Připojení počítače k zařízení Bluetooth

Než můžete začít používat zařízení Bluetooth, jako je myš nebo sluchátka, musíte je nejprve spojit s počítačem. Tento postup se často nazývá párování zařízení Bluetooth.

 1. Otevřete přehled Činnosti a začněte psát Bluetooth.

 2. Kliknutím na Bluetooth otevřete příslušný panel.

 3. Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuté: vypínač nahoře by měl být v poloze zapnuto. Pokud tomu tak je, počítač začne automaticky vyhledávat zařízení.

 4. Nastavte ostatní zařízení Bluetooth, aby byla vyhledatelná a viditelná a umístěte je v dosahu do 5 až 10 metrů od počítače.

 5. Klikněte na zařízení v seznamu Zařízení. Otevře se panel pro zařízení.

 6. Pokud budete požádáni, potvrďte na svém dalším zařízení PIN. Zařízení by vám mělo ukázat stejný PIN, jako vidíte na obrazovce svého počítač. Potvrďte PIN na zařízení (asi budete muset kliknout na Spárovat nebo Potvrdit) a pak klikněte na Potvrdit na počítači.

  Na většině zařízení musíte zadání potvrdit zhruba do 20 vteřin, jinak nebude spojení úplně dokončeno. Pokud se vám to stane, vraťte se na seznam zařízení a začněte znovu.

 7. Položka pro zařízení v seznamu Zařízení bude ukazovat stav Spojeno.

 8. Když chcete zařízení upravit, klikněte na něj v seznamu Zařízení. Uvidíte panel pro ono konkrétní zařízení. Může zobrazovat dodatečné volby, které jsou použitelné pro typ zařízení, které připojujete.

 9. Až máte změny nastavení provedeny, zavřete panel.

Ikona Bluetooth na horní liště

Když je připojeno jedno nebo více zařízení Bluetooth, objeví se na horní liště ve stavové oblasti ikona Bluetooth.