Poznámky k vydání GNOME 2.26

1. Úvod

GNOME 2.26 je nejnovější verzí oblíbeného, multiplatformního pracovního prostředí GNOME pro váš počítač. GNOME se zaměřuje na snadnost použití, stabilitu a prvotřídní internacionalizaci a podporu zpřístupnění. GNOME je otevřeným a svobodným softwarem a poskytuje všechny běžné nástroje, které počítačoví uživatelé očekávají od moderního prostředí, jako je e-mail, groupware, prohlížení webu, správa souborů, multimédia a hry. GNOME dále poskytuje přizpůsobivou a výkonnou platformu pro softwarové vývojáře jak klasických, tak mobilních aplikací.

Obrázek 1GNOME 2.26

Pracovní prostředí GNOME je vydáváno každých šest měsíců a obsahuje nové vlastnosti, vylepšení, opravy chyb a překlady. GNOME 2.26 pokračuje v této tradici. Chcete-li se dozvědět více o GNOME a kvalitách, které jej odlišují od jiných počítačových pracovních prostředí (jako je použitelnost, zpřístupnění, internacionalizace a svoboda), navštivte stránku o prostředí GNOME na našem webu.

Přidejte se k nám ještě dnes a uvidíte, co všechno můžete změnit.

GNOME 2.26 obsahuje všechna vylepšení z GNOME verze 2.24 a nižších. Více informací o změnách, které se udály v GNOME 2.24, se dozvíte v poznámkách k vydání předchozí verze.

2. Co je nového pro uživatele

Zaměření projektu GNOME na uživatele a použitelnost se v GNOME 2.26 dále rozvíjí stovkami opravených chyb a uživateli žádaných vylepšení. Značný počet vylepšení neumožňuje uvést každou změnu a vylepšení, ale tyto poznámky by měly vyzdvihnout některé zajímavější, na uživatele orientované vlastnosti tohoto vydání.

2.1. Nová komplexní podpora vypalování disků

I když již předchozí verze GNOME obsahovaly jednoduchý způsob vypalování CD a DVD, v GNOME 2.26 byla tato schopnost rozšířena celou samostatnou aplikací na tvorbu disků Brasero.

Brasero přináší nové vlastnosti nepodporované vypalovacím programem na CD, např. vypalování hudebních CD s ukázkou stop, rozdělení stop a nastavení konzistentní úrovně hlasitosti; plná podpora multisession; kontroly integrity, editor obalů a podpora více podpůrných vrstev vypalování.

Obrázek 2Brasero

Uživatelé, kterým vyhovoval původní způsob vypalování CD, nemusejí měnit své zvyky; dosavadní rozhraní je stále dostupné. Nabídka Aplikace ▸ Systémové nástroje ▸ Tvůrce CD a DVD stále obsahuje složku, do které můžete obsah přetahovat. Obrazy CD (ISO) můžete i nadále vypalovat přímo z místní nabídky správce souborů, poté co na ně klepnete pravým tlačítkem.

Brasero umožňuje ostatním aplikacím GNOME přidat možnost vypalování. Například multimediální přehrávač nyní umožňuje vypálit promítaný film jako (S)VCD nebo DVD.

2.2. Jednoduché sdílení souborů

GNOME 2.26 nově obsahuje zásuvný modul umožňující jednoduché sdílení osobních souborů prostřednictvím WebDAV, HTTP a Bluetooth.

Obrázek 3Sdílení souborů

2.3. Pro Evolution byla vyvinuta lepší podpora migrace z Windows

E-mailový a groupwarový klient GNOME Evolution získal dvě nové funkce důležité pro migraci uživatele z prostředí Microsoft Windows na GNOME.

První je schopnost importovat do aplikace Evolution soubory Microsoft Outlook Personal Folders (soubory PST). Podporován je import elektronických adres, kontaktů, úkolů, schůzek a deníkových záznamů. Dříve bylo potřeba při importu využít nástrojů třetích stran, jako například aplikace Thunderbird ve Windows.

Druhou je podpora protokolu MAPI aplikace Microsoft Exchange. Tento protokol používá Microsoft Outlook ke komunikaci se systémem Exchange. Dříve Evolution podporoval pouze protokol SOAP systému Exchange, který není dostupný na všech serverech Exchange. Takováto podpora výrazně vylepšuje integraci programu Evolution se servery Exchange.

2.4. Vylepšení multimediálního přehrávače

Vylepšování multimediálního přehrávače GNOME pokračuje několika novými vlastnostmi.

Mnohé multimediální systémy nyní nabízí možnost sdílet uložený obsah pomocí protokolu UPnP nebo DLNA. S novým klientem DLNA/UPnP Coherence je nyní možné tento obsah procházet a přehrávat přímo z multimediálního přehrávače GNOME.

Přestože byl již dříve multimediální přehrávač GNOME schopen zobrazovat titulky, bylo doposud nutné mít k dispozici soubory s titulky. Od GNOME verze 2.26 již toto omezení neplatí. Pomocí nového zásuvného modulu ke stahování titulků přehrávač titulky automaticky vyhledá.

2.5. Ovládání hlasitosti integrováno se systémem PulseAudio

PulseAudio je novým systémem směrování vstupu/výstupu a směšování, který je nyní používán na mnoha svobodných softwarových platformách. Mezi vlastnosti systému patří ovládání hlasitosti pro každou aplikaci zvlášť, podpora technologie Plug and Play a přesměrování zvukových zařízení (např. u zvukových karet USB).

GNOME 2.26 je schopné využít tyto vlastnosti pomocí nového ovládání hlasitosti a nového nástroje Předvolby zvuku.

Obrázek 4Nastavení hlasitosti vstupu

Nástroj Předvolby zvuku integruje na jednom místě výběr zvukových zařízení, hlasitost zvuku aplikací, hlasitost upozornění a motivy upozornění.

Pro ty, kteří nemají PulseAudio, bude nadále k dispozici starý směšovač (GStreamer), který byl navíc rozšířen o kartu s výběrem motivu zvuků, aby tak odpovídal novému rozhraní.

2.6. Podpora více monitorů a projektorů

Nástroj Předvolby displeje nyní lépe zobrazuje, jaké monitory nebo projektory jste připojili. Také nebylo nikdy jednodušší nastavit pro každý z nich jinou konfiguraci.

Obrázek 5Předvolby displeje

Nástroj Předvolby displeje také bere ohled na problémové ovladače grafických karet a nově zobrazuje před každou změnou nastavení monitoru okno s žádostí o potvrzení. Poslední známá funkční konfigurace bude uložena a případně obnovena, což zabrání problémům i v situaci, kdy dojde k pádu systému během provádění změn.

2.7. Skoro telepatická komunikace

Empathy, aplikace na práci s protokoly rychlé výměny zpráv, která používá komunikační systém Telepathy, udělala další pokrok ve funkcích jako podpora přenosu souborů v případech, kdy to umožňuje Telepathy (aktuálně Jabber a místní XMPP), podpora pozvánek do místností, zvukové motivy a lepší podpora VoIP.

Obrázek 6Videohovory s Empathy

VoIP používající svobodné kodeky Theodora a Speex je nyní možné využít v protokolu Jingle ke spojení s klientem, který podporuje stejnou funkci.

Také byla přidány podpora zvukových motivů a bublin s oznámeními.

2.8. Funkce řádku s adresou aplikace Epiphany

Webový prohlížeč GNOME Epiphany získává novou zajímavou funkci vylepšeného řádku s adresou, která připomíná "Awesome Bar" v aplikaci Firefox 3.0.

Obrázek 7Nový řádek s adresou

2.9. Začlenění podpory čtení otisků prstů

V GNOME 2.26 je nově začleněna podpora fprintd, služby čtení otisků prstů, která umožňuje snímat otisky za účelem ověření uživatele.

Pokud je systém nastaven tak, aby umožňoval ověření pomocí snímání otisků prstů, mohou uživatelé uložit svůj otisk v nástroji dostupném pod položkou Počítač ▸ Nastavení ▸ O mně v rámci nabídky panelu.

2.10. Ale počkejte, je toho víc...

Spolu s velkými změnami přicházejí také malá rozšíření a vylepšení, která jsou součástí každého vydání GNOME.

 • Správce souborů se nyní může dotazovat nástroje PackageKit na instalaci součástí nutných k otevření vámi vybraného souboru.
 • K přetažení panelů na obrazovce je nyní nutné použít klávesový modifikátor (obvykle Alt; stejná klávesa, jaká se používá k přetahování oken).
 • Okna se žádostmi o zadání hesla nyní upozorňují na zapnutou funkci Caps Lock.
 • Změna typu vstupní metody pomocí místní nabídky v poli s textem je nyní unikátní v rámci widgetu, nikoliv v rámci aplikace. (To se netýká nastavení vlastního výchozího správce vstupu nebo rozložení klávesnice.)
 • Vstupní metody nyní fungují ve widgetu se zadáváním hesla.
 • Deskbar nyní podporuje zásuvné moduly OpenSearch.
 • Nové vizuální efekty, např. vysunutí a zasunutí panelů při přihlášení a odhlášení a přechody pozadí pracovní plochy.

3. Co je nového ve zpřístupnění

GNOME je vysazené na tvorbu softwaru, který je dostupný pro každého, včetně uživatelů a vývojářů s postiženími, která mohou práci s počítačem ztížit. Na pomoc jim byl vytvořen projekt Zpřístupnění GNOME a systém zpřístupnění, který je standardem ve svobodných pracovních prostředích.

GNOME 2.26 pokračuje v kladení důrazu na úkoly v oblasti zpřístupnění, a to několika vylepšeními.

3.1. Čtení obrazovky Orca

Aplikace Orca učinila výrazný pokrok v odstranění chyb a zvýšení výkonu, opravených chyb ve vydání GNOME 2.26 je celkem 160. Mezi vylepšení patří:

 • vylepšená podpora ARIA ve Firefoxu;
 • nový přístup ke způsobu vyslovování WikiSlov a mnemotechnických zkratek;
 • schopnost nastavit výšku hlasu, rychlost a hlasitost řeči za běhu pomocí předvoleb, dále
 • zvýšení výkonu a spolehlivosti.

4. Co je nového pro vývojáře

Následující změny jsou důležité pro vývojáře, kteří používají vývojovou platformu GNOME 2.26. Pokud vás tyto informace nezajímají, můžete přeskočit rovnou na Oddíl 5 ― Internacionalizace.

Vydání GNOME 2.26 přináší kromě nové verze pracovního prostředí i novou verzi GNOME jako vývojové platformy, sady stabilních knihoven API a ABI dostupných s licencí GNU LGPL, které mohou být využity k tvorbě aplikací fungujících napříč platformami.

Oprava používání zastaralých knihoven

V blížícím se vydání GNOME 3.0 budou odstraněny různé zastaralé části GNOME. Mezi ně patří i některé specifické části GNOME jako libgnome, libgnomeui, libgnomeprint, libgnomeprintui, libglade a libgnomevfs. Pro aplikace dodávané spolu s GNOME byl vytvořen seznam úkolů za účelem vyčištění, aby bylo zajištěno, že nebude používán žádný zastaralý kód. To zajistí snadný přechod na GNOME 3.0.

Vývojářům se důrazně doporučuje následovat tento příklad ve vlastních aplikacích. Mimoto pro všechny vývojáře (nebo potenciální vývojáře), kteří by nám chtěli pomoci, vznikla stránka na wiki GNOME goals se seznamem různých úkolů, které ještě nebyly dokončeny.

4.1. GTK+ 2.16

GTK+ 2.16 je posledním vydáním sady nástrojů GTK+, která je srdcem GNOME. GTK+ 2.16 obsahuje několik nových funkcí pro vývojáře, jako je rozšířená oprava chyb, dále bylo provedeno pročištění kódu pro nadcházející GNOME 3.0.

Widgety GtkEntry mohou nyní zobrazovat ikonu v přední nebo zadní části widgetu pole (závisí na orientaci textu dle vašeho jazyka). Tyto ikony jsou také volitelně zvýraznitelné a lze na ně klepnout.

Obrázek 8Ikony v GtkEntry

Widgety GtkEntry mohou nyní obsahovat ukazatel průběhu.

Obrázek 9GtkEntry s ukazatelem průběhu

Widgetům, které lze napojit na GtkAction, bylo přidáno nové rozhraní GtkActivatable.

4.2. Přístup k API vypalování disků

libbrasero-media poskytuje API přístupu k vypalování disků v rámci GNOME. Příklad využití této funkce lze nalézt v multimediálním přehrávači Totem, který obsahuje zásuvný modul na vypalování disků ve formátu DVD a VCD vytvořených z videa.

4.3. Přístup k API Evince

Byla vytvořena nová knihovna libevview, která umožňuje použití widgetu EvView z aplikace Evince. To umožňuje do ostatních aplikací vložit komponentu prohlížení dokumentů, kterou Evince používá.

libevdocument je knihovna, která umožňuje třetím stranám vytváření podpůrných vrstev dokumentů, které lze otevřít v Evince, aniž by bylo nutno přidávat podporu přímo do zdrojových kódů Evince.

Obě knihovny již mají napojení na jazyk Python prostřednictvím gnome-python-desktop.

4.4. Anjuta

Integrované vývojové prostředí Anjuta bylo v mnoha ohledech ve vydání GNOME 2.26 vylepšeno. Nejdůležitější je přepsání "symbol management engine", který, společně s novým systémem záložek, umožňuje rychlejší procházení kódu. Také je nově možná automatická detekce knihoven používajících pkg-config k doplňování kódu a "calltips".

Navíc byl v návrháři rozhraní Glade udělán významný krok kupředu v podpoře systémů správy verzí. Strom souborů nyní zobrazuje stavovou ikonu u všech souborů projektu, které využívají systémy Subversion nebo Git. Z nástroje Glade je možné automaticky sestavovat "callbacks" a jsou podporovány soubory GtkBuilder.

Kvůli lepší podpoře Mobilní platformy GNOME byla také přidána podpora Scratchbox (verze 2) a vzdálené ladění s použitím gdbserver.

5. Internacionalizace

Díky členům celosvětového Překladatelského projektu GNOME nabízí GNOME 2.26 podporu 48 jazyků s více než 80 % přeložených řetězců, včetně uživatelských příruček a příruček správců v mnoha jazycích.

Podporované jazyky:

 • Angličtina (americká, britská)
 • Arabština
 • Baskičtina
 • Bengálština (Indie)
 • Brazilská portugalština
 • Bulharština
 • Dánština
 • Estonština
 • Finština
 • Francouzština
 • Galicijština
 • Gudžarátština
 • Hebrejština
 • Hindština
 • Holandština
 • Italština
 • Japonština
 • Kannadština
 • Katalánština
 • Korejština
 • Litevština
 • Makedonština
 • Malajálamština
 • Maráthština
 • Maďarština
 • Norština bokmål
 • Němčina
 • Paňdžábština
 • Polština
 • Portugalština
 • Rumunština
 • Ruština
 • Slovinština
 • Tamilština
 • Telugština
 • Thajština
 • Turečtina
 • Ukrajinština
 • Urijština
 • Vietnamština
 • Ásámština
 • Čeština
 • Čínština (Hongkong)
 • Čínština (Tchaj-wan)
 • Čínština (Čína)
 • Řečtina
 • Španělština
 • Švédština

Mnoho dalších jazyků je podporováno s více než polovinou přeložených řetězců.

Překlad balíku softwaru tak rozsáhlého jako je GNOME do zcela nového jazyka může být nelehkým úkolem i pro zaběhlý tým překladatelů. Celkem dva jazyky, rumunština a urijština, zaslouží obdiv za práci na této verzi, když dokázali navýšit překlady o více než 20 %. Gratulace také patří týmům starajícím se o rumunštinu, ásámštinu, kannadštinu, urijštinu a tegulštinu za jejich usilovnou práci, jelikož všechny tyto překročily hranici 80 %.

Podrobné statistiky a více informací najdete na stránce stavu překladů GNOME.

6. Instalace GNOME

GNOME 2.26 můžete vyzkoušet pomocí LiveCD, které obsahuje veškerý software GNOME 2.26 na jednom disku CD. Počítač lze nastartovat přímo z LiveCD, aniž musíte cokoliv instalovat. Obraz tohoto CD si lze stáhnout přímo na torrentové stránce GNOME.

Pokud instalujete nebo aktualizujete svůj počítač na GNOME 2.26, doporučujeme využít oficiálních balíčků, které nabízí vaše distribuce. Populární distribuce GNOME 2.26 brzy zpřístupní a některé již dokonce nabízejí vývojovou verzi tohoto vydání. Seznam distribucí, které GNOME nabízejí spolu s údajem o nabízené verzi, naleznete na stránce Get Footware.

Odvážným a trpělivým, kteří si chtějí sestavit GNOME ze zdrojových kódů, doporučujeme použít jeden z nástrojů na sestavení. GARNOME sestavuje GNOME z vydaných "tarballs" a pro GNOME 2.26.x musíte použít GARMONE 2.26.x. Také existuje JHBuild, který je navržen pro sestavení nejnovější verze GNOME přímo z SVN. GNOME 2.26 sestavíte pomocí nástroje JHBuild, pokud použijete modul gnome-2.26.

I když je možné sestavit GNOME přímo z vydaných "tarballs", důrazně vám doporučujeme použít jeden z výše uvedených nástrojů.

7. Výhled na GNOME 2.28

Vývoj GNOME s verzí 2.26 nekončí. Práce na GNOME 2.28, které vyjde přesně za šest měsíců od vydání 2.26, již začaly.

Cestovní mapa GNOME podrobně zmiňuje plány vývojářů na další vývojový cyklus a brzy se objeví plán vydání GNOME 2.28.

8. Staňte se přítelem GNOME!

Během vývojového cyklu 2.26 Nadace GNOME mimo jiné spustila nový program Přátelé GNOME. Zájemci mohou Nadaci GNOME pomoci každý měsíc pravidelnou sponzorskou částkou ve výši 10 amerických dolarů.

Přátelé GNOME jsou způsobem, jak podpořit úsilí projektu GNOME o poskytování svobodného a otevřeného pracovního prostředí každému bez ohledu na jeho možnosti. Bez reklam či další podpory Nadace zajistila příjmy ve výši 6 000 až 20 000 amerických dolarů ročně, právě díky štědrým sponzorům. Tyto prostředky napomohly k pokrytí nákladů na pracovní setkávání programátorů, místní akce a programy, které projektu GNOME umožnily vytvořit internacionalizovaný, zpřístupněný a jednoduše použitelný software jak pro tradiční osobní počítače, tak pro mobilní zařízení.

Podívejte se na web Přátelé GNOME.

9. Zásluhy

Tyto poznámky k vydání sestavil Davyd Madeley za široké pomoci komunity okolo GNOME. Do českého jazyka je přeložili Lucas Lommer, Andre Klapper a Petr Kovář z českého překladatelského týmu GNOME. Za celou komunitu vzdáváme hold všem vývojářům a přispěvatelům, díky kterým bylo možné toto vydání GNOME vytvořit.

Tento text smí být svobodně přeložen do libovolného jazyka. Pokud chcete vytvořit překlad do svého jazyka, kontaktujte prosím Překladatelský projekt GNOME.