Odpojení zařízení Bluetooth

V případě, že již nadále nechcete být se zařízením Bluetooth spojeni, můžete spojení odebrat. To se hodí, když již nadále nechcete používat zařízení, jako je myš nebo sluchátka, nebo když si nadále nepřejete přenášet soubor do nebo ze zařízení.

  1. Otevřete přehled Činnosti a začněte psát Bluetooth.

  2. Kliknutím na Bluetooth otevřete příslušný panel.

  3. Vyberte v seznamu zařízení, které chcete odpojit.

  4. V dialogovém okně zařízení přepněte vypínač Připojení do polohy vypnuto nebo odeberte zařízení ze seznamu Zařízení kliknutím na Odebrat zařízení.

Když si to budete přát, můžete později zařízení Bluetooth znovu připojit.