Obrázkový přehled GNOME

GNOME 3 přichází se zcela novým pohledem na uživatelské prostředí, které je navrženo tak, aby nepřekáželo, nerušilo a umožňovalo efektivní práci. Po prvním přihlášení uvidíte prázdnou plochu a horní lištu.

Horní lišta GNOME Shellu

Horní lišta poskytuje přístup k aplikacím a jejich oknům, ke kalendáři a k událostem a také k systémovým záležitostem, jako je zvuk, síť a napájení. V systémové nabídce v horním panelu můžete měnit hlasitost nebo jas obrazovky, upravovat údaje připojení přes Wi-Fi, kontrolovat stav baterie, odhlašovat nebo přepínat uživatele a vypnut počítač.

Přehled Činností

Tlačítko Činnosti a Oblíbené

Přístup k oknům a aplikacím získáte po kliknutí na tlačítko Činnosti nebo prostým najetím ukazatelem myši do citlivého levého horního rohu. Případně můžete zmáčknout klávesu Super na klávesnici. Uvidíte přehled svých oken a aplikací. Můžete také začít psát a tím se začnou vyhledávat aplikace, soubory, složky a weby.

Na levé straně přehledu činností se nachází lišta s aplikacemi zvaná Oblíbené. V Oblíbených jsou umístěny vaše vybrané a běžící aplikace. Kliknutím na některou z ikon otevřete příslušnou aplikaci. Běžící aplikace mají pod ikonou malou čárku. Kliknutí na ikonu běžící aplikace vás přenese na její naposledy použité okno. Ikonu můžete také přetáhnou do přehledu nebo na některou z pracovních ploch na pravé straně.

Kliknutím pravým tlačítkem na některou z ikon zobrazíte nabídku, pomocí které můžete přeskočit na některé z oken aplikace nebo otevřít okno nové. Otevření nového okna lze též provést kliknutím na ikonu za současného držení Ctrl.

Když vstoupíte do přehledu, uvidíte nejdříve přehled oken. Ten obsahuje živé náhledy všech oken na aktuální pracovní ploše.

Kliknutím na tlačítko s mřížkou úplně dole v oblíbených si zobrazíte přehled aplikací. Ten obsahuje všechny aplikace nainstalované ve vašem počítači. Kliknutím na kteroukoliv z aplikací ji spustíte. Případně můžete aplikaci přetáhnout do přehledu nebo na náhled pracovní plochy. Také ji můžete přetáhnout do oblíbených, kde zůstane, i když nebude spuštěná a získáte k ní tak rychlý přístup.

Nabídka aplikace

Nabídka aplikace Terminál

Nabídka aplikace nacházející se vedle tlačítka Činnosti zobrazuje název zaměřené aplikace spolu s její ikonou a poskytuje rychlý přístup k oknům aplikace a podrobnostem o aplikaci, spolu s položkou pro ukončení.

Hodiny, kalendář a události

Hodiny, kalendář, události a upozornění

Po kliknutí na hodiny na horní liště uvidíte aktuální datum, měsíční kalendář a seznam blížících se událostí a nová upozornění. Můžete také otevřít kalendář zmáčknutím Super+M. Získáte přístup k nastavení data a času a k otevření aplikace s úplným kalendářem přímo z nabídky.

Nabídka systému

Nabídka uživatele

Klikněte na systémovou nabídku v pravém horním rohu, abyste mohli spravovat systémová nastavení a svůj počítač.

Odcházíte-li od svého počítače, můžete uzamknout obrazovku a tím zabránit v jeho používání jiným lidem. Můžete také rychle bez odhlašování přepnout uživatele a dát tím tak přístup k počítači někomu jinému. Nebo můžete z nabídky počítač uspat nebo vypnout. V případě, že máte obrazovku, která podporuje změnu mezi svislým a vodorovným otočením, můžete přes systémovou nabídku otočení rychle přepnout. Pokud otočení nepodporuje, tlačítko neuvidíte.

Uzamknutá obrazovka

Když zamknete svoji obrazovku, případně se zamkne automaticky, zobrazí se uzamknutá obrazovka. Mimo ochrany vašeho sezení po dobu, co jste od počítač pryč, zobrazuje datum a čas a také informace o stavu baterie a sítě.

Seznam oken

GNOME mám odlišný přístup k přepínání oken, než je trvale viditelný seznam oken, jaký najdete v jiných pracovních prostředích. Tento nový přístup vám umožní zaměřit se na svůj úkol bez zbytečného rozptylování.