GNOME 2.14-aankondiging

1. Nieuws voor gebruikers

De aandacht die het GNOME-project besteedt aan gebruikers en gebruiksvriendelijkheid zult u ook weer opmerken in GNOME 2.14. Er zijn honderden fouten verholpen en verbeteringen aangebracht op verzoek van de gebruikers. Het grote aantal maakt het echter onmogelijk om elke wijziging en verbetering te vermelden. Deze pagina hoopt enkele van de nieuwe boeiende mogelijkheden van deze GNOME-versie uit te lichten.

1.1. Prestatieverbeteringen

Net zoals een racewagen zou worden afgesteld, zijn onze kundige ingenieurs bezig geweest om veel onderdelen van GNOME op maximale snelheid en vermogen in te stellen. Bepaalde belangrijke onderdelen van GNOME zijn nu merkbaar sneller, waaronder het weergeven van tekst, het toewijzen van geheugen en een flink aantal afzonderlijke toepassingen. Zonder opnieuw gecompileerd te hoeven worden hebben alle toepassingen die op GNOME en GTK+ zijn gebaseerd, vooral voordeel van de versnelde tekstweergave en geheugentoewijzing.

Bepaalde toepassingen hebben speciale aandacht gekregen om er zeker van te zijn dat ze maximaal presteren. GNOME terminal, het terminal-venster van GNOME, is op verschillende wijzen geoptimaliseerd om het sneller te maken en tegelijk minder belastend voor de computer. De logboeken-viewer van GNOME start nu 20 keer sneller op dan voorheen.

Figuur 1Prestatieverbeteringen van GNOME terminal tussen GNOME 2.12 en 2.14. Tijd is de tijd die nodig is om op het scherm een lijst weer te geven van alle bestaande Engelse woorden.
Figuur 2De prestatieverbeteringen van de logboeken-viewer tussen GNOME 2.12 en GNOME 2.14. De tijd die nodig is om het programma te starten en een logboekbestand van 2.9 MB in te lezen.

1.2. Verbeterde zoekmogelijkheden

Nautilus, het programma in GNOME waarmee u bestanden beheert, biedt nu een eenvoudige manier om slimme zoekopdrachten te geven. Hiervoor kunt u de toetscombinatie (Ctrl-F) gebruiken, in zowel een Nautilus-venster als op het bureaublad.

Figuur 3Zoeken met Nautilus

Zoekopdrachten kunnen op een heel eenvoudige manier worden gemaakt en kunnen dan voor hergebruik worden opgeslagen in een map of op het bureaublad. Later kunnen dan deze opgeslagen zoekopdrachten net als mappen worden geopend.

Indien het zoekprogramma Beagle aanwezig is, zal Nautilus hier gebruik van maken voor meer contextgevoelige zoekopdrachten.

1.3. Meer hulp

Ook de Hulp-browser van GNOME heeft nu de mogelijkheid om de hulp en de documentatie die op uw computer geïnstalleerd is te doorzoeken. Zowel GNU-info als traditionele UNIX manpagina's, maar ook de documentatie van GNOME kan nu snel worden doorzocht.

Figuur 4Hulp doorzoeken, GNU-infobestanden bekijken en man-pagina's lezen

Net als bij het bestandsbeheer, kunnen gebruikers die het zoekprogramma Beagle op hun computer hebben, dit gebruiken om nog sneller en accurater te zoeken.

1.4. Ekiga

Ekiga, voorheen bekend onder de naam GNOME Meeting, is GNOME's programma voor voice en video-over-IP. Ekiga biedt ondersteuning voor zowel het SIP- als het H323-protocol. SIP is recentelijk toegevoegd aan Ekiga en is een populair protocol dat gebruikt wordt in Google Talk, Asterisk, en veel andere software en hardware VoIP-apparaten. H323 is een ouder communicatieprotocol dat in Microsoft Netmeeting en bepaalde telecommunicatiehardware wordt gebruikt.

Ekiga biedt ook ondersteuning voor STUN zodat ook gebruikers achter veel typen firewalls gebruik kunnen maken van VoIP. Het betreft onder andere firewalls van het type NAT (Network Address Translation). Dit betekent dat u Ekiga kunt gebruiken om te bellen en gebeld te worden zonder dat uw IP-adres publiekelijk bekend hoeft te zijn, of zonder dat u poorten in uw router hoeft te 'forwarden'.

Figuur 5Een SIP-gesprek voeren via Ekiga

Gebruikers kunnen ook een account aanmaken op Ekiga.net waar ze een SIP-adres krijgen dat gebruikt kan worden om via het internet te bellen en gebeld te worden.

1.5. Verbeterd vensterbeheer

Er zijn een aantal nieuwe mogelijkheden aan Metacity toegevoegd om het vensterbeheer te verbeteren. De randen van de vensters hebben nu een magnetische aantrekking waardoor vensters nu aan elkaar 'geklikt' kunnen worden. Ook kan Metacity nu beter omgaan met de situatie wanneer er meerdere beeldschermen zijn: wanneer een venster gedeeltelijk op het ene en gedeeltelijk op het andere beeldscherm zou verschijnen, zal Metacity trachten het venster te verzetten zodat het of op het ene of op het andere beeldscherm terechtkomt.

Om systeembeheerders, en gebruikers van meerdere computers vanaf dezelfde X-server, te helpen, wordt de hostnaam vermeld in de titelbalk van vensters die niet lokaal draaien. Dat is bijzonder handig wanneer instellingen grafisch worden gewijzigd. Op die manier kunt u controleren dat de wijzigingen op de juiste computer worden aangebracht.

Figuur 6Een identiek venster lokaal en op afstand

1.6. Actiebalk

Nieuw bij GNOME is de actiebalk. Powerusers, liefhebbers van het toetsenbord en gebruikers van de oude paneel-opdrachtregel zullen deze vervanging beschouwen als enorm krachtig en zeer eenvoudig in gebruik. De actiebalk gebruik plugins (geschreven in Python) om te kunnen zoeken naar toepassingen, bestanden, mappen, bladwijzers, contacten en nog veel meer. Actiebalk kan ook zoeken op Google Live, Yahoo en Beagle.

Figuur 7Zoeken op 'net'

De actiebalk heeft twee verschillende verschijningsvormen. Een 'in-paneelvorm' en een opgevouwen vorm voor gebruik in verticale panelen en panelen met weinig vrije ruimte. Om te beginnem met zoeken toetst u eenvoudig (Alt-F3) en voert u een aantal zoektermen in. U kunt ook uw oude zoekoprachten bekijken en doorzoeken.

1.7. Verbeteringen bij het aanmelden

Er zijn veel verbeteringen in het programma waarmee u zich aanmeldt (GDM). De prestatieverbeteringen die in de desktop zijn aangebracht zijn ook hier terug te vinden. Er is ook een nieuwe knop "Opties" in de aanmeldingsgroeter die snel toegang geeft tot verschillende aanmeld-functies. Een nieuwe mogelijkheid "beveiligd op afstand" is toegevoegd zodat gebruikers op een veilige manier met een X-server verbinding kunnen maken. Het uiterlijk van de groeter is ook aangepast; gebruikers kunnen nu meer functies zelf instellen.

Figuur 8Het is nu eenvoudiger dan ooit om uw aanmeldingsvoorkeuren te wijzigen met het compleet opnieuw ontworpen voorkeurenvenster van GDM.

Let op: Het bestand dat gebruikt wordt voor de configuratie-instellingen van GDM is gewijzigd van /etc/gdm/gdm.conf naar /etc/gdm/custom.conf. Kijk voor meer informatie op de pagina van het GDM Project.

1.8. Snel wisselen van gebruiker

In GNOME 2.14 is het mogelijk om altijd snel te wisselen van gebruiker. Zowel het dialoogvenster voor het afsluiten van de computer, als het ontgrendelingsdialoog geven de mogelijkheid om te wisselen naar een andere gebruiker. Ook kan aan het paneel een menu worden toegevoegd om snel te kunnen wisselen van gebruiker.

Figuur 9Vanuit het paneel snel wisselen van gebruiker
Figuur 10Vanuit een vergrendeld scherm wisselen van gebruiker

1.9. Gedeelde agenda's

Een nieuwe functie in Evolution 2.6 s het delen van agenda's met CalDAV. Het CalDAV-protocol voor het delen van agenda's is geïmplementeerd in een aantal groupware servers, waaronder de vrijelijk beschikbare Hula server.

Figuur 11De weergave van een gedeelde agenda met Hula

1.10. Slimmere bladwijzers

De Epiphany webbrowser maakt het bladeren door het world wide web almaar makkelijker. Nieuw in deze versie is het automatisch opbouwen van bladwijzerhiërarchieën. Dit vermindert de belasting die het werken met grote aantallen bladwijzers met zich meebrengt, maar behoudt het eenvoudige onderwerpgebaseerde systeem van bladwijzerbeheer dat u gewend bent van Epiphany. Onderwerpen zijn nu eenvoudiger te selecteren en aan te maken; Epiphany suggereert zelfs onderwerpen gebaseerd op eerder gebruik.

Figuur 12Verbeterd bladwijzerbeheer en controle over stijlbladen

Deze uitgave bevat tevens ondersteuning voor gebruikergedefinieerde stijlbladen, waarmee verbeterde toegankelijkheid wordt geboden en de gebruiker meer invloed heeft op de presentatie van pagina's. Achter de schermen kan Epiphany nu Firefox, Mozilla of XULRunner als motor gebruiken. In het geval dat u NetworkManager gebruikt, dan zal Epiphany in staat zijn om uw netwerkinstellingen automatisch over te nemen.

1.11. Betere editor

Gedit blijft het gemak bieden van een eenvoudige tekst-editor maar met alle functies die nodig zijn om toepassingen te ontwikkelen of websites te maken. Nieuwe mogelijkheden in Gedit 2.14 zijn ondermeer verbeterde omgang met meerdere documenten en opslaan van bestanden op afstand. Bijvoorbeeld, met Gedit kunt u nu SFTP-, FTP- en WebDAV-mappen verkennen en bewerken direct vanuit het bestandsbeheer. Ook is de syntaxkleuring verbeterd van HTML, PHP, PSP en nog veel meer. Deze mogelijkheden maken van Gedit de krachtige editor die alle taken kan uitvoeren die gebruikers nodig hebben.

Figuur 13Gedit kan meerdere bronbestanden tegelijkertijd bewerken. Het openen en opslaan kan lokaal of via een netwerk

Ook nieuw, is de mogelijkheid om plugins voor Gedit te schrijven in Python. Hiermee kan de functionaliteit van Gedit eenvoudig worden uitgebreid en aangepast, zelfs wanneer u niet goed in programmeren bent. Een aantal nuttige plugins worden bij Gedit meegeleverd zoals bijvoorbeeld om externe opdrachten te kunnen uitvoeren, of ondersteuning voor automatisch aanvullen via labels, en een interactieve Python-console.

Figuur 14Het dialoogvenster met de eigenschappen voor de plugin voor externe opdrachten

1.12. Een viewer voor afbeeldingen

De afbeeldingenviewer van GNOME heeft een nieuwe navigatiebalk. Wanneer u nu een afbeelding opent, kunt u eenvoudig de overige afbeeldingen van de map zien.

Figuur 15Gemakkelijk navigeren door de afbeeldingen binnen een map

1.13. Geïntegreerde schermbeveiliging

GNOME heeft nu de schermbeveiliging geïntegreerd. GNOME-screensaver is uitwisselbaar met de populaire "hacks" van Xscreensaver, maar het heeft ook veel nieuwe functies die niet in Xscreensaver te vinden zijn. Toepassingen die GNOME-screensaver herkennen kunnen ermee op een standaard manier communiceren en bijvoorbeeld aangeven dat het scherm niet op zwart moet worden gezet. Dialoogvensters zoals bij ontgrendeling van het scherm zijn nu vertaalbaar geworden en toegankelijk gemaakt voor mensen met handicaps. Deze verbeteringen in de toegankelijkheid geeft mensen met handicaps de mogelijkheid om eenvoudig hun scherm te ontgrendelen en zijn onderdeel van het voortdurend streven om overal in GNOME de toegankelijkheid te verbeteren.

Figuur 16Configureren van de GNOME-schermbeveiliging

Gebruikers die liever Xscreensaver willen blijven gebruiken hebben die mogelijk maar dienen daarvoor de documentatie van hun distributie te raadplegen.

1.14. De nieuwste GStreamer

GNOME 2.14 maakt gebruik van de technologie van GStreamer 0.10. Het GStreamer multimedia-raamwerk is een krachtig en flexibel raamwerk voor beeld en geluid dat zowel op Linux- en UNIX-desktops wordt gebruikt als op zogenaamde 'embedded devices' (telefoons, navigatieapparatuur, etc.). Deze nieuwste versie van GStreamer is sneller en stabieler dan zijn voorganger. Problemen zoals de synchronisatie van beeld en geluid bij verschillende apparaten zijn verholpen, alsook het simultaan afspelen en het dynamisch oproepen van multimediaplugins. U kunt meer informatie vinden op de website van GStreamer.

Alle multimediatoepassingen die met GNOME worden meegeleverd zijn bijgewerkt om gebruik te kunnen maken van de meest recente GStreamer; inclusief Totem, Sound Juicer en de volumeregeling.

Met GStreamer 0.10 kunnen nu multimedia-plugins worden gebruikt die geleverd zijn door derden. Hiermee kunnen leveranciers ondersteuning bieden voor codecs met een niet-vrije licentie. Daaronder valt bijvoorbeeld ondersteuning voor AC3, WMA, MP3 etc. Een MP3-plugin voor GStreamer 0.10 waar wel een licentie voor nodig is, maar die toch vrijelijk beschikbaar is, is reeds beschikbaar gesteld door Fluendo, die GStreamer al geruime tijd ondersteuning biedt.

1.15. Gemakkelijk configureren

GNOME gaat er prat op dat het gemakkelijk te configureren is en gebruikers eenvoudige keuzes biedt terwijl het toch flexibel blijft. Een aantal elementen in het GNOME-configuratiecentrum zijn vereenvoudigd zodat u voorkeuren snel en gemakkelijk kunt instellen.

Figuur 17Kies een voorkeurstoepassing uit een lijst of toets zelf een opdracht in.
Figuur 18Kies uit een lijst met beschikbare geluiden of gebruik een eigen geluid.

2. Nieuws voor beheerders

Met GNOME 2.14 bezit het GNOME-project nu een 'Administration Suite', een verzameling tools specifiek gemaakt voor systeembeheerders. De twee programma's die de aanzet vormen voor deze 'suite' zijn onwaarachtig krachtig en zijn hulpmiddelen voor systeembeheerders in grote bedrijven en in situaties waarbij een de functionaliteit van een computer beperkt moet worden (lockdown). Bijvoorbeeld computers in bibliotheken en internetcafés.

2.1. Pessulus - Lockdown-editor

Pessulus is een 'lockdown-editor' die systeembeheerders in staat stelt om gemakkelijk bepaalde functies in de GNOME-desktop uit te schakelen, hetgeen vaak gewenst is in bedrijfsomgevingen en internetcafés. Hoewel 'lockdown' al enkele jaren in GNOME mogelijk was, maakt Pessulus het voor de systeembeheerder nu veel eenvoudiger om deze taak uit te voeren.

Figuur 19De lockdown-editor gebruiken om te voorkomen dat gebruikers de computer herstarten

Een aantal van de functies die ontzegd kunnen worden zijn:

 • Toegang tot de opdrachtregel
 • De mogelijkheid om de computer uit te zetten of te herstarten
 • Toegang tot specifieke protocollen in de web-browser
 • De mogelijkheid om GNOME-panelen te bewerken

2.2. Sabayon - Profielen-editor

Met Sabayon kunnen systeembeheerders een gebruikersprofiel aanmaken binnen een interactieve live GNOME-sessie. Wanneer een profiel aangemaakt of bewerkt wordt, wordt een nieuwe GNOME-sessie opgestart, ingebed in een venster. Deze sessie kan dan door de systeembeheerder worden gebruikt om alle gewenste wijzigingen te maken en vast te leggen.

Figuur 20Met Sabayon wordt een gebruikersprofiel bewerkt

Binnen het ingebedde venster kan een systeembeheerder specifieke profielen aanmaken gebaseerd op functieomschrijving (bijvoorbeeld receptionist, datatypiste, programmeur, manager, etc.). Deze profielen kun dan worden opgeslagen en eenvoudig worden gebruikt op andere PC's. Dit bespaart systeembeheerders veel tijd. De profielen kunnen later, naar aanleiding van feedback van gebruikers, worden aangepast en fijngesteld. En omdat ze zich op een centrale plaats bevinden is het eenvoudig om de profielen te beheren en te gebruiken.

3. Nieuws voor ontwikkelaars

Het GNOME 2.14 ontwikkelaarsplatform biedt een stabiele basis voor onafhankelijke softwareontwikkelaars om toepassingen voor derden te creëren. GNOME en haar platform hebben een licentie waarbinnen zowel vrije als niet-vrije software gemaakt kan worden die op het GNOME-platform werkt.

Bibliotheekfuncties in het GNOME-platform zijn gegarandeerd API- en ABI-stabiel voor de gehele GNOME 2.x serie. Bibiotheekfuncties in de GNOME-desktop hebben die garantie niet, maar de meesten blijven consistent van versie tot versie.

3.1. GSlice

Vanaf GLib 2.10 vervangt de GSlice-allocator de verouderde GMemChunk en GTrashStacks APIs in GLib. GSlice lijkt erg op de slab-allocator in de kernel en kan snel en efficiënt geheugen toewijzen aan kleine structuren (bijv. GList-elementen, GtkWindow-structuren). GSlice heeft ook de 'locking overhead' van GMemCHunk niet waardoor het veel sneller is in multithreaded toepassingen.

Figuur 21Prestaties van de 'Memory allocator' voor het toewijzen en vrijmaken van 1 miljoen GList-elementen in 1 (rood), 5 (geel), 10 (groen) en 20 (blauw) threads.

GMemChunk is op een dusdanige manier geïmplementeerd dat het in feite GSlice gebruikt, maar GMemChunk-API wordt vanaf nu ontraden.

Om geheugen toe te wijzen met de GSlice allocator, gebruikt u g_slice_new (MyStructure);, dat een pointer (ptr) teruggeeft. Om geheugen vrij te maken dat met GSlice was toegewezen, gebruikt u g_slice_free (MyStructure, ptr);.

GSlice gebruikt een schaalbare, thread-local cache van slices met verschillende afmetingen. Voor grote geheugentoewijzingen zal GSlice transparant en automatisch de g_malloc-allocator gebruiken, dus ontwikkelaars hoeven niet zelf de meest efficiënte allocator te kiezen .

3.2. Registreren van services

In de meest recente GNOME kunnen ontwikkelaars nu aangeven dat hun toepassing automatisch moet worden opgestart wanneer GNOME opstart. Hiervoor hoeft alleen een .desktop-bestand te worden geïnstalleerd in $prefix/share/gnome/autostart/, /etc/xdg/autostart/ of ~/.config/autostart/. Wanneer u een service wilt installeren, maar deze standaard uit wilt zetten, kunt u de eigenschap X-GNOME-autostart-enabled = False toevoegen.

Hier zijn echter wel enkele voorwaarden aan verbonden:

 • Toepassingen die zichzelf op een andere wijze aanmelden bij het sessiebeheer (bijv. nautilus, gnome-panel, vino) moeten zichzelf niet nogmaals op deze wijze aanmelden.
 • Toepassingen die onder het sessiebeheer vallen worden niet netjes behandeld, dus zorg dat u wel de optie --sm-disable meegeeft op uw Exec-opdrachtregel.

4. Internationalisatie

Dankzij de leden van het GNOME Translation Project, onder de leiding van Christian Rose en Danilo Šegan, heeft GNOME 2.14 nu ondersteuning voor 45 talen (tenminste 80 procent van de teksten vertaald).

Ondersteunde talen:

 • Albanees (5 miljoen sprekers)
 • Baskisch (580.000)
 • Bengaals (189 miljoen)
 • Braziliaans-Portugees (175 miljoen)
 • Bulgaars (9 miljoen)
 • Catalaans (7 miljoen)
 • Chinees (Hong Kong)
 • Chinees (Taiwan) (40 miljoen)
 • Chinees vereenvoudigd (meer dan 1 miljard)
 • Tsjechisch (11 miljoen)
 • Deens (5.3 miljoen)
 • Nederlands (meer dan 21 miljoen)
 • Engels (341 miljoen)
 • Ests (1 miljoen)
 • Fins (meer dan 5 miljoen)
 • Frans (meer dan 75 miljoen)
 • Galicisch (3 miljoen)
 • Duits (100 miljoen)
 • Grieks (15 miljoen)
 • Gujarati (46 miljoen)
 • Hindi (370 miljoen)
 • Hongaars (14,5 miljoen)
 • Indonesisch (230 miljoen)
 • Italiaans (60 miljoen)
 • Japans (meer dan 125 miljoen)
 • Koreaans (75 miljoen)
 • Litouws (4 miljoen)
 • Macedonisch (2 miljoen)
 • Nepali (16 miljoen)
 • Nederlands (meer dan 21 miljoen)
 • Perzisch
 • Pools (44 miljoen)
 • Portugees (43 miljoen)
 • Panjabi (60 miljoen)
 • Roemeens (26 miljoen)
 • Russisch (170 miljoen)
 • Servisch (10 miljoen)
 • Slowaaks (5 miljoen)
 • Spaans (meer dan 350 miljoen)
 • Zweeds (9 miljoen)
 • Thais (60 miljoen)
 • Turks (150 miljoen)
 • Oekraïens (50 miljoen)
 • Vietnamees (68 miljoen)
 • Welsh (575.000)

Merk op dat Baskisch, Bengaals, Chinees (Hong Kong), Ests en Perzisch nieuwe ondersteunde talen zijn in GNOME 2.14, dankzij het harde werk van hun vertalers. Tevens dient genoemd te worden dat Brits Engels en Canadees Engels worden ondersteund.

Veel andere talen zijn gedeeltelijk ondersteund met meer dan de helft van hun teksten vertaald.

5. GNOME installeren

U kunt GNOME 2.14 uitproberen met een LiveCD die alle software van GNOME 2.14 op een enkele cd bevat. Het kan worden gedownload van de BitTorrent site van GNOME of vanaf GNOME FTP.

We raden aan de officiële pakketten van uw leverancier of distributie te gebruiken voor het installeren van GNOME 2.14. Populaire distributies zullen GNOME 2.14 snel beschikbaar maken en van sommige distributies zijn al ontwikkelaarsversies beschikbaar met GNOME 2.14. U kunt een lijst zien met distributies die GNOME bieden, met de meest recente versie die geleverd wordt, op Get Footware.

Als u dapper en geduldig bent, en GNOME met behulp van de broncode zelf wilt bouwen, dan raden we aan om een van de hulpprograma's te gebruiken. GARNOME bouwt GNOME vanaf tarballs. U heeft GARNOME 2.14.x nodig om GNOME 2.14.x te bouwen. Ook is er jhbuild dat gemaakt is om de meest recente GNOME vanaf CVS te bouwen. Ook jhbuild kunt u gebruiken om GNOME 2.14.x te bouwen door de moduleset gnome-2-14 te gebruiken.

Voor diegenen die echt zelf de gehele desktop handmatig willen compileren, is dit de juiste volgorde waarin de modules moeten worden gecompileerd: libxml2, libxslt, gnome-common, intltool, scrollkeeper, gtk-doc, glib, libIDL, ORBit2, libbonobo, fontconfig, Render, Xrender, cairo, Xft, pango, atk, shared-mime-info, gtk+, gconf, desktop-file-utils, gnome-mime-data, avahi, dbus, hal, gnome-vfs, audiofile, esound, libgnome, libart_lgpl, libglade, libgnomecanvas, libbonoboui, hicolor-icon-theme, icon-naming-utils, gnome-icon-theme, gnome-keyring, libgnomeui, startup-notification, gtk-engines, gnome-themes, gnome-doc-utils, gnome-desktop, libwnck, libgpg-error, libgcrypt, libtasn1, opencdk, gnutls, libsoup, mozilla, evolution-data-server, gnome-python/pygobject, pycairo, gnome-python/pygtk, gnome-menus, gnome-panel, gnome-session, vte, gnome-terminal, libgtop, gail, libxklavier, gstreamer, liboil, gst-plugins-base, gucharmap, system-tools-backends, gnome-applets, metacity, libgsf, libcroco, libgnomecups, libgnomeprint, libgnomeprintui, librsvg, eel, nautilus, control-center, yelp, bug-buddy, gtksourceview, gnome-python/pyorbit, gnome-python/gnome-python, nautilus-cd-burner, gst-plugins-good, libmusicbrainz, iso-codes, totem, gnome-media, gnome-python/gnome-python-desktop, gedit, eog, gconf-editor, gnome-utils, gnome-system-monitor, gnome-netstatus, gcalctool, zenity, at-spi, libgail-gnome, gnome-speech, gnome-mag, gnopernicus, gok, epiphany, gob2, gnome-games, gnome-user-docs, file-roller, gnome-system-tools, gnome-nettool, vino, gnome-volume-manager, gnome-backgrounds, sound-juicer, gtkhtml, evolution, evolution-webcal, evolution-exchange, ekiga, poppler, evince, dasher, gnome-keyring-manager, deskbar-applet, fast-user-switch-applet, gnome-screensaver, pessulus, sabayon.

Deze lijst wordt slechts als referentie getoond. We raden namelijk iedereen die GNOME zelf wil compileren aan om een van de beschikbare bouwprogramma's te gebruiken die hierboven zijn genoemd.

6. De toekomst: Een vooruitblik naar GNOME 2.16

Vanzelfsprekend houdt de ontwikkeling niet op bij GNOME 2.14. Zes maanden na de dag dat GNOME 2.14 is uitgebracht zal GNOME 2.16 aan de wereld verkondigd worden, die gebouwd zal zijn op het fantastische fundament van zijn voorganger.

Waar we naar kunnen uitkijken in GNOME 2.16:

 • GTK+ 2.10, dat veel van de uitbreidingen en optimalisaties van Project Ridley zal gebruiken.
 • Thema's die gebruik zullen maken van Cairo 1.2
 • Ondersteuning voor 'compositing', 'alpha blending', vensterschaduwen, doorzichtige vensters, en nog veel meer
 • Geïntegreerd energiebeheer via GNOME Power Manager
 • Nieuwe widgets voor ontwikkelaars waaronder die voor meldingsberichten en afdrukken

Meer over de ontwikkelingsplannen voor GNOME 2.16 zal binnenkort verschijnen wanneer de ontwikkeling weer van start gaat. Details leest u op onzeontwikkelaarspagina.

Figuur 22GNOME Power Manager, verwacht in GNOME 2.16

7. Betrokken raken

Meehelpen met GNOME is een lonende, bevredigende en positieve ervaring. Je sluit je aan bij een groep van honderden toegewijde enthousiastelingen uit alle hoeken van de samenleving en uit alle landen op aarde. Kundige en gemotiveerde bijdragers aan GNOME zullen nieuwe kansen en mogelijkheden ontdekken in de vorm van erkenning, verzoeken tot voordrachten, en winstgevende betrekkingen.

Als gebruiker kan uw bijdrage van waarde zijn, bijvoorbeeld door fouten te melden in ons foutenvolgsysteem, Bugzilla. Een goede foutrapportage maakt u eenvoudig met de simpele foutrapportage-assistent. Als u verder wilt helpen, kunt u zich aansluiten bij ons actieve bugsquad, een team van toegewijde bugmasters die fouten beoordelen en categoriseren en daarmee de ontwikkelaars helpen. U of uw bedrijf kan ook een vriend van GNOME worden.

Voor ontwikkelaars is er veel interessant werk in elk van onze ontwikkel-groepen: toegankelijkheid, documentatie, gebruikersvriendelijkheid, vertalingen, internet, testen, grafische toepassingen en desktop platform-ontwikkeling. Een gids om u op weg te helpen biedt meer informatie.

Help mee en kijk wat u kunt betekenen.

A. Met dank aan

Deze aankondiging is opgesteld door Davyd Madeley en geredigeerd door Bob Kahsani met uitvoerige hulp van de GNOME-gemeenschap. Namens de gemeenschap danken wij de ontwikkelaars en alle overigen die deze versie van GNOME mogelijk hebben gemaakt.

Deze tekst mag in alle talen worden vertaald. Als u het in uw taal wilt vertalen, neem dan contact op met het GNOME Translation Project.