Beleške o izdanju Gnoma 2.24

1. Uvod

Gnom 2.24 je najnovije izdanje popularnog, višeplatformskog računarskog radnog okruženja. Gnom se fokusira na lakoću upotrebe, stabilnost kao i prvoklasnu podršku za internacionalizaciju i pristupačnost osobama sa posebnim potrebama. Gnom je slobodan softver otvorenog koda i obezbeđuje sve uobičajne alatke koje korisnici računara očekuju od modernog računarskog okruženja poput e-pošte, rada u grupi, veb preglednika, upravljanja datotekama, multimedije i igrica. I više, Gnom obezbeđuje fleksibilnu i moćnu platformu namenjenu programerima softvera, bilo da razvijaju za računare ili uređaje za u pokretu.

Slika 1Gnom 2.24

Novo izdanje radnog okruženja Gnom izlazi svakih šest meseci sa brojnim unapređenjima, novim mogućnostima i prevodima na nove jezike. I Gnom 2.24 nastavlja tu tradiciju. Da saznate više o Gnomu i kvalitetima (poput lakoće upotrebe, pristupačnosti, internacionalizaciji i slobodi) koji ga izdižu iznad drugih računarskih okruženja posetite stranicu O Gnomu (engl. About GNOME) na našem veb mestu.

Pridružite nam se već danas i otkrijte nove visine gde zajedno možemo stići.

Gnom 2.24 uključuje unapređenja iz Gnoma 2.22 i svih prethodnih izdanja. Više o novinama koje su predstavljene u Gnomu 2.22 saznajte u prethodnim beleškama o izdanju.

2. Šta je novo za korisnike

Posvećenost ka korisnicima i lakoći upotrebe se nastavlja u Gnomu 2.24 sa ispravkama stotina grešaka i unapređenjima koje su korisnici tražili. Značajan broj unapređenja čini nemogućim da se sve nađu u ovom spisku, pa su u beleškama prikazane samo neke najuzbudljivije novine za korisnike koje su se pojavile u ovom izdanju.

2.1. Ostanite u kontaktu

Gnom 2.24 uvodi novi klijent za brze poruke zasnovan na komunikacionom okviru koji se zove Telepatija .

Slika 2Brzi pismonoša Empati

Empati podržava IksMPP/SIP audio i video razgovore kao što je to dostupno na Nokija N800 i N810 uređajima (video zahteva H.263 kodeke u Gstrimer instalaciji). Empati je odličan dodatak Ekigi, Gnomovom SIP klijentu za audio i video (vidi Odeljak 2.3 ― Ekiga 3.0).

Telepatija pruža zajednički okvir programima koji žele da koriste mogućnosti brzih poruka. Koristi brojne poznate protokole uključujući Džaber/IksMPP, Guglove razgovore, MSN Messenger i Apple-ove Bonjour/Rendezvous razgovore u lokalnoj mreži.

Svi programi mogu da koriste vezu za brze poruke. Uz klijent Empati, Gnom 2.24 donosi i biblioteke za programere koji žele da koriste informacije o prisustvu i statusu na mreži, prenose datoteka ili da uspostave priključke (poznato i kao „cevi“) za zajednički rad i igranje preko Interneta u svojim programima. Pogledajte Odeljak 4.4 ― Instant Messaging Libraries za više o tome kako ovu tehnologiju možete koristiti u vašim programima.

2.2. Bolje pratite vreme

Za mnoge poslovne ljude, od presudne je važnosti da znaju koliko vremena posvećuju svakom projektu i klijentu. Svi imamo neki naš način da ovo postignemo, od pisanja dnevnika do slobodnih procena. I uvek je naporno. Kako danas skoro sve što radimo uključuje računar, Gnom dodaje programče u panelu koje praćenje vremena čini lakšim.

Slika 3Brzo unesite zadatke

U panelu će biti prikazan zadatak koji obavljate i vreme trajanja. Jednim klikom na dugme možete promeniti aktivnost i pregledati aktivnosti obavljene tog dana. Ako želite, vreme može biti zaustavljeno kada računar lenčari.

Aktivnosti mogu biti svrstane u kategorije kako god to želite, bilo po tipu, klijentu ili omrženosti. Možete pregledati i urediti dnevnik aktivnosti, ubaciti nedostajuće aktivnosti i pogledati dnevni, nedeljni i mesečni grafik za uvid kako trošite većinu vremena.

2.3. Ekiga 3.0

Ekiga je potpuno funkcionalan Gnomov klijent za SIP audio i video pozive. Kao deo Gnoma 2.24, sa ponosom predstavljamo 3.0 izdanje Ekige.

Slika 4Ekiga 3.0

Uz novo sučelje sa fokusom na telefonski imenik i prisustvo kontakata na mreži, Ekiga 3.0 donosi podršku za SIP indikatore prisustva, nadzor PBX linija, bolju podršku za video kodeke (H.264, H.263+, MPEG-4 i Teora), hardverki ubrzani video i prikaz preko celog ekrana po želji uz brojna SIP unapređenja za razgovore otporne na trzavice.

2.4. Upravljanje datotekama

Uz prikaz kao ikone i kao spisak, Gnom 2.24 sada nudi i prikaz u zbijenom spisku, što je popularno rešenje u nekoliko drugih radnih okruženja. Uključite ovaj prikaz odabirom stavke Pregled ▸ Zbijen iz menija (ili prečicom Ctrl+3).

Slika 5Tri prikaza datoteka: ikone, spisak i zbijeno

Kao i kod prikaza ikona ili kao spisak, veličina ikona u zbijenom prikazu može biti promenjena kroz opciju uvećanja u meniju Pregled.

Režim preglednika u upravniku datotekama sada podržava rad sa više listova za brzo prebacivanje između direktorijuma u istom prozoru preglednika.

Slika 6Podrška za listove

Iako današnji sistemi datoteka bez teškoća podržavaju sve znakove u imenu datoteka, FAT sistem koji se najčešće koristi na USB memorijama i prenosnim muzičkim uređajima ne podržava brojne uobičajene znakove interpunkcije. Gnom 2.24 može da prepozna problem pri prenosu datoteka sa nepodržanim znakovima u imenu i da ih automatski pretvori u znak „_“ kako to ne bi morali da radite ručno.

Mogućnost automatskog završetka unosa imena datoteke (tasterom „Tab“) je značajno unapređena u Gnomu 2.24. Završetak unosa u polju sa putanjom je sada brži i predvidljiviji. Moguće je završiti bilo koji deo putanje, a sučelje daje više odziva kada ne postoji odgovarajući pogodak za nastavak.

2.5. Uradite više uz Čarobnu liniju

Programče Čarobne linije u Gnomu 2.24 dolazi sa nekoliko novih i uzbudljivih dodataka: kalkulator, Gugl pretraga (i pretraga koda), nastavljanje unosa za Yahoo! i pretragu Vikipedije i za unos u veb aplikacije Twitter i identi.ca.

Slika 7Čarobna linija

Nova je i mogućnost lakog preuzimanja i instaliranja dodataka direktno iz skladišta Čarobne linije na vebu.

2.6. Nova kontrola rezolucije ekrana

Sve je veći broj računara (posebno prenosnih) sa podrškom za više ekrana (engl. multihead). Korisnici moraju biti u mogućnosti da zakače drugi ekran, bilo sa istim prikazom (npr. prezentacija na projektoru) ili kao dodatak postojećoj radnoj površi.

Gnom 2.24 unapređuje kontrolu rezolucije ekrana kako bi ovo postalo moguće. Koristeći novu specifikaciju XRandR 1.2 upravljača X.Org servera, prozorče omogućava korisnicima jednostavnu postavku ekrana u različitim rasporedima. Svim ekranima su pridružena imena radi lakšeg prepoznavanja.

Slika 8Nova kontrola rezolucije ekrana

Promene se primenjuju odmah, bez potrebe za ponovnim pokretanjem Gnoma.

Saglasnost za XRandR 1.2 upravljačem

Neki upravljački programi za X.Org još uvek ne podržavaju XRandR 1.2 te sa njima nije moguće iskoristiti nove mogućnosti. Jedan od takvih je vlasnički upravljački program za nVidia kartice.

2.7. Nova podrška za teme zvukova

O temama zvukova u Gnomu sada brine libcanberra koja primenjuje specifikaciju za teme zvukova sa Freedesktop.org. Instalacija tema zvukova je ista kao i kod teme ikona. Primena libcanberra-e takođe gotovo da uklanja mogućnost da se zvučno obaveštenje iz programa pomeša sa reprodukcijom zvuka ili filma, pa važne obaveštajne zvuke možete ostaviti uključenim dok gledate ekran preko celog ekrana.

Slika 9Podrška za teme zvukova

2.8. Bolja digitalna televizija

Kroz Gstrimer okvir za multimediju, Gnom 2.22 je predstavio podršku za digitalnu televiziju (DVB) u Totem, program za puštanje filmova. Odlučni da stvari učine još boljim, programeri su radili na unapređenjima i podršci za više DVB kartica (istovremeno gledanje više kanala) i boljom dijagnostikom za otklanjanje problema.

Uložili su trud da omoguće rad većine infracrvenih daljinskih upravljača bez ikakvih podešavanja (koristeći LIRC okvir). Sada je još lakše opustiti se uz dobar program umesto pisanja nekog važnog izveštaja.

Uz Gnom 2.24 stiže i podrška za YouTube video visoke rezolucije i podrška za titlove sa udaljene lokacije.

2.9. Posebno lepo

Gnom teži da računar izgleda dobro i zato vredno radimo na temama i ukrasima. Za Gnom 2.24 priredili smo takmičenje i prikupili najzanimljive pozadine za radnu površ koje su napravili i prosledili članovi zajednice i naš izbor podelili sa svima.

Slika 10Privlačne pozadine radne površi

3. Šta je novo oko pristupačnosti

Gnom želi da softver bude dostupan svima, uključujući i korisnike i programere sa posebnim potrebama koje im otežavaju upotrebu računara. Da bi im se pomoglo, u okviru Gnoma postoji Gnomov projekat pristupačnosti i okvir za pristupačnost koji je danas standard na slobodnom radnom okruženju.

Gnom 2.24 se naslanja na svoju reputaciju kao pristupačno okruženje i donosi više unapređenja.

3.1. Bolja kontrola sa tastature

Počev od Gnoma 2.0 moguće je pristupiti Gnom panelu tasterima Ctrl+Alt+Tab. Korisnik zatim može da koristi taster Tab za kretanje kroz stavke na panelu, ali su ikone u obaveštajnoj zoni ostajale nedostupne.

Sa Gnomom 2.24 moguće je kretati se kroz obaveštajne ikone koristeći tastaturu.

Kontrola sa tastature je unapređena i u upravniku datotekama. Odabir datoteka tastaturom je sada linijski umesto, kao mišem, kroz pravougaonik.

3.2. Bolja pristupačnost miša

Uz Gnom 2.22 stigla je posebno poboljšanje pristupačnosti upravljanja mišem. Uz Gnom 2.24 stižu nova unapređenja.

 • pristupačnost miša radi i u postavkama sa više ekrana,
 • prelazak u režim zadavanja akcije potezom je moguć potezom u posebnom delu ekrana ili opcionog programčeta u panelu, i
 • iscrtavanje poteza je sada vidljivo na ekranu.

3.3. Bolje čitanje ekrana

Gnomovci su uz partnere radili vredno na unapređenju pristupačnosti i podršci za čitače ekrana za Gnom 2.24 i popularne programe drugih dobavljača.

Podrška za uređaje za čitanje teksta i brajovo pismo je značajno unapređena za sve Java programe kao i za OpenOffice.org, Mozilin Tanderbrd, Pidžin, Gnomov pregledač pomoći i panel Gnoma. Korisnicima se sada oglašava prisustvo nefokusiranih prozorčića pri prebacivanju na program.

Značajan posao je obavljen na integraciji Gnomovih tehnologija za čitače ekrana sa veb preglednicima koji podržavaju ARIA standarde, počev od Mozilinog Fajerfoksa.

Novost je i automatski izbor sintetizovanog glasa zavisno od odabranog jeziku na sistemu, rečima izražene veze, odziv rečenica po rečenica i opcionalne poruke vodiča.

4. Šta je novo za programere

Sledeće promene su važne programerima koji koriste Gnomovu platformu u izdanju 2.24. Ako vas ne zanimaju izmene, preskočite na Odeljak 5 ― Šta je novo povodom „Gnoma za u pokretu“.

4.1. Priprema za Glib i GTK+ 3.0

Kako bi započeli pripremu programera za Glib i GTK+ 3.0, naredna izdanja obe biblioteke će uključiti zastavice za postavljanje strožijih kontrola saglasnosti.

Glib, GTK+ i ATK 3.0 će zahtevati da samo zaglavlja najvišeg nivoa (npr. glib.h, gobject.h, gio.h) budu uključena u kod programa. Ova promena je neophodna kako uklanjanje i preimenovanje pojedinačnih zaglavlja ne bi uticalo na izvorni kod programa.

Programeri mogu proveriti saglasnost koda već sada, koristeći opcije G_DISABLE_SINGLE_INCLUDES za Glib, GTK_DISABLE_SINGLE_INCLUDES za GTK+ i ATK_DISABLE_SINGLE_INCLUDES za ATK u trenutku prevođenja.

Prosledite ove zastavice kompilatoru pri izgradnji programa (npr. -DG_DISABLE_SINGLE_INCLUDES) da se uverite u ispravnost vašeg programa.

Dalja provera saglasnosti

Glib, GTK+ i pridružene biblioteke takođe obezbeđuju zastavice koje možete koristiti da proverite saglasnost sa GTK+ izdanjem 3.0.

Podršku za zastarele simbole i klase koji će biti uklonjeni u izdanju 3.0 možete isključiti definisanjem sledećih simbola u trenutku prevođenja: ATK_DISABLE_DEPRECATED, PANGO_DISABLE_DEPRECATED, G_DISABLE_DEPRECATED, GDK_PIXBUF_DISABLE_DEPRECATED, GDK_DISABLE_DEPRECATED i GTK_DISABLE_DEPRECATED za ATK, Pango, Glib, GdkPixbuf, GDK i GTK+ tim redosledom.

You can test that your program only uses functions that properly support multihead (multiple monitor) systems by defining GDK_MULTIHEAD_SAFE and GTK_MULTIHEAD_SAFE.

4.2. GLib 2.18

GNOME 2.24 is the first version of GNOME release to depend on GLib 2.18.

GLib 2.18 features better support for providing context in string translations with C_() and NC_() macros as well as additional API in GIO.

A complete list of new symbols is available for GLib and GIO.

4.3. GTK+ 2.14

GNOME 2.24 is the first GNOME release to depend on GTK+ 2.14.

An important change in this version of GTK+ is that all widgets that inherit from GtkAdjustment (e.g. spinbuttons and sliders) now strictly enforce their range as [lower, upper - page size], as per the documentation. If you want to ensure a range of [lower, upper], set page_size to 0.

Glade and GTK+ 2.14

All versions of Glade (including 3.4.1) currently create GtkSpinButton, GtkHScale and GtkVScale with a page_size of 10 by default. Developers should check any Glade files they have created to ensure the page size is a value that makes sense.

A new class, GtkMountOperation has been provided for passing to g_volume_mount. GtkMountOperation is a GMountOperation that is able to display an authentication dialog to the user if required.

A portable method for opening files and other URIs using the default application is now available using the function gtk_show_uri(), rather than having to depend on libgnome. GDK now provides an implementation of GAppLaunchContext for handling graphical applications (including startup notification and focus stealing prevention), GdkAppLaunchContext.

Also new in GTK+ 2.14 is a GFile-based API for GtkFileChooser and the ability for GtkBuilder to build fragments of an XML tree.

A complete list of new symbols is available for GTK+ and GDK.

4.4. Instant Messaging Libraries

Along with its new instant messaging client (see Odeljak 2.1 ― Ostanite u kontaktu), GNOME 2.24 includes the libraries libempathy, libempathy-gtk and telepathy-glib that can be used to integrate instant messaging features into any GNOME application.

4.5. Čarobna linija

The Match interface now includes two new methods: set_snippet and get_snippet. If a snippet is set it will be displayed in a new line underneath the match's get_verb value.

The Action interface has gained a new method get_tooltip. Overriding this method allows a tooltip to be shown when the user hovers the mouse over a match or action.

5. Šta je novo povodom „Gnoma za u pokretu“

Gnom 2.24 je prvo izdanje razvojne platforme Gnoma za u pokretu. Gnom za u pokretu spaja delove standardnog radnog okruženja u osnovnu platformu sa kojom distributeri i proizvođači prenosnih uređaja mogu graditi bogata razvojna okruženja.

The GNOME Mobile platform is the technological heart of numerous Linux-based mobile device platforms including Maemo, the ACCESS Linux Platform, the LiMo reference platform, Ubuntu Mobile, Moblin and Poky.

Prvo izdanje Gnoma za u pokretu se sastoji od:

 • Osnovna infrastruktura

  • GLib — provides the core application building blocks for portable libraries and applications written in C. It provides the core object system used in GNOME, the main loop implementation and a large set of utility functions for strings and common data structures.
  • DBus — a message bus system providing a simple way for applications to talk to one another and coordinate process lifecycles.
 • Sistemska infrastruktura

  • BlueZ— modularan i kompletan Blutut lanac saglasan sa standardima koji uključuje nekoliko grafičkih alatki za Gnome;
  • Evolucijin server podataka (Dbus zasnovan)— upravlja pristup kalendarima, zadacima i adresaru korisnika kako lokalno tako i preko više popularnih mrežnih protokola;
  • Telepathy — a unified framework for providing instant messaging, voice and video over IP and point-to-point sockets (Tubes) to user applications;
  • Avahi — multicast-DNS stack providing zeroconf service discovery on the local network;
  • GStreamer — rich multimedia framework that provides simple cases such as audio/video playback and streaming as well as complex cases like capture, mixing and non-linear editing;
  • SQLite — simple, high-performance transactional SQL database that can be easily embedded in applications;
  • GConf — enables the storage and retrieval of configuration preferences;
  • Matchbox — a window manager for non-desktop X11 environments such as handhelds, set-top boxes or any device where screen resolution, input mechanisms or system resources are limited;
  • gio and GVFS — provides a virtual filesystem API which supports a vast selection of services including FTP, SFTP (SSH), WebDAV, NFS and SMB/CIFS;
 • Korisničko sučelje

  • GTK+— višeplatformska biblioteka za izradu grafičkog sučelja bogata mogućnostima uz jednostavan API.
  • Pango — provides services to GTK+ for laying out and rendering of text, with an emphasis on internationalization.
  • ATK (accessibility toolkit) — ensures basic accessibility is available for all GTK+ widgets, allowing accessibility tools full access to view and control applications.
  • Cairo — a 2D vector graphics library designed to produce consistent output on all output media while taking advantage of display hardware acceleration when available. Cairo provides a simple API similar to PostScript.
 • Programski jezici

  All of the GNOME Mobile platform libraries are available through native C APIs, or through high-quality language bindings providing the full power of the libraries with idioms familiar to developers of other high-level programming languages. The following languages are fully supported:

  • C
  • C++
  • Piton

GNOME is committed to supporting these platforms, and will be making downloadable, testable virtual machine images of distributions based on GNOME Mobile 2.24, such as Poky, Moblin and Ubuntu Mobile, to allow developers to test the platform and port applications.

6. Internacionalizacija

Zahvaljujući članovima Gnomovog prevodilačkog projekta širom sveta, Gnom 2.24 nudi podršku za 45 jezika sa barem 80% prevedenih poruka, a tu je i korisnička i dokumentacija za administraciju na brojnim jezicima.

Podržani jezici:

 • albanski
 • arapski
 • baskijski
 • bengalski (Indija)
 • brazilski portugalski
 • bugarski
 • danski
 • dzongka
 • engleski (američki, britanski, kanadski)
 • estonski
 • finski
 • francuski
 • galicijski
 • grčki
 • gujarati
 • hebrejski
 • holandski
 • italijanski
 • japanski
 • katalonski
 • kineski (Hong Kong)
 • kineski (Kina)
 • kineski (Tajvan)
 • korejski
 • litvanski
 • makedonski
 • malajmski
 • marati
 • mađarski
 • nemački
 • norveški bokmal
 • pandžabi
 • poljski
 • portugalski
 • ruski
 • slovenački
 • srpski (ćirilicom i latinicom)
 • tajlandski
 • tamil
 • turski
 • ukrajinski
 • vijetnamski
 • češki
 • španski
 • švedski

Brojni drugi jezici su delimično podržani, sa više od polovine prevedenih poruka.

Prevođenje svih 41770 poruka sučelja Gnoma na do sada nepodržani jezik zahtevan je posao čak i za najposvećenije prevodilačke timove. U ovom izdanju članovi šest timova su se svojski potrudili da dopune prevode za više od 10%. Čestitamo timovima za prevod na kanadu, maithili, marati, pašto, hrvatski i tamil za sjajan napredak. Detaljne statistike i više informacija o prevodu možete pronaći u stanju prevoda Gnoma.

Za dopunu prevoda na srpski jezik u ovom izdanju zaslužni su Igor Nestorović, Miloš Popović, Goran Rakić i Mirko Spasić, članovi grupe Prevod.org. Zahvaljujemo se i članovima tima cp6linux distribucije na prevodima za module „anjuta“ (Anjuta), „seahorse“ (Sihors), „gnome-utils“ (Alat Gnoma) i „vinagre“ (Vinegar) u izdanju 2.22 koji su preuzeti i dopunjeni za izdanje 2.24.

7. Instaliranje Gnoma

Možete isprobati Gnom 2.24 kao LiveCD koji uključuje sav softver iz Gnoma 2.24 na jednom disku. Računar možete pokrenuti direktno sa LiveCD-a bez bilo kakvog instaliranja. LiveCD možete preuzeti sa Gnomovog mrežnog mesta za torente.

Da instalirati ili nadogradite računar na Gnom 2.24, preporučujemo vam da instalirate zvanične pakete sa strane proizvođača softvera ili distribucije. Popularne distribucije će omogućiti Gnom 2.24 ubrzo, dok neke već imaju razvojna izdanja koja sadrže Gnom 2.24. Spisak distribucija koje isporučuju Gnom i oznaku izdanja koja uz njih stižu možete pronaći na našoj Get Footware stranici.

Ako vas diče hrabrost i strpljenje i želite da izgradite Gnom iz izvornog koda, preporučujemo vam da koristite jednu od alatki za izgradnju. GARNOME gradi Gnom iz objavljenih arhiva. Potreban vam je GARNOME 2.24.x za Gnom 2.24.x. Takođe, tu je JHBuild koji koristi poslednji Gnom iz SVN skladišta. Možete koristiti JHBuild da izgradite Gnom 2.24.x koristeći gnome-2.24 skup modula.

Iako je svakako moguće da izgradite Gnom direktno iz objavljenih arhiva, najdobronamernije vam savetujemo da koristite jednu od pomenutih alatki za izgradnju.

8. Pogled prema Gnomu 2.26

Razvoj ne prestaje sa Gnomom 2.24. Rad na 2.26 je već započet, a izdanje je zakazano za tačno šest meseci od izdanja 2.24.

Gnomov razvojni put (engl.) daje više informacija o planovima programera za naredni ciklus izdanja, a kalendar za izdavanje Gnoma 2.26 će se pojaviti uskoro.

9. Zasluge

Beleške o izdanju je uz izdašnu pomoć Gnomove zajednice priredio Davyd Madeley Prevod na srpski uradio je Goran Rakić, član prevodilačkog tima Gnoma na srpski jezik i grupe Prevod.org. U ime zajednice, najsrdačnije zahvaljujemo programerima i priložnicima koji su ovo izdanje Gnoma učinili mogućim.

Prevod dokumenta na bilo koji jezik je dozvoljen. Kontaktirajte Prevodilački projekat Gnoma ako želite da dokument prevedete na vaš jezik.