Бележки по версия 2.14 на GNOME

1. Новости за потребителите

В GNOME се набляга на хората и лесното използване, затова в GNOME 2.14 са включени стотици поправки и подобрения пожелани от потребителите. Невъзможно е на практика всички те да бъдат изброени, затова в тази страница са включени само някой от най-интересните нововъведения в тази версия на GNOME.

1.1. Подобрения в бързодействието

Подобно на начина, по който една кола може да бъде тунингована, нашите талантливи инженери са регулирали някои части н GNOME и са ги „акордирали“ да бъдат колкото се може по-бързи. Някои важни компоненти в работната среда са чувствително по-бързи, в това число - изобразяването на текст, заделянето на памет, както и много специфични функции в различните приложения. По-бързото изобразяване на шрифтове и разпределяне на памет водят до забързването на всички приложения базирани на GNOME и GTK+ без каквато и да е нужда от прекомпилиране.

Някои приложения получиха специално внимание, за да сме сигурни, че се постигат възможно най-добрите резултати. Терминалният емулатор на GNOME е оптимизиран по няколко различни начина и в момента е хем по-бърз, хем се нуждае от по-малко ресурси. Програмата за преглеждане на системните дневници на GNOME в момента стартира 20 пъти по-бързо от преди.

Фигура № 1Подобрения в производителността на терминала на GNOME при обновяването от GNOME 2.12 към 2.14. Показаното време показва колко секунди са необходими за извеждането на всички думи от английския език на екрана.
Фигура № 2Подобрения в производителността на програмата за преглеждане на системните дневници на GNOME при обновяването от GNOME 2.12 към 2.14. Показано е времето необходимо за стартирането на приложението и отваряне на файл-дневник с размер 2,9MB.

1.2. Повече възможности при търсене

Файловият мениджър на GNOME - Nautilus, вече предлага мощен инструмент за търсене, който се появява просто с натискане на (Ctrl-F) върху работния плот или прозорец на файловия мениджър.

Фигура № 3Търсене с Nautilus

Вече по-лесно се задават критерии за търсене, освен това - цели набори от такива критерии могат да бъдат запазвани като папки или върху работния плот. След като запазите едно търсене по подобен начин, винаги можете да го извикате като просто отворите запазената папка.

Ако е инсталирана подсистемата за търсене - Beagle, Nautilus ще се възползва от нея и търсенето се ускорява и дават допълнителни възможности.

1.3. Още повече помощ

Програмата за разглеждане на помощта към GNOME също се сдоби с нови възможности да претърсва помощните файлове и документацията инсталирани на Вашата машина. Вече имате достъп и до ресурсите „Info“ на GNU и традиционните за UNIX - страници на ръководството „man“. Съчетано с полезните помощни файлове на GNOME получавате мигновен достъп до документацията на Вашата система.

Фигура № 4Търсене в помощта, разглеждане на ресурсите „Info“ на GNU и традиционните за UNIX - страници на ръководството „man“

Както и при файловия мениджър потребителите, които са си инсталирали подсистемата Beagle ще получават по-бързи и по-точни отговори при търсене.

1.4. Ekiga

Приложението Ekiga, което преди беше известно като GNOME Meeting е клиент за глас и видео по IP. Ekiga поддържа протоколите SIP и H323. Новостта в програмата е SIP - популярно решение, което се използва в Google Talk, Asterisk и много други софтуерни и хардуерни решения за глас по Интернет. H323 е по-стария комуникационен протокол и се използва в Microsoft Netmeeting, както и някои телекомуникационни устройства.

Ekiga има възможности за STUN, т.е. може да преминава през много видове защитни стени, в това число такива с преобразуване на адресите (NAT). Това означава, че можете да правите изходящи обаждания, както и да получавате входящи, без да разполагате с публичен адрес или без резервиране на портове на Вашия маршрутизатор.

Фигура № 5Обаждане с използване на SIP чрез Ekiga

Потребителите могат да се регистрират в сайта Ekiga.net, където ще получат адрес за SIP и ще могат да се обаждат навсякъде в Интернет.

1.5. Подобрено управление на прозорци

В мениджъра на прозорци - Metacity са вградения няколко нови възможности. Прозорците се държат като магнити по краищата си. Така става възможно да залепите няколко прозореца заедно. Подобрена е поддръжката на многомониторни системи. Metacity може автоматично да намести прозорец в рамките на един монитор, ако при появата си той може да се появи частично на два екрана.

В помощ на администраторите и потребителите и на отдалечени приложения през един X сървър в заглавните ленти на нелокалните програми се появява името на машината, на която те са стартирани. Това е особено важно при промяна на настройките на една машина през графичната среда, за да можем да сме сигурни, къде точно извършваме промените.

Фигура № 6Стартиране на идентични прозорци локално и отдалечено

1.6. Универсална лента за търсене

Новост в GNOME е Deskbar - универсалната лента за търсене. Опитните потребители, любителите на работата с клавиатура, както и потребителите на остарелия аплет за команден ред, ще открият в този заместител един изключително мощен и лесен за употреба инструмент. Лентата за търсене използва приставки (написани на Python), за да предостави функционалност за търсене в програмите, файловете, папките, отметките, контактите и на още много други места. Deskbar може да се възползва от търсещите функции на Google Live, Yahoo и Beagle.

Фигура № 7Търсене на „net“

Deskbar разполага както с нормален режим на работа, така и с компактен вариант, който се използва при вертикални панели или когато мястото върху панела е малко. За да го задействате, просто натиснете (Alt-F3) и въведете дума за търсене. Можете да преглеждате и търсите в историята на командния ред.

1.7. По-бързо влизане в системата

Има и доста подобрения в програмата за влизане в системата (GDM). Тук също бързодействието е увеличено. Към екрана за посрещане е добавен бутон „Опции“ така, че лесно да можете да достигате до допълнителните възможности при влизане в системата. Добавена е възможност за сигурно, отдалечено свързване, така че връзката между приложенията и X сървъра е защитена. Естествено - външния вид вече е по-добър като са възможни повече промени от потребителите.

Фигура № 8Още по-лесно е да се променят настройките при влизане, а основният прозорец на GDM е изцяло пренаправен, за да се осъществи това.

Бележка: Файлът, в който трябва да се осъществяват потребителските настройки за GDM в рамките на една система, е променен от /etc/gdm/gdm.conf на /etc/gdm/custom.conf. За повече информация посетете страницата на проекта GDM page.

1.8. Бърза смяна на потребител

GNOME 2.14 разполага с възможности за бърза смяна на потребителя на работната среда. И в прозореца за излизане от средата и в прозореца за отключване на екрана има възможност за смяна на активния потребител. Към панела също може да се добави меню за бързата смяна на потребител.

Фигура № 9Бърза смяна на потребител от панела
Фигура № 10Смяна на потребител от заключена сесия

1.9. Споделен календар

Новост в Evolution 2.6 е споделянето на календари чрез CalDAV. Това е протокол за споделяна на календари, който се поддържа от няколко сървъра за съвместна работа, като например свободно достъпния Hula.

Фигура № 11Разглеждане на споделен календар от Hula

1.10. По-добри отметки

Браузърът за Интернет - Epiphany продължава да прави ползването на световната мрежа все по-лесно. В новата версия е налично автоматично създаване на йерархии от отметки. Това намаля трудността при управлението на големи колекции от отметки като запазва лесната система за управление на отметки базирана на теми. Вече е много по-лесно да се изберат или създадат теми, дори Epiphany може да подскаже тема на базата на предходното поведение на потребителя.

Фигура № 12Подобрено управление на отметките и стиловете

В тази версия е вградена възможност за дефинирани от потребителя стилове, което дава по-голям контрол върху представянето на страниците. Зад кулисите Epiphany може да използва Firefox, Mozilla или XULRunner като подсистема за визуализация. Ако използвате NetworkManager, Epiphany ще е в състояние автоматично да открие Вашите мрежови настройки.

1.11. По-добър редактор

Gedit продължава да лесният за употреба текстов редактор, който разполага с възможностите за разработка на приложения или сайтове в Интернет. Нововъведенията в Gedit 2.14 включват по-добра поддръжка на множество документи и запазване на отдалечени файлове. Например - вече е възможно с Gedit да разглеждате безпроблемно папките споделени по SFTP, FTP и WebDAV. Подобрено е оцветяването на синтаксиса в HTML, PHP, PSP много други. Всички тези възможности превръщат Gedit в мощния текстов редактор, който отговаря на нуждите на потребителите.

Фигура № 13Gedit лесно се справя с множество източници на файлове, като ги отваря и запазва както локално, така и през мрежата.

Нова е възможността за създаване на приставки на Python за Gedit. Това позволява лесно да се обновява и разширява функционалността на текстовия редактор, дори и ако не сте заклет програмист. В числото на полезните приставки, които идват с Gedit са тези за изпълняването на външна команда, поддръжката на завършването на етикетите в езици като XML или HTML, както и вградена интерактивна конзола за Python.

Фигура № 14Настройките на приставката за външни команди е показана в прозореца с приставките

1.12. Разглеждане на изображения

Програмата за разглеждане на изображение в GNOME разполага с нова лента за навигация. Когато отворите едно изображение. лесно можете да разгледате другите картинки в същата папка.

Фигура № 15Лесно разглеждане на всички изображения от една папка

1.13. Вграден предпазител на екрани

В GNOME вече има вграден предпазител на екрана. Той е съвместим с визуализациите в популярния Xscreensaver, но има повече възможности. Приложенията, които могат да се възползват от предпазителя на екрани на GNOME, ще могат по стандартен начин да изискват например екрана да не се затъмнява или изключва. Диалоговият прозорец за отключване на екрана вече може да се превежда на различни езици и е достъпен за потребители с увреждания, които досега бяха затруднени при отключването на екрана. Това е част от постепенното подобряване на възможностите в цялата работна среда GNOME за потребителите с увреждания.

Фигура № 16Настройване на предпазителя на екрана на GNOME

Потребителите могат да продължат да използват Xscreensaver, ако решат. За това потребителите трябва да се обърнат към документацията, която се предоставя от дистрибутора.

1.14. Най-новия GStreamer

GNOME 2.14 използва технологиите на GStreamer 0.10. Това е мощна и компонентна аудио и видео мултимедийна инфраструктура, която се използва в системите базирани на Linux и UNIX и в някои вградени устройства. Последната голяма версия на GStreamer е по-бърза и стабилна от предшествениците си. Решени са проблемите със синхронизацията на аудиото и видеото на различни устройства, както е и добавена поддръжката на множество нишки и динамично зареждане на приставки. Повече информация е налична от сайта на GStreamer.

Всички мултимедийни приложение, които идват с GNOME бяха обновени и вече използват най-новата версия на GStreamer, в това число - Totem, Sound Juicer и управлението на силата на звука.

GStreamer 0.10 също така позволява на потребителите бързо да се възползват от мултимедийните приставки разпространявани от други разработчици. Това ще позволи на дистрибуторите да добавят поддръжка със специално лицензирани кодери, където поради юридически причини е невъзможно изготвянето на свободен вариант. В това число попадат поддръжката на AC3, WMA, MP3 и др. Подобна, специално лицензирана приставка за поддръжката на MP3 от GStreamer 0.10 е предоставена от фирмата Fluendo, която е дългогодишен поддръжник на GStreamer.

1.15. Лесно настройване

В GNOME се гордеем, че тази среда се настройва изключително лесно, а потребителите не трябва да правят сложни избори, и въпреки това се запазва гъвкавостта на работа. Част от контролния център на GNOME бе допълнително опростена.

Фигура № 17Указване на предпочитаните програми чрез избирането от списък или въвеждането на команда.
Фигура № 18Изберете звук от списъка или Ваш аудио файл от твърдия диск.

2. Новости за администраторите

От версия 2.14 GNOME идва екипиран с набор от специализирани инструменти, които са насочени точно към системните администратори. Началото на този комплект са две програми, които са много мощни и ще помогнат на администраторите както при големи корпоративни инсталации, така и в случаите, когато е необходимо ограничаването на достъпа на една машина.

2.1. Pessulus - редактор на забраните

Pessulus е редактор на забраните, който позволява на администраторите бързо и лесно да изключат определени възможности на работната среда GNOME. Това понякога е желателно при големите инсталации във фирми или клубовете за Интернет. Възможностите за въвеждане на подобни забрани съществуват от доста години в GNOME, но Pessulus просто прави живота на администраторите по-лесен.

Фигура № 19Деактивиране на възможността за изключване на машината чрез редактора на забрани

Някои от възможностите на GNOME, които могат да се изключват са:

 • Достъп до командния ред.
 • Възможността за изключване или рестартиране на машината.
 • Достъп до някои протоколи в браузъра за Интернет.
 • Възможността за променяне на панелите на GNOME.

2.2. Sabayon - редактор на профили

Sabayon позволява на администраторите да задават профили на потребителите чрез действаща и интерактивна сесия на GNOME. При създаването или редакцията на профил се стартира отделна сесия на GNOME във вложен прозорец, която администраторите могат да използват за промяната на задължителните и на стандартните настройки чрез GConf.

Фигура № 20Редактиране на профил на потребител чрез Sabayon

В рамките на вложения прозорец системните администратори могат да създават персонализирани профили на базата на служебната характеристика (напр. рецепционист, служител за въвеждане на данни, програмист, мениджър по човешки ресурси и т.н.). Профилите могат да бъдат запазени и след това лесно и бързо инсталирани на множество машини. Те могат да бъдат допълнително променяни и донастройвани, а понеже това може да стане централизирано - администрацията и поддръжката се облекчават.

3. Новости за разработчиците

Платформата за разработка GNOME 2.14 предоставя стабилна основа за независимите разработчици на приложения. Лицензът на платформата GNOME позволява създаването както на свободни, така и собственически приложения, които да се базират на нея.

Гарантирано е, че библиотеките от платформата GNOME ще запазят стабилност в програмните интерфейси, както на ниво API, така и на ниво ABI. Макар да няма подобна официална гаранция за останалата част от библиотеките в работната среда GNOME, повечето от тях остават съвместими.

3.1. GSlice

С излизането на версия 2.10 на библиотеките GLib, новата процедура за заделяне на памет - GSlice замени по-старите GMemChunk и GTrashStacks. GSlice силно прилича на процедурата за заделяне на памет в ядрата на някои операционни системи и позволява изключително бързо и компактно да се получава памет за малки структури от данни (напр. елементи GList, структури GtkWindow). Също така GSlice няма проблемите свързани със заключване на ресурси, за разлика от GMemChunk, което води до допълнително ускорение при многонишкови приложения.

Фигура № 21Производителност на процедурите за заделяне на памет при заемане и освобождаване на 1 милион елемента GList при 1 (в червено), 5 (в жълто), 10 (в зелено) и 20 (в синьо) нишки.

Функциите GMemChunk са пренаписани, така че да използват GSlice по прозрачен начин, но като цяло програмните извиквания на GMemChunk се считат за вече остарели и не се препоръчва да се ползват.

За да заделите памет чрез GSlice, използвайте функцията g_slice_new (някакваСтруктура);, която връща указател към паметта. За да я изчистите - използвайте функцията - g_slice_free (някакваСтруктура, указател_към_нея);.

GSlice използва мащабируем кеш от дялове памет с различен размер, който е локален за всяка нишка. При заявка за заделяне на много памет GSlice автоматично се обръща към g_malloc. Това става по прозрачен начин и така разработчиците се освобождават от необходимостта ръчно да изберат най-ефикасната процедура за заделяне на памет.

3.2. Регистриране на услуги

Последната версия на GNOME дава възможност на разработчиците да регистрират приложенията си да стартират автоматично едновременно с GNOME. За тази цел е необходимо единствено да се сложи файл .desktop в някоя от папките $prefix/share/gnome/autostart/, /etc/xdg/autostart/ или ~/.config/autostart/. Ако искате да инсталирате услуга, но тя да не се задейства автоматично в GNOME, може да добавите в същия файл ред със следното съдържание: X-GNOME-autostart-enabled = False.

Трябва да се обърне специално внимание на регистрирането на услуги по този начин в следните случаи:

 • Приложения, които се регистрират към сесията по друг начин (напр. nautilus, gnome-panel, vino) - при тях този начин на стартиране не трябва да се използва.
 • Приложенията, които се управляват чрез сесията, не работят добре, освен ако не подадете опцията --sm-disable в реда Exec на файла .desktop.

4. Интернационализация

Благодарение на световния проект за превод на GNOME под ръководството на Крисчън Роуз и Данило Шеган GNOME 2.14 е преведен (поне на 80%) на 45 езика, в това число и български (100%). Екипът за превод на GNOME на български съумя и този път да осигури пълен превод на интерфейса. Преведени са и много повече приложения в GNOME извън основната платформа, десетина преведени ръководства на приложения, а благодарение на „ИнтерСпейс“ със съдействието на Институт „Отворено общество“ - Будапеща е преведено и достъпно по Интернет Ръководството за потребителите на GNOME 2.10 на български. Предстои неговото интегриране с другите преводи, за да може лесно да бъде обновено към новите версии на GNOME. Можете да се свържете с българския екип чрез нашата система за проследяване на грешки - Trac. Българският екип сърдечно благодари на всички, които докладваха за грешки - вие наистина помогнахте за подобряването на преводите и удобството на българските потребители.

Поддържани езици:

 • албански (5 милиона говорещи)
 • баски (580 000)
 • бенгалски (189 милиона)
 • португалски - Бразилия (175 милиона)
 • български (9 милиона)
 • каталунски (7 милиона)
 • китайски (Хонг Конг)
 • китайски (Тайван) (40 милиона)
 • китайски - опростен (над 1 милиард)
 • чешки (11 милиона)
 • датски (5,3 милиона)
 • холандски (над 21 милиона)
 • английски (341 милиона)
 • естонски (1 милион)
 • финландски (над 75 милиона)
 • френски (над 75 милиона)
 • галицийски (3 милиона)
 • немски (100 милиона)
 • гръцки (15 милиона)
 • гуджарати (46 милиона)
 • хинди (370 милиона)
 • унгарски (14,5 милиона)
 • индонезийски (230 милиона)
 • италиански (60 милиона)
 • японски (над 125 милиона)
 • корейски (75 милиона)
 • литовски (4 милиона)
 • македонски (2 милиона)
 • непалски (16 милиона)
 • норвежки - букмол (5 милиона)
 • персийски
 • полски (44 милиона)
 • португалски (43 милиона)
 • панджаби (60 милиона)
 • румънски (26 милиона)
 • руски (170 милиона)
 • сръбски (10 милиона)
 • словашки (5 милиона)
 • испански (над 350 милиона)
 • шведски (9 милиона)
 • тайски (60 милиона)
 • турски (150 милиона)
 • украински (50 милиона)
 • виетнамски (68 милиона)
 • уелски (575 хиляди)

Баският, бенгалският, китайският (Хонг Конг), естонският и персийският са новите езици, които се поддържат в GNOME 2.14 благодарение на усилената работа на техните преводачи. Трябва да споменем и поддръжката на британски и канадски английски освен обичания в компютърната сфера американски английски.

Частично се поддържат и още много езици, чиито екипи са превели над 50 % от низовете.

5. Инсталиране на GNOME

Можете да пробвате GNOME 2.14 чрез CD-то за директно зареждане (LiveCD), което съдържа всички пакети на GNOME 2.14. Можете да го изтеглите от сайта на GNOME за BitTorrent или съзрърите за FTP на GNOME.

Препоръчваме Ви да използвате официалните пакети, които се предоставят от доставчика или разработчика на Вашата дистрибуция, за да си инсталирате GNOME 2.14. Много скоро популярните дистрибуции ще включат в себе си GNOME 2.14, а някои даже вече са го включили във версиите си за разработка. Можете да разгледате дистрибуциите и последните версии на GNOME на страницата „Мили какини крачета, кака ще им купи чехлички“.

Ако сте достатъчно смели и търпеливи и искате сами да компилирате GNOME от изходен код, препоръчваме Ви да пробвате някой от специализираните инструменти за това - GARNOME - за компилиране от пакетите с изходен код, или jhbuild - за компилиране от системата за контрол на изходния код - CVS. За първия ще Ви е необходим GARNOME версия 2.14.x, а при втория трябва да използвате шаблона за инсталиране на gnome-2-14.

За тези, които наистина искат да компилират цялата работна среда на ръка, изброяваме модулите по реда, който следва да се спазва при компилиране: libxml2, libxslt, gnome-common, intltool, scrollkeeper, gtk-doc, glib, libIDL, ORBit2, libbonobo, fontconfig, Render, Xrender, cairo, Xft, pango, atk, shared-mime-info, gtk+, gconf, desktop-file-utils, gnome-mime-data, avahi, dbus, hal, gnome-vfs, audiofile, esound, libgnome, libart_lgpl, libglade, libgnomecanvas, libbonoboui, hicolor-icon-theme, icon-naming-utils, gnome-icon-theme, gnome-keyring, libgnomeui, startup-notification, gtk-engines, gnome-themes, gnome-doc-utils, gnome-desktop, libwnck, libgpg-error, libgcrypt, libtasn1, opencdk, gnutls, libsoup, mozilla, evolution-data-server, gnome-python/pygobject, pycairo, gnome-python/pygtk, gnome-menus, gnome-panel, gnome-session, vte, gnome-terminal, libgtop, gail, libxklavier, gstreamer, liboil, gst-plugins-base, gucharmap, system-tools-backends, gnome-applets, metacity, libgsf, libcroco, libgnomecups, libgnomeprint, libgnomeprintui, librsvg, eel, nautilus, control-center, yelp, bug-buddy, gtksourceview, gnome-python/pyorbit, gnome-python/gnome-python, nautilus-cd-burner, gst-plugins-good, libmusicbrainz, iso-codes, totem, gnome-media, gnome-python/gnome-python-desktop, gedit, eog, gconf-editor, gnome-utils, gnome-system-monitor, gnome-netstatus, gcalctool, zenity, at-spi, libgail-gnome, gnome-speech, gnome-mag, gnopernicus, gok, epiphany, gob2, gnome-games, gnome-user-docs, file-roller, gnome-system-tools, gnome-nettool, vino, gnome-volume-manager, gnome-backgrounds, sound-juicer, gtkhtml, evolution, evolution-webcal, evolution-exchange, ekiga, poppler, evince, dasher, gnome-keyring-manager, deskbar-applet, fast-user-switch-applet, gnome-screensaver, pessulus, sabayon.

Този списък е даден главно за справка. Силно препоръчваме на всеки, който иска да компилира GNOME от изходен код, да използва някой от изброените по-горе инструменти.

6. Пътят към GNOME 2.16 и напред

Естествено, разработката не приключва с GNOME 2.14. Само след шест месеца ще излезе GNOME 2.16, който ще се базира на фантастичната основа оставена от неговите предшественици.

Някои от нещата, които се очакват в GNOME 2.16 са:

 • Библиотеките GTK+ 2.10, които включват голяма част от работата по проекта „Ридли“;
 • Теми базирани на Cairo 1.2
 • Поддръжка на наслагване и смесване по α-канал, сенки под графичните обекти, прозрачност на прозорците и много други
 • Вградена поддръжка на управлението на захранването;
 • Нови графични обекти за разработчиците, включително такива за печата и уведомяване на потребителя

Повече информация за разработката на GNOME 2.16 ще се появи скоро, когато наистина се концентрираме върху следващата версия. За детайлите следете страницата ни за разработки.

Фигура № 22Управлението на захранването в GNOME, което ще се появи във версия 2.16

7. Как да се присъедините

Струва си да помогнете на GNOME, защото това е положително и обогатяващо изживяване. Ще се присъедините към стотици посветили се на това ентусиасти от всяко житейско поприще и всяка част на земното кълбо. Талантливите и мотивираните сътрудници на GNOME могат да открият нови възможности, признание, удобни случаи за изнасяне на лекции и шанс за наемане на работа.

Всеки потребител може да допринесе към GNOME като просто подаде хубав доклад за проблем в нашата система за проследяване на грешки Bugzilla. Опростеният й интерфейс ще Ви преведе през първите стъпки за подаване на грешки към нас. Ако искате да допринесете още повече, може да се запишете към спец-отдела „Анти-грешки“, чийто членове са се посветили да класифицират и разпределят най-честите грешки, за да помогнат на другите разработчици. Ако искате, Вие или Вашата фирма можете да станете Приятели на GNOME. Проблемите с българския превод можете да докладвате чрез системата на българския екип - Trac.

За разработчиците може да представлява интерес ежедневния напредък в някоя от активните групи, към които могат да се присъединят - достъпност, документация, лекота на ползване, превод, уеб страници на проекта, тестване, графика и разработка на приложения и самата платформа. За повече информация прочетете обяснение как да се присъедините към GNOME.

Присъединете се към нас и вижте как можете да промените света.

Приложение № 1Кой написа този документ

Тези бележки по версията бяха съставени от Дейвид Медли и редактирани от Боб Кашани с огромната помощ на цялата общност около GNOME. От нейно име горещо благодарим на разработчиците и дистрибуторите, които помогнаха за излизането на новата версия. Бележките бяха преведени на български от Александър Шопов.

Тези бележки могат да бъдат свободно преведени на всеки език. Ако искате да ги преведете - свържете се с проекта за превод на GNOME.