Spouštění aplikací

Najeďte ukazatelem myši do rohu Činnosti v levé horní části obrazovky, aby se vám zobrazil přehled činností. V něm můžete najít všechny své aplikace. Otevřít jej můžete také zmáčknutím klávesy Super.

Když jste v přehledu Činností, máte k dispozici několik způsobů, jak otevřít aplikaci:

  • Začněte psát název aplikace a hledání ihned započne. (Pokud ne, klepněte na vyhledávací pole vpravo nahoře a až potom začněte psát.) Jestliže přesný název aplikace neznáte, zkuste napsat nějaké slovo vztahující se k aplikaci. Vyhledanou aplikaci spustíte kliknutím na její ikonu.

  • Některé aplikace mají svoji ikonu v Oblíbených, což je svisly pruhu ikon na levém okraji přehledu Činností. Kliknutím na některou z ikon spustíte příslušnou aplikaci.

    Používáte-li některou aplikaci často, můžete si ji do oblíbených přidat.

  • Klikněte na tlačítko s mřížkou v dolní části oblíbených. Uvidíte první stránku s nainstalovanými aplikacemi. K zobrazení dalších stránek s dalšími aplikacemi použijte tečky napravo. Zmáčknutím ikony příslušnou aplikaci spustíte.

  • Aplikaci můžete spustit na samostatné pracovní ploše tím, že přetáhnete její ikonu z oblíbených na jednu z pracovních ploch v postranním panelu vpravo na obrazovce. Aplikace se pak otevře na této pracovní ploše.

    Aplikaci můžete spustit na nové pracovní ploše tím, že přetáhnete její ikonu na prázdnou pracovních plochu v dolní části přepínače pracovních ploch nebo na malou mezeru mezi dvěma pracovními plochami.

Rychlé spuštění příkazu

Jiným způsobem spouštění aplikací je zmáčknout Alt+F2, napsat její spouštěcí příkaz a následně zmáčknout Enter.

Například spuštění přehrávače Rhythmbox se provede tak, že zmáčknete Alt+F2 a napíšete „rhythmbox“ (bez uvozovek). Název aplikace je příkaz, který spustí program.

Pro rychlý přístup k dříve spuštěným příkazům použijte klávesy s kurzorovými šipkami.