Informacje o wydaniu GNOME 2.14

1. Nowości dla użytkowników

Projekt GNOME koncentruje się na użytkownikach oraz na łatwości użytkowania, a GNOME 2.14 zawiera setki poprawek znalezionych błędów oraz usprawnień proponowanych przez użytkowników. Wprowadzonych zmian jest tak dużo, że niemożliwe byłoby wymienienie ich wszystkich w tym tekście. Ta strona ma na celu przybliżenie tych najciekawszych usprawnień, które użytkownik będzie mógł zobaczyć w tym wydaniu GNOME.

1.1. Poprawa wydajności

Tak jak mechanicy tuningują samochody, tak najzdolniejsi z naszych programistów dążyli do takiego poprawienia działania elementów GNOME, aby pracowały tak wydajnie jak to tylko możliwe. Kilka ważnych składników środowiska GNOME pracuje teraz znacznie szybciej, między innymi renderowanie tekstu, przydzielanie pamięci i wiele innych programów. Na przyspieszeniu renderowania czcionek i przydzielania pamięci skorzystają wszystkie aplikacje, używające bibliotek GNOME i GTK+, bez potrzeby ponownej kompilacji.

Niektórym programom poświęcono szczególną uwagę, aby upewnić się, że działają z najwyższą możliwą wydajnością. GNOME Terminal, emulator terminala dla środowiska GNOME, został zoptymalizowany w kilku kierunkach, dzięki czemu jest obecnie szybszy i jednocześnie zajmuje mniej pamięci operacyjnej. Przeglądarka dzienników systemowych GNOME uruchamia się nawet 20 razy szybciej niż jej poprzednia wersja.

Rysunek 1Porównanie wydajności GNOME Terminal między wersją GNOME 2.12 a GNOME 2.14. Podany czas jest czasem potrzebnym na wyświetlenie na ekranie listy wszystkich angielskiego słów.
Rysunek 2Porównanie wydajności przeglądarki dzienników systemowych między wersją GNOME 2.12 a GNOME 2.14. Podany czas jest czasem potrzebnym na uruchomienie programu i wczytanie pliku dziennika o rozmiarze 2,9 MB.

1.2. Lepsze wyszukiwanie

Nautilus, menedżer plików GNOME, jest obecnie wyposażony w skuteczną wyszukiwarkę, dostępną na pulpicie lub oknie przeglądarki pod skrótem klawiszowym (Ctrl-F).

Rysunek 3Wyszukiwanie w Nautilusie

Parametry wyszukiwania mogą być łatwo modyfikowane, a nawet zapisywane w folderze lub na pulpicie. Zapisane parametry mogą być później otwierane tak, jak zwykłe foldery.

Jeżeli zainstalowana jest wyszukiwarka Beagle, Nautilus użyje jej, aby skorzystać z szybszego i bardziej kontekstowego wyszukiwania.

1.3. Więcej pomocy

Przeglądarka dokumentacji GNOME także zawiera nowe funkcje wyszukiwania plików pomocy i dokumentów zainstalowanych na twoim komputerze. Obecnie ma dostęp zarówno do GNU Info, jak i do tradycyjnych stron podręczników Uniksa, przez co możliwe jest szybkie przeszukiwanie większości z dostępnej w systemie dokumentacji.

Rysunek 4Przeszukiwanie plików pomocy, przeglądanie plików GNU Info i stron man

Tak jak w przypadku menedżera plików, w systemach z zainstalowanym Beagle będzie możliwe szybsze i dokładniejsze wyszukiwanie dokumentacji.

1.4. Ekiga

Ekiga jest klientem VoIP dla GNOME, wcześniej znanym pod nazwą GNOME Meeting. Ekiga obsługuje zarówno protokół SIP, jak i H323. SIP jest powszechnie znanym protokołem, używanym w Google Talk, Asterisk oraz wielu innych klientach i urządzeniach VoIP, i jest nowością w programie Ekiga. H323 jest starszym protokołem komunikacyjnym, używanym w Microsoft Netmeeting oraz w niektórych urządzeniach komunikacyjnych.

Ekiga używa także funkcji STUN, aby umożliwić komunikację z klientami będącymi za różnymi zaporami sieciowymi, włącznie z tymi z funkcją translacji adresów (NAT). Oznacza to, że możesz używać Ekigi do odbierania i nawiązywania połączeń, bez potrzeby posiadania publicznego adresu IP czy też przekierowywania portów.

Rysunek 5Nawiązywanie połączenia SIP za pomocą Ekigi

Użytkownicy mogą także założyć sobie konto na Ekiga.net, aby otrzymać adres SIP, który umożliwi im nawiązywanie i odbieranie połączeń z dowolnego miejsca w Internecie.

1.5. Usprawnione zarządzanie oknami

Do Metacity dodano kilka nowych funkcji w celu usprawnienia zarządzania oknami. Ramki okien mają teraz właściwość przyciągania, dzięki czemu możliwe jest łatwe układanie okien obok siebie. Poprawiono także wsparcie dla systemów wielomonitorowych. Metacity będzie teraz próbować tak rozmieszczać okna na wyświetlaczach, aby nie wychodziły poza obszar jednego z monitorów.

Aby ułatwić życie administratorom i użytkownikom, którzy korzystają z wielu komputerów za pomocą jednego serwera X, Metacity będzie wyświetlać nazwę zdalnej maszyny w tytule okna aplikacji. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku zmian ustawień komputera, jeżeli chcemy mieć pewność, że dotyczą one konkretnego zdalnego hosta.

Rysunek 6Dwa identyczne okna uruchomione lokalnie i zdalnie

1.6. Deskbar

Nowością w GNOME jest Deskbar. Doświadczeni użytkownicy oraz zwolennicy starego panelowego wiersza poleceń, z pewnością docenią niezwykle wszechstronny i łatwy w użyciu zamiennik. Deskbar używa wtyczek (napisanych w Pythonie), aby umożliwić wyszukiwanie plików, folderów, zakładek. kontaktów i wielu innych. Deskbar może także używać funkcji wyszukiwania na żywo dostępnego w Google Live, Yahoo i Beagle.

Rysunek 7Wyszukiwanie wyrażenia 'net'

Deskbar może być umieszczony zarówno w zwykłym panelu, jak i w panelu pionowym. Aby rozpocząć wyszukiwanie, wystarczy nacisnąć (Alt-F3) i wpisać wyrażenie. Można także przeglądać i przeszukiwać historię poleceń.

1.7. Usprawnione logowanie do systemu

Wiele nowych poprawek wprowadzono do systemu logowania (GDM). Poprawa wydajności GNOME nie ominęła także tego elementu środowiska. Z poziomu ekranu logowania dostępny jest też usprawniony przycisk "Opcje", który umożliwia szybki dostęp do wielu parametrów systemu logowania. Poprawiono też ustawienia zabezpieczeń, dzięki czemu użytkownicy mogą łatwo i bezpiecznie łączyć się ze zdalnymi serwerami X.

Rysunek 8Dzięki reorganizacji okna preferencji ekranu logowania, zmiana ustawień GDM jest jeszcze łatwiejsza

Uwaga: Lokalizacja pliku z konfiguracją GDM została zmieniona z /etc/gdm/gdm.conf na /etc/gdm/custom.conf. Więcej informacji znaleźć można na stronie Projektu GDM.

1.8. Szybkie przełączanie użytkownika

GNOME 2.14 zawiera obsługę szybkiego przełączania użytkowników. Zarówno okno wylogowania, jak i ekran odblokowania sesji posiadają opcję przełączenia użytkownika. Na panelu można umieścić menu, pozwalające na szybki dostęp do przełączania użytkowników.

Rysunek 9Szybkie przełączanie użytkownika z poziomu panelu
Rysunek 10Przełączanie użytkownika z zablokowanej sesji

1.9. Współdzielenie kalendarzy

Nowością w Evolution 2.6 są współdzielone poprzez CalDAV kalendarze. CalDAV jest protokołem używanym przez kilka serwerów pracy grupowej, między innymi przez darmowy serwer Hula.

Rysunek 11Przeglądanie współdzielonego kalendarza pobranego z Hula

1.10. Doskonalsze zakładki

Przeglądarka internetowa Epiphany kontynuuje swoją misję ułatwiania przeglądania stron WWW. Nowością w tym wydaniu jest automatyczne tworzenie hierarchii zakładek. Funkcja ta znacznie zmniejsza trudności w utrzymywaniu dużych kolekcji zakładek, przy jednoczesnym zachowaniu poprzedniego sposobu zarządzania zakładkami za pomocą podziału na tematy.

Rysunek 12Usprawnione zarządzanie zakładkami i arkuszami stylów

W tej wersji możliwe jest także definiowania własnych arkuszy stylów, zapewniając lepszą dostępność i kontrolę nad sposobem prezentowania stron. Za kulisami Epiphany może teraz używać Firefoksa, Mozilli lub XULRunnera jako swojego zaplecza. Jeśli używasz Menedżera sieci, Epiphany będzie mógł automatycznie wykryć ustawienia sieci.

1.11. Lepszy edytor

Gedit nadal jest prostym w użyciu edytorem tekstu, który jednocześnie posiada wszystkie funkcje niezbędne do pisania programów i stron internetowych. Nowe funkcje w Gedit 2.14 to między innymi poprawiona obsługa jednoczesnej edycji wielu dokumentów oraz możliwość zapisywania plików przez sieć. Przykładowo, Gedit umożliwia teraz jednoczesne przeglądanie i modyfikowanie dokumentów z katalogów SFTP, FTP i WebDAV. Usprawniono też wyróżnianie elementów składni HTML, PHP, PSP i wielu innych. Dzięki tym zmianom, Gedit jest wszechstronnym edytorem tekstu, który poradzi sobie z każdym zadaniem użytkownika.

Rysunek 13Gedit może z łatwością redagować wiele dokumentów jednocześnie, otwierając i zapisując je lokalnie lub przez sieć

Nowością jest także możliwość pisania wtyczek do Gedita w języku Python. Pomaga to w łatwym rozszerzaniu funkcjonalności tego edytora, nawet jeżeli nie jesteś dobry w programowaniu. Niektóre z użytecznych rozszerzeń to możliwość uruchamiania zewnętrznych poleceń, obsługa uzupełniania tekstu oparta na znacznikach oraz interaktywna konsola Pythona.

Rysunek 14Lista wtyczek oraz okno właściwości jednej z nich

1.12. Przeglądarka obrazów

Przeglądarka obrazów GNOME ma nowy pasek narzędziowy. Teraz gdy otworzysz obraz, będziesz mógł z łatwością obejrzeć pozostałe obrazy z tego samego katalogu.

Rysunek 15Łatwe przeglądanie obrazów z tego samego katalogu

1.13. Zintegrowany wygaszacz ekranu

GNOME posiada teraz zintegrowany wygaszacz ekranu. Wygaszacz ekranu GNOME może korzystać z wielu dodatkowych funkcji z Xscreensavera, a także posiada wiele własnych, niedostępnych w Xscreensaverze. Aplikacje, które uwzględniają obecność wygaszacza ekranu GNOME, będą mogły komunikować się z nim, aby ustalać takie opcje jak "nie uruchamiaj wygaszacza". Okno dialogowe zablokowanego ekranu może być teraz przetłumaczone na inne języki.

Rysunek 16Konfiguracja właściwości Wygaszacza ekranu GNOME

Użytkownicy będą mogli nadal używać Xscreensavera, ale powinni zajrzeć do dokumentacji swojej dystrybucji, aby dowiedzieć się jak to zrobić.

1.14. Najnowszy GStreamer

GNOME 2.14 używa technologii GStreamer 0.10. Biblioteka do obsługi multimediów GStreamer jest potężnym i rozszerzalnym systemem dźwięku i obrazu, używanym w środowiskach graficznych na platformie Linux i UNIX, a także w urządzeniach wbudowanych. Najnowsza wersja GStreamera jest szybsza i stabilniejsza od swoich poprzedników. Poprawiono wiele problemów związanych z synchronizacją dźwięku i obrazu, a także tych dotyczących wielowątkowości i dynamicznej obsługi wtyczek. Więcej o bibliotece GStreamer dowiesz się na witrynie GStreamera.

Wszystkie aplikacje multimedialne dostarczane wraz z GNOME, w tym Totem i Sound Juicer, zostały zaktualizowane tak, aby korzystały z najnowszej wersji GStreamera.

GStreamer 0.10 pozwala także na skorzystanie z wtyczek pisanych przez niezależnych dostawców. Dzięki temu możliwe jest użycie licencjonowanych kodeków, w przypadku gdy otwarte odpowiedniki nie są dostępne (np. z powodów prawnych). Mogą to być wtyczki dekodujące AC3, WMA, MP3 i inne. Licencjonowana i jednocześnie darmowa wtyczka do MP3 jest już dostępna dzięki firmie Fluendo, która od dawna wspiera rozwój GStreamera.

1.15. Łatwa konfiguracja

GNOME szczyci się łatwością konfiguracji i czytelnymi dla użytkownika opcjami, zachowując jednocześnie dużą elastyczność. Kilka elementów panelu sterowania GNOME zostało dopracowanych, tak abyś mógł jeszcze łatwiej dostosować środowisko graficzne do swoich potrzeb.

Rysunek 17Ustaw domyślne aplikacje przez wybór z listy lub podając polecenie.
Rysunek 18Wybierz z listy dostępnych dźwięków lub wskaż plik na dysku.

2. Nowości dla administratorów

Począwszy od wersji 2.14, projekt GNOME wprowadza zestaw narzędzi dla administratorów systemowych. Dwa narzędzia, będące pierwszymi w tym zestawie, są niezwykle wszechstronne i powinny pomóc zarówno administratorom w dużych firmach jak i w sytuacjach, w których niezbędne jest zablokowanie zmiany niektórych ustawień systemu.

2.1. Pessulus

Pessulus jest programem, który umożliwia administratorom łatwe blokowanie możliwości modyfikowania niektórych ustawień środowiska GNOME. Aplikacja ta z pewnością przyda się w dużych firmach i kawiarenkach internetowych. Funkcjonalność Pessulusa od dawna jest dostępna w GNOME, jednakże dopiero ten program sprawia, że jej użycie jest znacznie łatwiejsze.

Rysunek 19Blokowanie możliwości wyłączenia komputera przez zwykłego użytkownika

Niektóre z funkcji, które mogą zostać zablokowane:

 • Dostęp do wiersza poleceń
 • Możliwość wyłączenia lub ponownego uruchomienia komputera
 • Dostęp do określonych protokołów w przeglądarce WWW
 • Możliwość modyfikowania panelów GNOME

2.2. Sabayon - Menedżer profili

Sabayon pozwala administratorom na ustawianie profili użytkowników wewnątrz interaktywnej sesji GNOME. Przy tworzeniu bądź edycji profilu użytkownika, tworzona jest zagnieżdżona sesja GNOME, w której administrator może zmieniać dowolne parametry GConf, tak samo jak w zwyczajnej sesji GNOME.

Rysunek 20Modyfikowanie profilu użytkownika za pomocą Sabayon

Wewnątrz zagnieżdżonego okna administrator może utworzyć spersonalizowane profile, w oparciu na funkcjach pracowników (np. recepcjonista, programista, pracownik działu kadr itp.) Profile te mogą być następnie zapisane i z łatwością zastosowane na wielu komputerach. Profile mogą być także modyfikowane i dostosowywane do potrzeb, a dzięki ich scentralizowaniu ułatwiają administrowanie całym systemem.

3. Nowości dla programistów

Platforma programistyczna w GNOME 2.14 zapewnia stabilne podstawy dla niezależnych twórców aplikacji. GNOME i jego platforma są udostępnione na licencjach pozwalających na tworzenie programów zarówno z otwartym, jak i z zamkniętym kodem źródłowym.

Biblioteki z platformy GNOME mają zapewnioną stabilność API i ABI aż do końca cyklu wydawniczego GNOME 2.x. Biblioteki GNOME Desktop nie mają tej gwarancji, jednakże większość z nich pozostaje spójna pomiędzy kolejnymi wydaniami.

3.1. GSlice

Od wersji 2.10 GLib, mechanizm przydziału pamięci GSlice zastąpił starszy GMemChunk oraz API GTrashStack. GSlice jest bardzo podobny do mechanizmu znanego z jądra systemu GNU/Linux i umożliwia szybkie i wydajne przydzielanie pamięci dla niewielkich struktur (takich jak np. elementy GList, struktury GtkWindow). GSlice nie posiada narzutu związanego z blokowaniem, przez co jest znacznie szybszy w aplikacjach wielowątkowych.

Rysunek 21Porównanie wydajności w przydzielaniu i zwalnianiu 1 miliona elementów listy GList przy użyciu 1 (czerwony), 5 (żółty), 10 (zielony) i 20 (niebieski) wątków

GMemChunk został przebudowany tak, aby korzystał z GSlice. Pomimo tego, API GMemChunk jest uznawane za przestarzałe.

Aby przydzielić pamięć korzystając z GSlice, użyj wywołania g_slice_new (MojaStruktura);, które zwróci wskaźnik (ptr). Aby zwolnić pamięć przydzieloną przez GSlice, użyj funkcji g_slice_free (MojaStruktura, ptr);.

GSlice używa skalowalnej, oddzielnej dla każdego wątku pamięci podręcznej, przechowującej fragmenty (ang. slices) o różnych wielkościach. Do przydzielania większych obszarów pamięci, GSlice automatycznie użyje funkcji g_malloc, a więc programista nie musi już samodzielnie wybierać najwydajniejszego mechanizmu.

3.2. Rejestrowanie usług

Najnowsza wersja GNOME pozwala programistom na rejestrowanie swoich programów tak, aby były uruchamiane przy starcie GNOME. Aby to zrobić, wystarczy umieścić plik .desktop w katalogu $prefix/share/gnome/autostart/, /etc/xdg/autostart/ lub ~/.config/autostart/. Jeżeli chcesz zarejestrować usługę z jednoczesnym wyłączeniem automatycznego uruchamiania, możesz ustawić właściwość X-GNOME-autostart-enabled = False.

Zastrzeżenia odnośnie rejestrowania usług tą metodą:

 • Aplikacje, które rejestrują się w sesji w inny sposób (np. nautilus, gnome-panel, vino), nie powinny rejestrować się podaną powyżej metodą.
 • Aplikacje zarządzane przez sesję nie będą dobrze współpracować z przedstawionym systemem rejestracji usług. Upewnij się, że flaga --sm-disable jest ustawiona w wierszu Exec.

4. Wielojęzyczność

Dzięki członkom międzynarodowego zespołu Projektu tłumaczenia GNOME pod przewodnictwem Christiana Rose i Danilo Šegana, GNOME 2.14 oferuje obsługę 45 języków (z ponad 80% przetłumaczonych napisów).

Obsługiwane języki:

 • albański (5 milionów mówiących w tym języku)
 • baskijski (580 000)
 • bengalski (189 milionów)
 • brazylijski portugalski (175 milionów)
 • bułgarski (9 milionów)
 • kataloński (7 milionów)
 • chiński (Hong Kong)
 • chiński (Tajwan) (40 milionów)
 • chiński uproszczony (ponad miliard)
 • czeski (11 milionów)
 • duński (5,3 milionów)
 • holenderski (ponad 21 milionów)
 • angielski (341 milionów)
 • estoński (1 milion)
 • fiński (ponad 5 milionów)
 • francuski (ponad 75 milionów)
 • galicyjski (3 miliony)
 • niemiecki (100 milionów)
 • grecki (15 milionów)
 • gudżarati (46 milionów)
 • hindi (370 milionów)
 • węgierski (14,5 milionów)
 • indonezyjski (230 milionów)
 • włoski (60 milionów)
 • japoński (ponad 125 milionów)
 • koreański (75 milionów)
 • litewski (4 miliony)
 • macedoński (2 miliony)
 • nepalski (16 milionów)
 • norweski bokmal (5 milionów)
 • perski
 • polski (44 miliony)
 • portugalski (43 miliony)
 • pendżabi (60 milionów)
 • rumuński (26 milionów)
 • rosyjski (170 milionów)
 • serbski (10 milionów)
 • słowacki (5 milionów)
 • hiszpański (ponad 350 milionów)
 • szwedzki (9 milionów)
 • tajski (60 milionów)
 • turecki (150 milionów)
 • ukraiński (50 milionów)
 • wietnamski (68 milionów)
 • walijski (575 000)

Zauważ, że baskijski, bengalski, chiński (Hong Kong), estoński i perski to języki, które dzięki ciężkiej pracy tłumaczy zostały dodane do listy oficjalnie obsługiwanych w GNOME 2.14. Warto wspomnieć, że brytyjski i kanadyjski angielski też są obsługiwane.

Wiele innych języków jest częściowo obsługiwanych, z ponad połową przetłumaczonych napisów.

5. Instalowanie GNOME

Możesz wypróbować GNOME 2.14 uruchamiając je z LiveCD, który zawiera pełny zestaw programów wydania GNOME 2.14 na jednej płycie CD. Obraz tej płyty można pobrać z witryny GNOME BitTorrent lub z ośrodka FTP GNOME.

Do zainstalowania lub zaktualizowania w swoim systemie GNOME 2.14, zalecamy skorzystanie z oficjalnych pakietów przygotowanych dla twojej dystrybucji. W wielu znanych dystrybucjach GNOME 2.14 będzie dostępne w najbliższym czasie, a w niektórych są już dostępne testowe wersje pakietów nowego GNOME. Listę dystrybucji zawierających GNOME znajdziesz na stronie Get Footware.

Jeżeli jesteś odważny i cierpliwy, i chciałbyś zbudować GNOME ze źródeł, proponujemy skorzystać z jednego z dostępnych narzędzi automatyzujących ten proces. GARNOME buduje GNOME z przygotowanych pakietów wydania. Do zbudowania GNOME 2.14.x będzie potrzebne GARNOME w wersji 2.14.x. Dostępne jest także narzędzie jhbuild, które jest przeznaczone do budowania GNOME bezpośrednio z repozytorium CVS. Możesz też użyć jhbuild do zbudowania GNOME 2.14.x, używając zestawu modułów gnome-2-14.

Dla osób pragnących zbudować GNOME samodzielnie, kolejność kompilacji modułów jest następująca: libxml2, libxslt, gnome-common, intltool, scrollkeeper, gtk-doc, glib, libIDL, ORBit2, libbonobo, fontconfig, Render, Xrender, cairo, Xft, pango, atk, shared-mime-info, gtk+, gconf, desktop-file-utils, gnome-mime-data, avahi, dbus, hal, gnome-vfs, audiofile, esound, libgnome, libart_lgpl, libglade, libgnomecanvas, libbonoboui, hicolor-icon-theme, icon-naming-utils, gnome-icon-theme, gnome-keyring, libgnomeui, startup-notification, gtk-engines, gnome-themes, gnome-doc-utils, gnome-desktop, libwnck, libgpg-error, libgcrypt, libtasn1, opencdk, gnutls, libsoup, mozilla, evolution-data-server, gnome-python/pygobject, pycairo, gnome-python/pygtk, gnome-menus, gnome-panel, gnome-session, vte, gnome-terminal, libgtop, gail, libxklavier, gstreamer, liboil, gst-plugins-base, gucharmap, system-tools-backends, gnome-applets, metacity, libgsf, libcroco, libgnomecups, libgnomeprint, libgnomeprintui, librsvg, eel, nautilus, control-center, yelp, bug-buddy, gtksourceview, gnome-python/pyorbit, gnome-python/gnome-python, nautilus-cd-burner, gst-plugins-good, libmusicbrainz, iso-codes, totem, gnome-media, gnome-python/gnome-python-desktop, gedit, eog, gconf-editor, gnome-utils, gnome-system-monitor, gnome-netstatus, gcalctool, zenity, at-spi, libgail-gnome, gnome-speech, gnome-mag, gnopernicus, gok, epiphany, gob2, gnome-games, gnome-user-docs, file-roller, gnome-system-tools, gnome-nettool, vino, gnome-volume-manager, gnome-backgrounds, sound-juicer, gtkhtml, evolution, evolution-webcal, evolution-exchange, ekiga, poppler, evince, dasher, gnome-keyring-manager, deskbar-applet, fast-user-switch-applet, gnome-screensaver, pessulus, sabayon.

Powyższa lista jest zamieszczona wyłącznie w celach informacyjnych. Gorąco namawiamy każdego, kto chciałby podjąć się samodzielnej kompilacji GNOME, do skorzystania z jednego z wspomnianych na początku narzędzi.

6. W następnej wersji GNOME

Naturalnie, proces rozwijania GNOME nie kończy się na wersji 2.14. Za sześć miesięcy, licząc od dnia wydania GNOME 2.14, ukaże się GNOME 2.16, zbudowany na solidnych podstawach swojego poprzednika.

W GNOME 2.16 zobaczymy między innymi:

 • GTK+ 2.10, zawierający efekty prac z Projektu Ridley
 • Motywy oparte na cairo 1.2
 • Obsługa mechanizmów takich jak: compositing, alpha blending, a także możliwość dodawania cieni i przezroczystości okien oraz wiele innych
 • Zintegrowane zarządzanie energią za pośrednictwem Menedżera zasilania GNOME
 • Nowe widgety dla programistów, między innymi powiadamiania i drukowania

Więcej informacji na temat harmonogramu prac nad GNOME 2.16 pojawi się, jak tylko rozpocznie się proces tworzenia kolejnej wersji. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie dla programistów.

Rysunek 22Menedżer zasilania GNOME, planowany do włączenia do GNOME 2.16

7. Jak pomóc

Pomoc przy pracach nad GNOME jest satysfakcjonującym i pozytywnym doświadczeniem. Pomagając nam, dołączysz do grona setek entuzjastów z całego świata. Doświadczone osoby, wnoszące wkład w rozwój GNOME, mogą cieszyć się uznaniem w społeczności GNOME, a także możliwością otrzymania interesujących propozycji zatrudnienia.

Jako użytkownik, twój wkład w rozwój GNOME może być tak prosty jak wypełnianie raportów o błędach w naszym systemie śledzenia błędów Bugzilla. Asystent wypełniania raportów może pomóc ci w wypełnianiu twoich pierwszych raportów o błędach. Możesz także rozważyć możliwość dołączenia do tzw. Bugsquad, grupy zajmującej się oceną i kategoryzacją najczęstszych błędów w celu ułatwienia pracy programistom. Ty lub twoja firma może także zostać Przyjacielem GNOME.

Dla osób pragnących dołączyć do nas, z pewnością interesujące będą codzienne postępy prac naszych zespołów do spraw dostępności, dokumentacji, użyteczności, tłumaczeń, stron WWW, grafiki, wydajności, środowiska i platformy. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj stronę ze wskazówkami jak dołączyć do GNOME.

Dołącz do nas już dziś i przekonaj się jak duży wpływ możesz mieć na kształt przyszłego GNOME.

A. Zasługi

Te informacje o wydaniu zostały przygotowane przez Davyda Madeleya i Boba Kashani, z dużą pomocą społeczności GNOME. W imieniu całej społeczności, pragniemy gorąco podziękować programistom oraz osobom wnoszącym wkład w rozwój GNOME, bez których to wydanie nie mogło by powstać.

To opracowanie może być swobodnie tłumaczone na dowolny język. Jeżeli chcesz przetłumaczyć je na swój język, skontaktuj się z Projektem tłumaczenia GNOME.