Zadávání speciálních znaků

Můžete zadávat a zobrazovat tisíce znaků z většiny světových písem, i když je nemáte na klávesnici. Tato stránka popisuje různé způsoby, jak zadávat speciální znaky.

Znaky

Aplikace Znaky umožňuje vyhledávat a vkládat méně obvyklé znaky, včetně emodži, a to buď ručním vyhledáním v kategoriích nebo vyhledáním na základě zadaného slova.

Znaky můžete spustit z přehledu Činností.

Klávesa Compose

Klávesa Compose je speciální klávesa, která umožňuje zmáčknout více kláves po sobě, abyste získali speciální znak. Například pro napsání dlouhého é zmáčkněte Compose, pak ' a pak e.

Drtivá většina klávesnic nemá zvlášť klávesu Compose. Můžete si ji ale namapovat na některou jinou existující klávesu na své klávesnici.

Abyste mohli změnit tato nastavení, musíte mít v počítači nainstalovánu aplikaci Vyladění.

Nadefinování klávesy Compose

 1. Otevřete přehled Činnosti a začněte psát Vyladění.

 2. Kliknutím na Vyladění otevřete aplikaci.

 3. Klikněte na kartu Klávesnice a myš.

 4. Klikněte na Vypnuto vedle nastavení Klávesa Compose.

 5. V dialogovém okně zapněte přepínač a zvolte klávesovou zkratku, kterou chcete používat.

 6. Zaškrtněte políčko u klávesy, kterou chcete nastavit jako klávesu Compose.

 7. Zavřete dialogové okno.

 8. Zavřete okno Vyladění.

Pomocí klávesy Compose můžete psát řadu běžných znaků, například:

 • Zmáčkněte Compose, pak ' a pak písmeno, nad které se přidá čárka, jako třeba é.

 • Zmáčkněte Compose, pak ` a pak písmeno, nad které se přidá obrácená čárka (těžký akcent), jako třeba è.

 • Zmáčkněte Compose, pak " a pak písmeno, nad které se přidá přehláska, jako třeba ë.

 • Zmáčkněte Compose, pak - a pak písmeno, nad které se přidá vodorovná čárka, jako třeba ē.

Na další možnosti kombinací s klávesou Compose se podívejte na Wikipedii na stránku o klávese compose.

Kódy znaků

Znaky Unikódu můžete zadávat čistě pomocí klávesnice použitím číselného kódu znaku. Každý znak je představován čtyřmístným kódem znaku v šestnáctkové soustavě. Když si chcete tento kód zjistit, najděte si znak v aplikaci Znaky. Kód tvoří čtyři znaky (šestnáctkové číslice) za U+.

Když chcete zadat znak pomocí jeho kódu, zmáčkněte CtrlShiftU, následně napište čtyři znaky kódu a pak zmáčkněte mezerník nebo Enter. Pokud často používáte nějaké znaky, které nejsou snadno dostupné jinými metodami, může stát za to, naučit se zpaměti kódy těchto znaků, abyste je mohli rychle zadávat.

Rozložení klávesnice

Můžete přimět svoji klávesnici, aby se chovala jako klávesnice pro jiný jazyk, než pro který má na klávesách popisky. Mezi různými rozvrženími klávesnice se můžete přepínat pomocí ikony na horní liště. Jak na to viz Používání alternativního rozložení klávesnice.

Vstupní metody

Vstupní metody rozšiřují předchozí metody pomocí vkládání znaků i pomocí jiných vstupních zařízení, než jen klávesnice. Například můžete zadávat znaky pomocí myši s využitím gest nebo zadávat japonské znaky pomocí klávesnice s latinkou.

Pro výběr vstupní metody klikněte pravým tlačítkem na textový widget a v nabídce Vstupní metoda vyberte tu, kterou chcete používat. Není poskytována žádná výchozí, takže se podívejte do dokumentace ke vstupním metodám, jak se používají.