Licens

Detta program är fri programvara. Du kan distribuera det och/eller modifiera det under villkoren i GNU General Public License, publicerad av Free Software Foundation, antingen version 2 eller (om du så vill) någon senare version.

Detta program distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON SOM HELST GARANTI, även utan underförstådd garanti om SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SPECIELLT ÄNDAMÅL. Se GNU General Public License för ytterligare information.

En kopia av GNU General Public License finns inkluderar som en bilaga till GNOME:s användarguide. Du kan även få tag på en kopia av GNU General Public License från Free Software Foundation genom att besöka deras webbplats eller genom att skriva till

Free Software Foundation, Inc. 51 Franklin Street - Fifth Floor Boston, MA 02110-1335 USA