Upozornění a seznam upozornění

Co je to upozornění?

Když chce některá aplikace nebo systémová komponenta získat vaši pozornost, zobrazí se upozornění u horní části obrazovky nebo na uzamknuté obrazovce.

Například, když dostanete novou zprávu v diskuzi nebo nový e-mail, budo vás o tom upozornění informovat. Upozornění z diskuzí jsou pojata trochu jinak a jsou podána podle jednotlivých kontaktů, které vám zprávy poslaly.

Jiná upozornění mohou mít tlačítka s volbami. Abyste takovéto upozornění zavřeli bez použití některé z nabízených voleb, stačí kliknout na zavírací tlačítko.

Kliknutí na zavírací tlačítko u některých upozornění způsobí jejích zmizení. Jiné, jako jsou od přehrávače Rhythmbox nebo od diskuzních aplikací, zůstanou skryté v seznamu upozornění.

Seznam upozornění

Seznam upozornění vám poskytuje způsob, jak se vrátit ke svým upozorněním, až se vám to bude hodit. Objeví se po kliknutí na hodiny nebo po zmáčknutí Super+V. Obsahuje všechna upozornění, na která jste zatím nereagovali nebo která jsou v něm umístěna trvale.

Upozoronění si můžete zobrazit kliknutím na něj v seznamu. Zavřít seznam upozornění můžete zmáčknutím Super+V nebo klávesy Esc.

Použijte tlačítko Vymazat vše k vyčištění seznamu upozornění.

Skrývání upozornění

Když na něčem pracujete a nechcete být obtěžováni, můžete upozornění vypnout.

  1. Otevřete přehled Činnosti a začněte psát Nastavení.

  2. Klikněte na Nastavení.

  3. Kliknutím na Upozornění v postranním panelu otevřete příslušný panel.

  4. Přepněte vypínač Vyskakovací upozornění do polohy vypnuto.

Když jsou upozornění vypnutá, většina se jich nebude v horní části obrazovky objevovat. Všechna upozornění budou ale pořád k dispozici v seznamu upozornění, když si jej zobrazíte (kliknutím na hodiny nebo zmáčknutím Super+V) a začnou se znovu objevovat, jakmile přepnete vypínač zpátky do polohy zapnuto.

Můžete také zakázat nebo znovu povolit upozornění pro jednotlivé aplikace v panelu Upozornění.

Skrývání upozornění na uzamknuté obrazovce

Když je obrazovka uzamknutá, objevují se na ní upozornění. Můžete ji nastavit tak, aby tato upozornění zůstala z důvodu soukromí skrytá.

Když chcete vypnout upozornění po dobu uzamknutí obrazovky:

  1. Otevřete přehled Činnosti a začněte psát Nastavení.

  2. Klikněte na Nastavení.

  3. Kliknutím na Upozornění v postranním panelu otevřete příslušný panel.

  4. Přepněte vypínač Upozornění na uzamknuté obrazovce do polohy vypnuto.