Poznámky k vydaniu GNOME 3.2

1. Predstavenie

Projekt GNOME je medzinárodná komunita, ktorá pracuje na vytváraní úžasného softvéru dostupného všetkým. GNOME sa zameriava na jednoduchosť používania, stabilitu, prvotriednu internacionalizáciu a prístupnosť. GNOME je slobodný a open-source softvér. Znamená to, že všetka naša práca je slobodne použiteľná, upravovateľná a šíriteľná.

GNOME vychádza každých šesť mesiacov. Od predchádzajúcej verzie, 3.0, približne 1270 ľudí vytvorilo okolo 38500 zmien v GNOME. Zaujíma vás, čo robíme? Sledujte nás na Identi.ca, Twitteri alebo Facebooku.

Ak by ste nám chceli pomôcť spraviť naše produkty ešte lepšími, pridajte sa k nám. Vždy uvítame viac ľudí, ktorí dokážu prekladať z angličtiny, podporiť marketing, písať dokumentáciu, testovať, alebo vyvíjať.

Taktiež nás môžete podporiť finančne a stať sa Priateľom GNOME.

Ak chcete s ostatnými osláviť vydanie verzie 3.2, preverte si, či sa nablízku nekoná Oslava vydania!

2. Čo je nové pre používateľov

2.1. 3.0, vyvinuté

Na základe spätnej väzby od používateľov bolo vykonaných množstvo malých zmien, aby GNOME 3.2 poskytovalo uhladenejšie pocity. Zopár najlepších:

 • Teraz je ľahšie zmeniť veľkosť okna, pretože sa zväčšila oblasť na to určená.
 • Nastavenia systému už obsahujú odkazy na príbuzné nastavenia dostupné inde. Napríklad sekcia klávesnice obsahuje odkaz na rozloženie klávesnice.
 • Pruhy s titulkom, tlačidlá a iné ovládacie prvky sú nižšie, čím uľahčujú použitie GNOME na malých obrazovkách.
 • Oznamovania v pravom dolnom rohu teraz obsahujú počítadlo. Uľahčuje to zisteniu, koľko na vás čaká emailov bez nutnosti otvoriť program na čítanie emailov, alebo určeniu počtu zmeškaných správ v konkrétnom rozhovore.
 • Zvýraznenie indikujúce bežiacu aplikáciu je teraz zreteľnejšie.
 • V používateľskej ponuke sa notifikácie nastavujú nezávisle od stavu v rozhovore.
 • Prepínač plôch v náhľade zostáva rozbalený na plnú šírku, ak používate viac plôch.
 • Namiesto predpokladania Evolution môže byť aplikácia pre rozbaľovací kalendár upravená.
 • Ukazovateľ stavu batérie sa teraz zobrazuje použitím pruhu.
 • Ovládanie režimu ohnisko_sleduje_myš bolo vylepšené, aj keď to chce ešte viac práce.

Pokračujte v podávaní odozvy, prosím.

2.2. Online účty

Dokumenty, kontakty, kalendáre - všetky môžu byť uložené lokálne na počítači, ale ukladanie takýchto informácií online začína byť stále viac populárne. V GNOME 3.2 Online účty poskytujú jedno miesto, kde môťete spravovať tieto online zdroje. Online účty sú automaticky používané v Dokumentoch, Kontaktoch, Empathy, Evolution a tiež v rozbaľovacom kalendári panelu.

Figure 1Online účty

2.3. Webové aplikácie

Určité webové stránky sú používané, ako keby boli aplikáciami. Niektoré umiestnenia sú otvárané v tej istej minúte, kedy je počítač zapínaný; toto umiestnenie je otvorené po celý čas a pravidelne kontrolované. Nebolo by to úžasné, ak by sa GNOME správalo k týmto umiestnenia mtak, akoby boli skutočnými aplikáciami?

GNOME 3.2 umožňuje použiť webové umiestnenie ako aplikáciu, vďaka Epiphany, nášmu štandardnému webovému prehliadaču. Ak to chcete, stlačte Ctrl-Shift-A, alebo navštívte ponuku Súbor a zvoľte Uložiť ako Webovú aplikáciu. Akonáhle je webová aplikácia vytvorená, môže byt spúšťaná z režimu náhľadu.

Figure 2Mikroblogovanie ako webová aplikácia

Tu je krátky zoznam výhod:

 • Webové aplikácie sa môžu jednoducho spúšťať z režimu náhľadu. Taktiež môžu byť prišpendlené medzi obľúbené.
 • Pre umiestnenie je použité celé okno.
 • Aplikácia je obmedzená na uložené umiestnenie. Pokusy o prechod niekam inam, povedzme kliknutím na odkaz, sú zobrazené v normálnom okne prehliadača.
 • Ikona používaná pri prepínaní okien alebo na spustenie webovej aplikácie zachycuje logo umiestnenia alebo orezaný snímok obrazovky umiestnenia.
 • Webová aplikácia sa odlišuje od normálneho prehliadača. Ak hlavný prehliadač havaruje, webová aplikácia nebude ovplyvnená.

2.4. Spravujte svoje kontakty

Kontakty sú novou aplikáciou zameranou na ľudí. Cieľom je poskytovať jeden náhľad na ľudí, či už sú kontakty uložené online, v rámci Evolution, alebo v aplikácii rozhovorov Empathy.

Figure 3Aplikácia Kontakty

2.5. Spravujte svoje dokumenty a súbory

Pri práci s množstvom dokumentov môže byť ťažké udržať si o nich prehľad. V GNOME 3.2 boli podniknuté kroky, aby to bolo jednoduchšie.

2.5.1. Nápomocné dialógové okná na otvorenie a uloženie súboru

Otváranie a ukladanie súborov bolo uľahčené. Pri otvorení súboru v aplikácii GNOME ponúkne zoznam nedávnych dokumentov. Podobne pri ukladaní súboru sa zobrazí zoznam nedávnych priečinkov.

Figure 4Nedávne dokumenty v dialógovom okne uloženia súboru

2.5.2. Aplikácia Dokumenty

Aplikácia Dokumenty je v GNOME 3.2 zameraná na poskytnutie jednoduchého a efektívneho spôsobu hľadania, organizovania a prehliadania dokumentov.

Figure 5Nová aplikácia Dokumenty

Vďaka začleneniu Online účtov je hľadanie dokumentov rovnaké, či už sú uložené lokálne alebo online.

Figure 6Dokumenty pri zobrazení online dokumentov

2.6. Rýchle náhľady vašich súborov v Správcovi súborov

Správca súborov teraz vie zobraziť rýchly náhľad filmu, hudby, obrázku a iných súborov. Náhľad môže byť zobrazený a opäť skrytý stlačením klávesu medzera.

Figure 7Rýchly náhľad obrázka zo slávnosti vydania GNOME 3

2.7. Väčšia integrácia

2.7.1. Správa farieb

Vďaka rozdielnym spôsobom zobrazovania farieb môže jeden obrázok vyzerať inakšie na rôznych monitoroch. Podobne keď je obrázok vytlačený, jeho farby sa môžu opäť zmeniť.

GNOME 3.2 vám umožní nakalibrovať zariadenia na zaistenie reprezentatívnosti zobrazených farieb.

Figure 8Správa farieb v Nastaveniach systému

2.7.2. Zabudovaný komunikátor

Už viac nemusíte otvárať samostatnú aplikáciu na prihlásenie sa k službám rozhovoru a správ. Vo verzii 3.2 to GNOME spraví za vás.

 • Rýchlo meňte stav na prítomný alebo nedostupný pomocou používateľskej ponuky v pravom hornom rohu obrazovky.
 • Jednoducho prijímajte alebo zamietajte požiadavky priateľov, zvukové alebo video hovory a prenosy súborov.
 • Buďte informovaný v prípade problémov s pripojením na rozhovor alebo odkazovú službu.

2.7.3. Grafické tablety Wacom

Grafické tablety Wacom môžete nastavovať v Nastaveniach systému.

2.7.4. Prihlasovacia obrazovka

Prihlasovacia obrazovka GNOME 3 bola integrovaná so zvyškom používateľského prostredia.

Figure 9Prihlasovacia obrazovka

2.7.5. Zariadenia s dotykovou obrazovkou

Na tabletoch a podobných zariadeniach s dotykovou obrazovkou otočenie zariadenia automaticky otočí aj obrazovku. Naviac zariadenia s dotykovou obrazovkou nezobrazujú kurzor myši, pokiaľ nie je pripojená myš.

2.7.6. Pripojenie médií za behu

GNOME 3 teraz obsahuje zjednotené oznamovania pripojenia médií za behu.

Figure 10Oznamovanie pripojení za behu

2.7.7. Vyhľadávanie kontaktov

Vyhľadávacie políčko v režime náhľadu vám teraz umožní vyhľadávanie vo vašich kontaktoch.

Figure 11Vyhľadávanie kontaktov v režime náhľadu

2.8. Dokumentácia ktorá vám naozaj pomáha

Tradičná používateľská dokumentácia je písaná ako papierová kniha: dobrý príbeh, ale je príliš dlhý a trvá nejaký čas dočítať ju až do konca. Nie je to ideálne, ak iba chcete rýchlo zistiť, ako vykonať nejakú úlohu. Na vyriešenie tohto problému obsahujú nasledujúce aplikácie dokumentáciu zameranú podľa tém:

 • Prieskumník sprístupnenia Accerciser
 • Integrované vývojové prostredie Anjuta
 • Aplikácia napaľovania CD a DVD Brasero
 • Aplikácia pre webkameru Cheese
 • Prehliadač obrázkov Oko GNOME
 • Aplikácia pre email a kalendár Evolution
 • Zobrazovač vzdialenej pracovnej plochy Vinagre

Prebehli veľké zdokonalenia a vylepšenia v Pomocníkovi pracovnej plochy.

2.9. Dokonca ešte krajšie

Verzia 3.2 získala veľa optických zlepšení, čo ju robí ešte krajšou ako predtým. Nebolo by to možné bez prác vykonaných na podpore CSS v GTK+. Viac informácií o týchto zmenách sa dozviete v odseku Section 4.2 ― GTK+ 3.2 vývojárskej sekcie.

Optické zdokonalenie zahŕňa:

 • Tmavá téma: mediálne aplikácie si môžu vybrať a použiť tmavý variant témy. Túto možnosť využíva Prehrávač filmov a Prehliadač obrázkov.
 • Okraje okien sú plynulo vyhladzované.
 • Upozornenia rozhovorov sú opticky príjemnejšie.
 • Rôzne dialógové okná ako nastavenia siete sa teraz viac podobajú štýlu použitému v GNOME shell.
 • Rôzne optické vylepšenia pre ľudí s citom pre detail, ako napríklad tieňovanie nápisov na tlačidlách, nové štýly vloženej nástrojovej lišty a reliéfnych tlačidiel, a taktiež uhladené stavy stlačených tlačidiel. A naviac obdĺžniky zamerania budú zobrazené len pri použití klávesnice na interakciu s aplikáciou.

2.10. Ale moment, je tu toho viac…

Rovnako ako veľké zmeny, sú tu aj rôzne malé zlepšenia a prídavky, ktoré sa dejú v každom vydaní GNOME.

 • Schopnosť prístupu a úprav dokumentov zdieľaných pomocou Súborového protokolu Apple (AFP).

 • Prehrávač filmov má nový zásuvný modul, ktorý umožňuje videám zobrazovať sa otočene. Hodí sa v prípade, že majú zlú orientáciu, ako napríklad tie natočené fotoaparátom alebo smartfónom.

 • Vylepšenia šifrovania a certifikátov:

  • Improved access of applications to certificates and keys and more consistent behavior when dealing with certificate authorities, keys, and smart cards by using PKCS#11. (Further improvements in this area are planned for version 3.4.)

  • Nový zobrazovač súborov certifikátov a kľúčov, takže takéto súbory môžete rýchlo skontrolovať dvojkliknutím na ne v Správcovi súborov.

   Figure 12Prehliadač súborov certifikátov a kľúčov

 • Prehliadač záznamov predchádzajúcich konverzácií v Empathy má čistejší dizajn. Empathy taktiež podporuje odosielanie SMS správ a SIP účty môžu byť označené ako schopné vykonávať PSTN volania. Takéto účty môžu byť použité na volania na pevné linky a mobilné telefóny.

  Figure 13Prehliadač záznamov Empathy
 • NetworkManager vo verzii 0.9 poskytuje rýchle prepínanie používateľov, vylepšené prechádzanie WiFi, podporu WiMAX, flexibilné oprávnenia a centralizované úložisko informácií o sieťových pripojeniach.

 • Evolution teraz dokáže zobraziť obrázky kontaktov uložených v adresároch Google. navyše aby bolo jasné, že sa číslo portu emailového servera dá nastaviť, pribudlo na to samostatné vstupné pole.

 • Textový editor Gedit ponúka nové útržky pre súbory Mallard a Markdown a obnovené dialógové okná rýchleho otvorenia a vyhľadávania.

 • Rôzne zlepšenia výkonu. Najmarkantnejšie zlepšenie je v celoobrazovkových 3D hrách.

 • Možnosť zmeniť miestne nastavenia na karte Región v Nastaveniach systému.

 • Redizajnované dialógové okno výberu písma.

  Figure 14Nový výber písma (v aplikácii Gedit)

3. Čo je nové v sprístupnení

GNOME 3.2 je doteraz najkrajším prístupným vydaním, s dôrazom na spoľahlivosť a použiteľnosť pre každého.

Až do GNOME 3.2 museli používatelia asistenčných technológií čeliť nešťastnej dileme: nebolo možné dynamicky aktivovať podporu sprístupnenia. Vďaka vylepšeniam v AT-SPI2 teraz majú aplikácie spôsob, ako zistiť povolenie podpory sprístupnenia a spôsob jeho zapnutia - a to všetko fungujúce naprieč distribúciám. GNOME toto implementovalo ako prvé, takže je potrebnej ešte viac práce, aby to naozaj fungovalo v rôznych distribúciách.

Ostatné zlepšenia:

 • Pre tých, ktorí potrebujú klávesnicu na obrazovke, bola zabudovaná celkom nová.

  Figure 15Klávesnica na obrazovke
 • Používanie režimu náhľadu klávesnicou funguje lepšie ako kedykoľvek predtým. Okrem možnosti úplnej navigácie klávesnicou používatelia čítačky obrazovky Orca zaznamenajú oveľa spoľahlivejšiu a presnejšiu prezentáciu počas navigácie.

 • Orca’s migration to introspection has made GNOME’s screen reader noticeably snappier. And now that the ATK bridge only listens for signals when assistive technologies are being used, enabling accessibility support in GNOME should no longer result in a significant performance degradation.

 • Rozhranie služby sprístupnenia AT-SPI2 bolo významne stabilizované: pády, úniky pamäte a rôzne iné chyby boli opravené.

 • Gail, implementácia knižnice sprístupnenia v GNOME, bola úplne začlenená do GTK+, čím prináša GNOME zas o ďalší krok bližšie k sprístupneniu, ktoré je zabudované a nie priskrutkované.

4. Čo je nové pre vývojárov

Nasledujúce zmeny sú dôležité pre vývojárov používajúcich Vývojársku platformu GNOME 3.2. Ak vás zmeny pre vývojárov nazaujímajú, prejdite ďalej na Section 5 ― Internacionalizácia.

GNOME 3.2 obsahuje najnovšie vydanie Vývojárskej platformy GNOME. Táto pozostáva z množiny knižníc so stabilným API a ABI, dostupných pod licenciou GNU LGPL, ktoré môžu byť použité na vývoj multiplatformových aplikácií.

Pre informácie o vývoji s GNOME navštívte, prosím, Vývojárske centrum GNOME.

4.1. GLib 2.30

GLib, nízkoúrovňová úžitková softvérová knižnica GNOME, zaznamenala rozmanité zdokonalenia:

 • GApplication teraz môžete použiť pre nejednoznačné aplikácie.
 • GLib teraz inštaluje oddelený hlavičkový súbor pre API špecifické pre UNIX: glib-unix.h. Medzi inými tento poskytuje zdroj Unixových signálov pre hlavnú programovú slučku.
 • GDBus podporuje vzor 'object manager' s množstvom nových rozhraní.
 • GDBus teraz má generátor kódu: gdbus-codegen.
 • Atomické operácie boli prepísané, takže využívajú zabudovania gcc; volania s explicitnými pretypovaniami môžu robiť problémy.
 • Pridané boli atomické operácie s ukazovateľmi, vrátane uzamykania bitov na umiestneniach veľkosti ukazovateľov.
 • Politika jednotiek sa zmenila a teraz uprednostňuje SI jednotky; g_format_size_for_display je zastaraná v prospech g_format_size.
 • Pridaná bola podpora pre digesty HMAC: GHmac.
 • An interface for certificate and key lookup has been added: GTlsDatabase. An implementation is provided by glib-networking.

4.2. GTK+ 3.2

GTK+ 3.2 is the latest release of the GTK+ toolkit, which is at the heart of GNOME. GTK+ 3.2 includes new features for developers, as well as extensive bug fixes.

 • Entries can now contain hints. See gtk_entry_set_placeholder_text.
 • Many more widgets support height-for-width geometry management. It is important to set reasonable sizes on labels and check window sizes.
 • New widgets:
  • GtkLockButton for privileged operations, as seen in some control-center panels.
  • GtkOverlay for floating controls over a content area, as seen in web browsers.
  • GtkFontChooserDialog, a new font selection dialog.
 • Much improved CSS theming support, including style classes for primary and inline toolbars.
 • The HTML backend Broadway, which renders in a browser by using websockets, has been improved but is still experimental. This potentially allows you to either run your own apps on your server and access it from anywhere, or to put it on a public server that spawns a new instance of the application for every user. Note that this requires compiling GTK+ with --enable-x11-backend --enable-broadway-backend and environment variable GDK_BACKEND at runtime.
 • Support for reftests has been added to make it easier to write test cases.
 • Udiali sa rôzne zlepšenia výkonu GTK+ v oblasti kešovania požiadaviek na veľkosť, čítania informácií o štýloch CSS a počítania veľkosti ovládacích prvkov.

4.3. Clutter 1.8

Grafická knižnica GNOME pre hardvérovo akcelerované používateľské rozhrania Clutter poskytuje nasledujúce vylepšenia:

 • New actions, such as ClutterGestureAction for writing gesture recognizers, ClutterSwipeAction for detecting swipe gestures, ClutterDropAction for making actors drop targets when using ClutterDragAction, and long-press support for ClutterClickAction.
 • Prechody ClutterState môžu byť viazané na signály objektu pri vytváraní scény v ClutterScript.
 • Vylepšená integrácia vykresľovania Cairo.
 • Cogl, rozhranie programovania GPU používané v Clutter, je vystavené ako samostatná knižnica.

4.4. Použitie zastaraných knižníc

Bol zaznamenaný ďalší pokrok v neustálej práci nahradzovania prežitých technológií schopnejšími náhradami.

 • GConf teraz predvolene používa D-Bus, a tak už nevyžaduje ORBit2. Následkom toho je, že zastarané knižnice ORBit2 a libIDL boli z GNOME odstránené.
 • GNOME core modules now only depend on introspection-based Python bindings (pygobject-3) and hence pygtk, gnome-python and gnome-python-desktop are not required anymore.
 • Several applications (for example Accerciser, Dasher, GHex, the graphical debugger Nemiver, and the passwords and encryption keys management tool Seahorse) now use GSettings as storage backend instead of GConf.
 • Several packages, such as the Epiphany web browser, have been converted from using dbus-glib to GDBus and from libunique to G(tk)Application.

4.5. Jednoduchšie zostavenie GNOME pomocou JHBuild

GNOME's build tool JHBuild does not build a module anymore if the version installed on your system is recent enough. This is controlled by the configuration option partial_build and it is enabled by default. The command jhbuild sysdeps lists which system modules have been found as well as the modules that are going to be build.

Ak začnete zostavovať GNOME od základu pomocou súčasnej distribúcie, môže to znamenať vypustenie viac ako 50 modulov zo zoznamu na kompiláciu.

4.6. Rôzne vývojárske aktualizácie

Ostatné vylepšenia GNOME platformy v GNOME 3.2 zahŕňajú:

 • The classic (static) Python bindings were removed for PyGObject 3.0 and only dynamic Python bindings are provided (via introspection). PyGObject 2 and 3 are parallel-installable as introspection is turned off by default in the PyGObject 2 packages. Information on how to port applications from PyGObject 2 to PyGObject 3 is available.
 • Tracker version 0.12 provides support for Firefox ≥ 4.0, Thunderbird ≥ 5.0, MeeGoTouch, several additional SPARQL parameters, extracting information from EPub files, and local XDG directories for desktop files.
 • NetworkManager version 0.9 provides introspection support and a simplified D-Bus API. Information how to port applications from NetworkManager 0.8 to 0.9 is available.
 • As part of the aforementioned effort to use and promote PKCS#11 as glue between encryption libraries, various parts of gnome-keyring have been split into desktop-independent libraries.
 • GtkSourceView now supports syntax highlighting of Markdown and Standard ML files.
 • Evolution-Data-Server received many introspection support fixes.
 • libfolks now includes an Evolution-Data-Server backend, which is used by the new Contacts application.
 • Among the tools used for documentation processing, gnome-doc-utils and xml2po are slowly being replaced by yelp-tools and itstool. yelp-xsl includes a few experimental Mallard extensions, such as conditional processing and dynamic glossaries.

5. Internacionalizácia

Vďaka členom celosvetového Prekladateľského projektu GNOME, GNOME 3.2 ponúka podporu viac ako 50 jazykov s najmenej 80 percentami preložených reťazcov, vrátane používateľských aj administrátorských príručiek pre mnohé jazyky.

Podporované jazyky:

 • arabčina
 • astúrčina
 • asámčina
 • baskičtina
 • brazílska portugalčina
 • britská angličtina
 • bulharčina
 • dánčina
 • estónčina
 • francúzština
 • fínčina
 • galícijština
 • gréčtina
 • gudžaráčtina
 • hebrejčina
 • hindčina
 • holandčina
 • indonézština
 • japončina
 • katalánčina
 • katalánčina (Valencia)
 • kórejčina
 • litovčina
 • lotyština
 • maďarčina
 • nemčina
 • nórčina (bokmål)
 • pandžábština
 • portugalčina
 • poľština
 • rumunčina
 • ruština
 • slovinčina
 • srbčina
 • srbčina (latinka)
 • taliančina
 • tamilčina
 • thajčina
 • turečtina
 • ujgurčina
 • ukrajinčina
 • vietnamčina
 • čeština
 • čínština (Hong Kong)
 • čínština (Taiwan)
 • čínština (Čína)
 • španielčina
 • švédčina

Veľa ďalších jazykov je čiastočne podporovaných, s preloženou viac než polovicou ich reťazcov.

Detailné štatistiky, ako môžete pomôcť spraviť GNOME dostupným vo vašom jazyku a veľa ďalších informácií je dostupných na stránkach štatistík prekladov GNOME.

6. Získanie GNOME 3.2

Pre nainštalovanie alebo aktualizáciu na GNOME 3.2 vám odporúčame nainštalovať oficiálne balíky poskytované vašim dodávateľom alebo distribúciou. Populárne distribúcie sprístupnia GNOME 3.2 už čoskoro a niektoré dokonca už poskytujú vývojové verzie s GNOME 3.2.

Ak chcete GNOME 3.2 vyskúšať, stiahnite si niektorý z našich live obrazov disku. Dostupné sú na našej stránke Získajte GNOME.

Ak ste odvážny, trpezlivý a chceli by ste si zostaviť GNOME zo zdrojových kódov, odporúčame vám použiť JHBuild, ktorý je navrhnutý na zostavenie najnovšieho GNOME z repozitára Git. Na zostavenie GNOME 3.2.x pomocou JHBuild použite zostavu modulov gnome-3.2.

7. GNOME 3.4 vo výhľade

The next release in the GNOME 3 series is scheduled for April 2012. Many new features and enhancements are planned for 3.4.

7.1. Zmeny viditeľné pre používateľov

 • Pokračujúce práce na vývoji GNOME 3, napríklad zdokonalenia režimu “ohnisko sleduje myš”, uľahčujú spustenie viacerých aplikácií naraz, a ešte viac.
 • Lepšie inštalovanie, povoľovanie a zakazovanie rozšírení pre GNOME shell, ktoré môžu poskytovať vylepšenia, prispôsobenia a rozšírenia funkcionality.
 • Jednoduchšie zadávanie niektorých znakov a symbolov, ktoré nie sú priamo podporované klávesnicou pomocou lepšej integrácie IBus.
 • Integrácia so sociálnymi sieťami pomocou libsocialweb.
 • A new design for the Call user interface of Empathy that allows users to select the webcam and microphone used during the call, to move the video preview around, and might also include support for video effects.
 • Automatic multi-seat support using systemd.
 • Improved rendering of HTML messages in Evolution by using WebKit instead of GtkHtml.

7.2. Zmeny v sprístupnení

 • An extensive set of Symbolic and High Contrast icons is being worked on. These icons will enable brand new accessible and complete High Contrast and High Contrast Inverse themes.
 • Further enhancements to GNOME Shell Magnifier, including caret and focus tracking along with additional options for customizing brightness and contrast.
 • Continued work on GNOME Shell’s accessibility and the tools used to access it.

7.3. Zmeny týkajúce sa vývojárov

 • Continued cleanup of the platform (for example moving from dbus-glib and libunique to GDBus/G(tk)Application, and migration of Evolution-Data-Server's storage backend from Gconf to GSettings).
 • Balíky so zdrojovými kódmi budú dostupné iba skomprimované pomocou .xz metódy.

8. Zásluhy

Toto vydanie by nebolo možné bez neľahkej práce a nadšenia komunity GNOME. Blahoželáme a ďakujeme všetkým.

Tieto poznámky k vydaniu môžu byť slobodne preložené do akéhokoľvek jazyka. Ak si želáte preložiť ich do vášho jazyka, kontaktujte, prosím, Prekladateľský projekt GNOME.

Tento dokument je šírený v súlade s licenciou Creative Commons ShareAlike 3.0. Copyright © Projekt GNOME

Tieto poznámky k vydaniu za pomoci komunity GNOME zostavili: Olav Vitters, André Klapper a Allan Day. Preklad do slovenčiny: Pavol Šimo zo Slovenského prekladateľského tímu GNOME.