Ovládání sdílení po Bluetooth

Můžete povolit sdílení přes Bluetooth, abyste mohli přes Bluetooth přijímat soubory do složky Stažené.

Povolení sdílení souborů do složky Stažené

  1. Otevřete přehled Činnosti a začněte psát Bluetooth.

  2. Kliknutím na Bluetooth otevřete příslušný panel.

  3. Ujistěte se, že je Bluetooth zapnuté.

  4. Zařízení se zapnutým Bluetooth mohou posílat soubory do vaší složky Stažené, jen když je panel Bluetooth otevřený.

Název svého počítače, který se ukazuje jiným zařízením, můžete změnit.