajte osobinu X-GNOME-autostart-enabled = False.

Ima i nekih doskočica pri prijavi usluga na ovaj način:

 • Programi koji se prijavljuju sesiji na neki drugi način (npr. nautilus, gnome-panel, vino) ne smeju da se prijave i na ovaj način.
 • Programi kojima se upravlja u sesiji se neće ispravno koristiti, pa budite sigurni da ste prosledili i opciju --sm-disable u redu sa Exec naredbom.

4. Internacionalizacija

Zahvaljujući članovima svetskog Poduhvata prevođenja Gnoma, pod vođstvom Kristijana Rouza (Christian Rose) i Danila Šegana, Gnom 2.14 donosi podršku za 45 jezika (prevedenost je na nivou od 80% ili više).

Podržani jezici:

 • albanski (5 miliona govornika)
 • baskijski (580.000)
 • bengalski (189 miliona)
 • brazilski portugalski (175 miliona)
 • bugarski (9 miliona)
 • katalonski (7 miliona)
 • kineski (Hong Kong)
 • kineski (Tajvan) (40 miliona)
 • kineski pojednostavljeni (preko 1 milijarde)
 • češki (11 miliona)
 • danski (5,3 miliona)
 • holandski (preko 21 milion)
 • engleski (341 milion)
 • estonski (1 milion)
 • finski (preko 5 miliona)
 • francuski (preko 75 miliona)
 • galski (3 miliona)
 • nemački (100 miliona)
 • grčki (15 miliona)
 • gudžarati (46 miliona)
 • hindu (370 miliona)
 • mađarski (14,5 miliona)
 • indonežanski (230 miliona)
 • italijanski (60 miliona)
 • japanski (preko 125 miliona)
 • korejski (75 miliona)
 • litvanski (4 miliona)
 • makedonski (2 miliona)
 • nepali (16 miliona)
 • norveški bokmal (5 miliona)
 • persijski
 • poljski (44 miliona)
 • portugalski (43 miliona)
 • pandžabi (60 miliona)
 • rumunski (26 miliona)
 • ruski (170 miliona)
 • srpski (10 miliona)
 • slovački (5 miliona)
 • španski (preko 350 miliona)
 • švedski (9 miliona)
 • tajlandski (60 miliona)
 • turski (150 miliona)
 • ukrajinski (50 miliona)
 • vijetnamski (68 miliona)
 • velški (575.000)

Baskijski, bengalski, kineski (Hong Kong), estonski i persijski su novi potpuno podržani jezici u Gnomu 2.14 zahvaljujući trudu njihovih prevodilaca. Takođe valja pomenuti i da su potpuno podržani i britanski i kanadski engleski.

Brojni drugi jezici su delimično podržani, sa više od pola prevedenih poruka. Za prevod Gnoma 2.14 na srpski jezik je bio zadužen Slobodan D. Sredojević.

5. Instalacija Gnoma 2.14

You can try out GNOME 2.14 via the LiveCD which contains all of the software included in GNOME 2.14 on a single CD. It can be downloaded from the GNOME BitTorrent site or GNOME FTP.

Za redovnu upotrebu, preporučujemo da instalirate zvanične pakete kakve obezbeđuje vaša Linuks distribucija. Distributeri će sigurno veoma brzopripremiti pakete za 2.14 izdanje a neki već sada imaju dostupna sopstvena probna izdanja koja uključuju Gnom 2.14. Spisak onih koji isporučuju Gnom izdanja koji sadrži i koje izdanje je u pitanju, možete pročitati na našoj strani Nabavite Gnoma.

Ukoliko ste hrabri i strpljivi, i želite da izgradite Gnom iz izvornog koda, preporučujemo neki od alata za izgradnju. GARNOME alat se koristi izgradnju iz objavljenih paketa. Potrebno vam je izdanje GARNOME 2.14.x za izgradnju Gnoma 2.14.x. Takođe, tu je i alat jhbuild za izgradnju najnovijeg Gnoma iz CVS-a. Pomoću jhbuild-a možete izgraditi i Gnom 2.14 koristeći gnome-2-14 skup modula.

Za one koji zaista žele da ručno prevedu celokupno izdanje, redosled kojim treba obavljati prevođenje je sledeći: libxml2, libxslt, gnome-common, intltool, scrollkeeper, gtk-doc, glib, libIDL, ORBit2, libbonobo, fontconfig, Render, Xrender, cairo, Xft, pango, atk, shared-mime-info, gtk+, gconf, desktop-file-utils, gnome-mime-data, avahi, dbus, hal, gnome-vfs, audiofile, esound, libgnome, libart_lgpl, libglade, libgnomecanvas, libbonoboui, hicolor-icon-theme, icon-naming-utils, gnome-icon-theme, gnome-keyring, libgnomeui, startup-notification, gtk-engines, gnome-themes, gnome-doc-utils, gnome-desktop, libwnck, libgpg-error, libgcrypt, libtasn1, opencdk, gnutls, libsoup, mozilla, evolution-data-server, gnome-python/pygobject, pycairo, gnome-python/pygtk, gnome-menus, gnome-panel, gnome-session, vte, gnome-terminal, libgtop, gail, libxklavier, gstreamer, liboil, gst-plugins-base, gucharmap, system-tools-backends, gnome-applets, metacity, libgsf, libcroco, libgnomecups, libgnomeprint, libgnomeprintui, librsvg, eel, nautilus, control-center, yelp, bug-buddy, gtksourceview, gnome-python/pyorbit, gnome-python/gnome-python, nautilus-cd-burner, gst-plugins-good, libmusicbrainz, iso-codes, totem, gnome-media, gnome-python/gnome-python-desktop, gedit, eog, gconf-editor, gnome-utils, gnome-system-monitor, gnome-netstatus, gcalctool, zenity, at-spi, libgail-gnome, gnome-speech, gnome-mag, gnopernicus, gok, epiphany, gob2, gnome-games, gnome-user-docs, file-roller, gnome-system-tools, gnome-nettool, vino, gnome-volume-manager, gnome-backgrounds, sound-juicer, gtkhtml, evolution, evolution-webcal, evolution-exchange, ekiga, poppler, evince, dasher, gnome-keyring-manager, deskbar-applet, fast-user-switch-applet, gnome-screensaver, pessulus, sabayon.

Ovo je samo referentni spisak a mi vas najtoplije molimo da, ukoliko nameravate da izgradite Gnom iz izvornog koda, razmotrite korišćenje jednog od gore navedenih alata za izgradnju.

6. Pogled na buduće 2.16 izdanje

Prirodno, razvoj se ne zaustavlja sa objavom verzije 2.14. Nakon šest meseci od objave Gnoma 2.14, uslediće Gnom izdanje verzije 2.16, izgrađeno na izvanrednoj osnovi svojih prethodnika.

Ono će doneti:

 • GTK+ 2.10 biblioteku koja ostvaruje ciljeve Projekta Ridli
 • Iscrtavanje tema uz pomoć Kairo 1.2 biblioteke
 • Podrška za alfa pretapanje, senke oko prozora i menija i njihovu providnost i još mnogo toga
 • Integrisano upravljanje potrošnjom energije računara preko Gnomovog upravnika potrošnje
 • Novi elementi za programere uključujući one za obaveštavanje i štampanje

Više reči o razvojnom putu do Gnom 2.16 izdanja biće čim se otpočne novi razvojni ciklus. Detalje možete pratiti na razvojnoj strani.

Слика 22Gnomov upravnik potrošnje

7. Kako se uključiti

Rad u okviru Gnom zajednice je jedno lepo i pozitivno iskustvo. Radićete sa stotinama drugih entuzijasta sa svih strana sveta, upoznajući različite kulture , običaje, jezik. Iskusnim i motivisanim saradnicima i učesnicima ovo može otvoriti brojna vrata, mogu se ukazati brojne poslovne prilike, bićete prepoznati i cenjeni.

Kao korisnik, vaš doprinos Gnomu se može sastojati u slanju dobrih izveštaja o greškama u našem sistemu za praćenje grešaka, Bubaždaji. Jednostavni pomoćnik za greške vas može provesti kroz vašu prvu prijavu greške. Ukoliko želite da više pomognete programerima, možete se priključiti našem aktivnom timu za rad na kvalitetu i ispravljanju grešaka. Takođe, vi ili vaše preduzeće može postati i Prijatelj Gnoma.

Za razvijatelje, mnogo uzbudljivih stvari se svakodnevno može uraditi u bilo kojoj od naših aktivnih grupa — Pristupačnost, Dokumentacija, Upotrebljivost, Prevod, Veb, Testiranje, Grafika i Razvoj okruženja i platforme. Ovde imate smernice za početak.

Pridružite nam se već danas i pomozite da poboljšamo stvari.

A. Zasluge

Ove beleške o izdanju je prikupio Dejvid Medili (Davyd Madelay) i uredio Bob Kašani (Bob Kashani) uz punu podršku Gnom zajednice. Najtoplije se zahvaljujemo programerima i saradnicima koji su pomogli da se ovo izdanje ostvari i objavi.

Dozvoljeno je prevođenje ovog rada na bilo koji jezik. Ako želite da obavite prevod na vaš jezik, molim obratite se koordinatoru vašeg prevodilačkog tima: Poduhvat prevođenja Gnoma.