Co znamenají ikony na horní liště?

Tato kapitola vysvětluje význam jednotlivých ikon nacházejících se v pravém horním rohu obrazovky. Přesněji řečeno, jsou popsány různé varianty ikon poskytovaných systémem.

Ikony nabídky přístupnosti

Vede do nabídky, která slouží k přepínání voleb zpřístupnění.

Ikony ovládání hlasitosti

Je nastavena vysoká hlasitost.

Je nastavena střední hlasitost.

Je nastavena nízká hlasitost.

Hlasitost je ztlumena.

Ikony správy Bluetooth

Bluetooth je aktivováno.

Bluetooth je vypnuto.

Ikony správy sítě

Mobilní připojení

Připojeno do sítě 3G.

Připojeno do sítě 4G.

Připojeno do sítě EDGE.

Připojeno do sítě GPRS.

Připojeno do sítě UMTS.

Připojeno do mobilní sítě.

Vyřizuje se připojení k mobilní síti.

Velmi dobrá síla signálu.

Dobrá síla signálu.

Střední síla signálu.

Slabá síla signálu.

Velmi slabá síla signálu.

Přípojení do místní sítě (LAN)

Při vyhledávání sítě se objevila chyba.

Síť není aktivní.

Nebylo nalezeno směrování do sítě.

Síť je odpojená.

Přijímají se data ze sítě.

Přijímají se data z a vysílají do sítě.

Vysílají se data do sítě.

Připojení do virtuální soukromé sítě (VPN)

Vyřizuje se připojení k síti.

Připojeno do sítě VPN.

Drátové připojení

Vyřizuje se připojení k síti.

Odpojeno od sítě.

Připojeno k drátové síti.

Bezdrátové připojení

Vyřizuje se bezdrátové připojení.

Bezdrátová síť je šifrovaná.

Připojeno k bezdrátové síti.

Velmi dobrá síla signálu.

Dobrá síla signálu.

Střední síla signálu.

Slabá síla signálu.

Velmi slabá síla signálu.

Ikony správy napájení.

Baterie je plně nabitá.

Baterie je částečně vybitá.

Baterie je málo nabitá.

Varování: Baterie je téměř vybitá.

Baterie je zcela vybitá.

Baterie byla odpojena.

Baterie byla plně nabita.

Baterie je téměř plně nabitá a nabíjí se.

Baterie je částečně nabitá a nabíjí se.

Baterie je málo nabitá a nabíjí se.

Baterie je téměř vybitá a nabíjí se.

Baterie je prázdná a nabíjí se.