Co je to viditelnost Bluetooth?

Viditelnost Bluetooth znamená, že jiné zařízení může váš počítač objevit, když vyhledává ve svém okolí další zařízení Bluetooth. Když máte Bluetooth zapnuté a je otevřený panel Bluetooth, bude se váš počítač nabízet ostatním zařízením v dosahu a umožní jim pokus o spojení s ním.

Název svého počítače, který se ukazuje jiným zařízením, můžete změnit.

Po té, co jste připojení k zařízení, není k další vzájemné komunikaci potřeba, aby byly viditelné ani počítač, ani zařízení.

Zařízení bez displeje mají obvykle párovací režim, do kterého se dá vstoupit zmáčknutím některého tlačítka, nebo kombinace tlačítek, po určitou dobu, když je zařízení zapnuté, nebo v okamžiku, kdy jej zapínáte.

Nejlepší způsob, jak najít, kterak do tohoto režimu vstoupit, je podívat se do příručky k zařízení. U některých zařízení může být postup mírně jiný, než je obvyklé.