Přepínání mezi okny

Všechny běžící aplikace, které mají grafické uživatelské rozhraní, můžete vidět v přepínači oken. Ten provádí přepínání mezi úlohami jednoduše jediným krokem a poskytuje obrázek s náhledem, která aplikace běží.

Na pracovní ploše:

  1. Zmáčkněte Super+Tab, aby se zobrazil přepínač oken.

  2. Uvolněním klávesy Super vyberete v přepínači následující (zvýrazněné) okno.

  3. Nebo klávesu Super držte stále zmáčknutou a mačkáním Tab procházejte seznam otevřených oken. Pomocí Shift+Tab jej případně můžete procházet v opačném pořadí.

Okna jsou v přepínači oken seskupena podle aplikací. Při procházení se u aplikací s více okny rozbalují náhledy. Pro procházení náhledů držte zmáčknutou klávesu Super a mačkejte ` (nebo klávesu nad klávesou Tab).

V přepínači oken se můžete mezi ikonami jednotlivých aplikací přesouvat také pomocí kláves a , nebo na ikonu vybrat kliknutím myší.

Náhled aplikací s jedním oknem si můžete zobrazit pomocí klávesy .

Kliknutím na okno v přehledu Činnosti se do tohoto okna přepnete a přehled opustíte. Pokud máte otevřeno více pracovních ploch, můžete klikat na jednotlivé plochy, abyste viděli okna, která jsou na nich otevřená.