Spela GNOME Schack

2.1. Spelets huvudfönster

När man startar GNOME Schack visas spelets huvudfönster enligt nedan. Spelet spelas genom att flytta schackpjäser med hjälp av musen. Spelarna turas om att flytta en pjäs i sin färg, från en plats på brädet till en annan giltig brädplats. Huvudspelsfönstret är organiserad i tre huvudområden: I toppmenyn och verktygsfältet kan de flesta vanliga spelåtgärder göras. Schackbrädet är i mitten av fönstret, där spelet spelas genom att flytta schackpjäser med hjälp av musen. Slutligen visar spelhistorikpanelen som finns längst ned information om spelet historia, resterande dragtid och knappar för att visa föregående eller nästa drag.

Figur 1Huvudfönstret i GNOME schack

2.2. Starta ett nytt spel

För att starta ett nytt spel, klicka på knappen Nytt Spel på verktygsfältet.

2.3. Menyer

Menyraden, som ligger högst upp i huvudfönstret, innehåller följande menyer:

Spel

Den här menyn innehåller:

 • Nytt ( Ctrl+N ) Det här startar ett nytt Schack-spel.
 • Öppna ( Ctrl+O ) Laddar ett tidigare sparat spel.
 • Spara ( Ctrl+S ) Sparar det aktuella schackspelet.
 • Spara som Sparar det aktuella schackspelet med ett nytt filnamn.
 • Nätverksspel ( Ctrl+L ) Detta startar ett nätverksspel med flera spelare med GGZ Spelzon.
 • Ge upp För att medge förlust av spelet, så att motståndaren vinner spelet.
 • Begära Remi Om en remi accepteras, avslutas spelet utan seger för någon av spelarna.
 • Avsluta ( Ctrl+Q ) Avslutar spelet.

Visa

Den här menyn innehåller:

 • Helskärmsläge ( F11 ) Visar spelfönstret i helskärmsläge.
 • 3D-schackvy Aktiverar 3D-schackvisningsläget med hjälp av OpenGL. Detta kräver att Python OpenGL och Python GTKGLExt är installerat, förutom ett korrekt konfigurerat 3D-grafikkort. Kontakta din systemadministratör om du har problem, i varje fall kommer du alltid att kunna spela schack i 2D-läge.
 • Visa Logg Visa loggar för att felsöka GNOME Schack och den aktiva schack-AI-motorn.

Inställningar

Den här menyn innehåller:

Hjälp

Den här menyn innehåller:

 • Innehåll ( F1 ) Visar den här handboken.

  Om Detta öppnar dialogrutan Om som visar grundläggande information om Gnome Schack, såsom författarens namn, spelets versionsnummer.