Zapnutí nebo vypnutí Bluetooth

Bluetooth můžete mít zapnuté, abyste se mohli připojit k jinému zařízení Bluetooth, nebo vypnuté, abyste šetřili energii. Zapnete jej následovně:

  1. Otevřete přehled Činnosti a začněte psát Bluetooth.

  2. Kliknutím na Bluetooth otevřete příslušný panel.

  3. Vypínač nahoře přepněte do polohy zapnuto.

Řada notebooků má hardwarový vypínač nebo kombinaci kláves, kterým lze Bluetooth zapnout a vypnout. Podívejte se po hardwarovém vypínači nebo příslušné klávese na klávesnici. Klávesa je často v kombinaci s pomocnou klávesou Fn.

Když chcete Bluetooth vypnout:

  1. Otevřete systémovou nabídku vpravo na horní liště.

  2. Vyberte Nepoužívá se. Oddíl Bluetooth v nabídce se rozbalí.

  3. Vyberte Vypnout.

Váš počítač je viditelný po celo dobu, co je otevřen panel Bluetooth.