Posílání souborů do zařízení Bluetooth

Do připojeného zařízení Bluetooth, jako je mobilní telefon nebo jiný počítač, můžete poslat soubory. Některé zařízení ale soubor přenosů neumožňují, nebo ne přenos všech typů souborů. Soubory lze poslat z okna nastavení Bluetooth.

Odeslání souborů nefunguje na nepodporovaných zařízeních, jako je třeba iPhone.

 1. Otevřete přehled Činnosti a začněte psát Bluetooth.

 2. Kliknutím na Bluetooth otevřete příslušný panel.

 3. Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuté: vypínač v záhlavní liště by měl být v poloze zapnuto.

 4. V seznamu Zařízení vyberte zařízení, na které chcete soubory poslat. Pokud požadované zařízení není v seznamu zobrazeno jako Připojené, musíte jej připojit.

  Objeví se panel týkající se konkrétního externího zařízení.

 5. Klikněte na Odeslat soubory… a objeví se dialogové okno pro výběr souboru.

 6. Zvolte soubor, který chcete odeslat a klikněte na Vybrat.

  Abyste mohli poslat ze složky více než jeden soubor, držte při označování souborů zmáčknutou klávesu Ctrl.

 7. Vlastník zařízení, které přijímá, obvykle musí zmáčknout tlačítko, který přijetí souboru povolí. Dialogové okno Přenos souboru přes Bluetooth bude zobrazovat průběh přenosu. Po dokončení přenosu klikněte na Zavřít.