Užitečné klávesové zkratky

Tato stránka shrnuje klávesové zkratky, které vám mohou pomoci k efektivnějšímu používání počítače. Nemůžete-li použít myš nebo jiné polohovací zařízení, podívejte se na Ovládání klávesnicí, kde se dozvíte více o pohybu v rozhraní pouze pomocí klávesnice.

Pohyb v uživatelském prostředí

Alt+F1 nebo

klávesa Super

Přepnout mezi přehledem Činnosti a plochou. V přehledu stačí jen začít psát a spustí se okamžité vyhledávání aplikací, kontaktů a dokumentů.

Alt+F2

Vyvolá příkazové okno (pro rychlé spouštění příkazů).

Pro rychlý přístup k dříve spuštěným příkazům použijte klávesy s kurzorovými šipkami.

Super+Tab

Rychlé přepínání mezi okny. Podržením klávesy Shift se obrátí pořadí.

Super+`

Přepnout mezi okny jedné aplikace nebo mezi okny aplikace vybrané pomocí Super+Tab.

Tato klávesová zkratka používá ` na americké klávesnici, kde ` je nad klávesou Tab. Na české klávesnici se použije Super+;, na jiných klávesnicích jiná příslušná klávesa nad Tab.

Alt+Esc

Přepnout mezi okny v rámci aktuální pracovní plochy. Přidržením klávesy Shift obrátíte pořadí.

Ctrl+Alt+Tab

Zaměřit horní lištu. V přehledu Činnosti přepíná mezi zaměřením horní lišty, oblíbených, přehledu oken, seznamu aplikací a vyhledávacího pole. K pohybu použijte kurzorové šipky na klávesnici.

Super+A

Zobrazí seznam aplikací.

Super+Page Up

a

Super+Page Down

Přepnout mezi pracovními plochami.

Shift+Super+Page Up

a

Shift+Super+Page Down

Přesunout aktuální okno na jinou pracovní plochu.

Shift+Super+

Přesunout aktuální okno o jeden monitor doleva

Shift+Super+

Přesunout aktuální okno o jeden monitor doprava

Ctrl+Alt+Delete

Zobrazit dialogové okno Vypnout.

Super+L

Uzamknout obrazovku.

Super+V

Zobrazit seznam upozornění. Zmáčknutím Esc nebo opětovně Super+V jej zavřete.

Klávesové zkratky pro běžné úpravy

Ctrl+A

Vybrat celý text nebo všechny položky v seznamu.

Ctrl+X

Vyjmout (tj. odstranit) vybraný text nebo položky a přesunout je do schránky.

Ctrl+C

Zkopírovat vybraný text nebo položky do schránky.

Ctrl+V

Vložit obsah ze schránky.

Ctrl+Z

Vrátit zpět poslední akci.

Zachycení obrazovky

Print Screen

Pořídit snímek obrazovky.

Alt+Print Screen

Pořídit snímek okna.

Shift+Print Screen

Pořídit snímek oblasti. Kurzor nabude podoby zaměřovacího kříže. Kliknutím a tažením vyberete oblast.

Ctrl+Alt+Shift+R

Začne nebo přestane nahrávat dění na obrazovce.