Πληροφορίες Έκδοσης GNOME 2.12

1. Τι νέο υπάρχει για τους χρήστες

1.1. Επιφάνεια Εργασίας

1.1.1. Όψη και αίσθηση

Το GNOME 2.12 εισάγει ένα νέο θέμα, γνωστό ως "ClearLooks", το οποίο κάνει την επιφάνεια εργασία σας πιο ελκυστική ενώ παραμένει απλή και απέριττη.

Φιγούρα 1Ελκυστικό, φιλικό και απλό : το νέο προεπιλεγμένο θέμα

1.1.2. Ο Διαχειριστής Αρχείων

Ο διαχειριστής αρχείων, γνωστός και ως Ναυτίλος, έχει αρκετές βελτιώσεις στην επιφάνεια χρήσης του. Η πιο εμφανής είναι ότι η προβολή λίστας μπορεί τώρα να προβάλλει τα αρχεία στους καταλόγους και να σας επιτρέπει να περιηγήστε σε υποφάκελους , ανοίγοντας ένα νέο παράθυρο φακέλου μόνο όταν αυτό είναι απαραίτητο. Ακόμα το μενού των Σελιδοδεικτών τώρα εμφανίζει τις ίδιες τοποθεσίες με το διάλογο επιλογής αρχείων.

Στο GNOME 2.12, η μεταφορά κειμένου από μια εφαρμογή σε ένα παράθυρο φακέλου δημιουργεί ένα νέο έγγραφο κειμένου και σας εξοικονομεί πολύτιμο χρόνο. Ακόμα θα προσέξετε ότι το GNOME τώρα προβάλλει το κείμενο που μεταφέρετε αντί ενός απλού εικονιδίου.

Φιγούρα 2Ο διαχειριστής αρχείων Ναυτίλος, όμορφος και ισχυρός

Υπάρχουν ακόμα σημαντικές βελτιώσεις στη λειτουργία περιήγησης, που τη κάνουν παρόμοια με το υπάρχον διάλογο επιλογής αρχείων του GNOME:

 • Τοποθεσίες και σελιδοδείκτες μπορούν να εμφανίζονται σε μια πλευρική στήλη.
 • Στη γραμμή διαδρομής του GNOME τώρα εμφανίζεται η τοποθεσία αντί της καταχώρισης κειμένου. Η διαδρομή κειμένου είναι διαθέσιμη με την συντόμευση πληκτρολογίου Control-L .

Η απλή λειτουργία εγγραφής CD του GNOME μπορεί τώρα να κάνει αντίγραφα από CD ήχου και δεδομένων. Απλά κάντε δεξί κλικ στο CD μετά την εισαγωγή του.

1.1.3. Πρόχειρο

Το GNOME τώρα μπορεί να απομνημονεύσει τα δεδομένα που αντιγράφετε, ακόμα και αν έχετε κλείσει το παράθυρο της εφαρμογής από την οποία έγινε η αντιγραφή. Αυτό το παλιό πρόβλημα λύθηκε χωρίς τα προβλήματα ταχύτητας που σχετίζονται με τους δαίμονες προχείρου, και επιτρέπει στις εφαρμογές να κάνουν χρήση αυτής της λειτουργίας.

1.1.4. Ο πίνακας εφαρμογών

Ο πίνακας εφαρμογών που κανονικά βλέπετε στο πάνω και το κάτω μέρος της οθόνης, σας επιτρέπει να εκκινείτε τις εφαρμογές και διάφορα εργαλεία ελέγχου του περιβάλλοντος σας. Στο GNOME 2.12 είναι διαθέσιμοι και οι κατακόρυφοι πίνακες εφαρμογών, χάρις στα περιστρεφόμενα μενού.

Θα προσέξατε ακόμη ότι οι εφαρμογές μπορούν να αναβοσβήνουν τα ονόματα τους στη λίστα παραθύρων, για να δείξουν ότι είναι έτοιμες. Για παράδειγμα, μια εφαρμογή instant messenger θα αναβοσβήνει το εικονίδιο της όταν ένα φίλος σας στέλνει μήνυμα.

Φιγούρα 3Ο πίνακας εφαρμογών του GNOME

1.2. Εφαρμογές

1.2.1. Αναπαραγωγή Βίντεο

Η εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο του GNOME ,το "Totem", χρησιμοποιεί το πλαίσιο πολυμέσων GStreamer του GNOME. Στο GNOME 2.12, η εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο έχει τώρα μια λίστα αναπαραγωγής στη πλευρική του στήλη και υποστηρίζει DVD μενού και υπότιτλους.

Φιγούρα 4Εφαρμογή αναπαραγωγής βίντεο

1.2.2. CD Ripping

Ο CD ripper του GNOME εξάγει απλά και εύκολα τα τραγούδια από τα CD έτσι ώστε αργότερα να μπορούμε να τα ακούσουμε στον υπολογιστή μας ή την φορητή μας συσκευή αναπαραγωγής ήχου. Τώρα υπάρχει δυνατότητα αναπαραγωγής των μουσικών κομματιών πριν την εξαγωγή. Αυτή η τελευταία έκδοση μπορεί ακόμα να εξάγει αρχεία σε εξυπηρετητές σε δίκτυο ή αποσπώμενες συσκευές με τη χρήση του GNOME VFS.

Φιγούρα 5Εφαρμογή εξαγωγής ήχου

1.2.3. Περιηγητής Ιστοσελίδων

Ο περιηγητής ιστοσελίδων "Epiphany" είναι βασισμένος στο Mozilla και ενσωματώνεται πλήρως η λειτουργία του με το περιβάλλον της επιφάνειας εργασίας του GNOME. Οι βελτιώσεις του για το 2.12 περιλαμβάνουν

 • Η μπάρα εύρεσης, όπως υπάρχει στον Firefox. Αυτό σας επιτρέπει να βρείτε οποιοδήποτε κείμενο στη σελίδα χωρίς να την κρύψετε πίσω από ένα παράθυρο διαλόγου.
 • Καθαρότερα μηνύματα σφαλμάτων που εμφανίζονται απευθείας στο περιηγητή.
 • Χρήση του τυπικού συστήματος εκτύπωσης του GNOME.
 • Μπορεί να γίνει κοινή χρήση των σελιδοδεικτών μέσω δικτύου.

Φιγούρα 6Ο Περιηγητής ιστοσελίδων

1.2.4. Evolution

Το Evolution είναι η εφαρμογή Αλληλογραφίας και Groupware που είναι ενσωματωμένη στο GNOME, υποστηρίζει τις παραδοσιακές λειτουργίες των λογαριασμών email, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τις εφαρμογές εταιρικής αλληλογραφίας Novell Groupwise και Microsoft Exchange. Με το Evolution μπορείτε να διαβάζετε, να γράφετε και να διαχειρίζεστε την ηλ. αλληλογραφία σας,τις επαφές σας και τα ραντεβού σας.

Στο GNOME 2.12 το evolution έχει μια ευκολότερη στη χρήση διάταξη μενού και βελτιωμένη γραμμή συνημμένων και επιτρέπει την κρυπτογράφηση PGP και τις υπογραφές PGP. Επιπρόσθετα, το ημερολόγιο τώρα επιτρέπει την ανάθεση σε αντιπροσώπους της παρουσίας σας σε συναντήσεις.

Τώρα υποστηρίζονται λογαριασμοί Groupwise proxy και IMAP, και έχουν λυθεί μερικά προβλήματα συμβατότητας για όσους χρησιμοποιούν τον Mozilla Thunderbird με IMAP.

Φιγούρα 7Εφαρμογή ηλεκτρονικής αλληλογραφίας

1.3. Κέντρο Ελέγχου

1.3.1. Προσωπικές πληροφορίες

Το GNOME τώρα έχει ένα νέο πίνακα ελέγχου Προσωπικών πληροφοριών στον οποίο μπορείτε να εισάγετε προσωπικές πληροφορίες, όπως τηλεφωνικούς αριθμούς, διευθύνσεις, ηλ. αλληλογραφία και instant-messenger IDs αντί να επαναλαμβάνετε αυτές τις πληροφορίες σε κάθε εφαρμογή που τις ζητάει. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε ακόμα και το κωδικό πρόσβασης σας.

Φιγούρα 8Προσωπικές πληροφορίες

1.3.2. Προτιμήσεις ποντικιού

Ο πίνακας ελέγχου των προτιμήσεων ποντικιού τώρα επιτρέπει την αλλαγή του θέματος του δρομέα.

Φιγούρα 9Προτιμήσεις ποντικιού

1.4. Βοηθήματα

Τα βοηθήματα του GNOME έχουν μερικές βελτιώσεις, όπως:

1.4.1. Εφαρμογή προβολής εγγράφων

To GNOME 2.12 έχει τώρα μια νέα εφαρμογή προβολής εγγράφων, το "Evince" που αντικαθιστά τις ξεχωριστές εφαρμογές προβολής εγγράφων PDF και .ps. Αυτή η νέα εφαρμογή είναι απλούστερη και πιο βολική και παρέχει την δυνατότητα αναζήτησης και την προβολή πολλαπλών σελίδων.

Φιγούρα 10Εφαρμογή προβολής εγγράφων

1.4.2. Εφαρμογή προβολής εικόνων

Η εφαρμογή προβολής εικόνων του GNOME τώρα μπορεί να προβάλλει εικόνες με διορθώσεις χρώματος με τη χρήση των προφίλ ICC.

Φιγούρα 11Εφαρμογή προβολής εικόνων

1.4.3. Εφαρμογή προβολής βοήθειας

Η εφαρμογή προβολής βοήθειας του GNOME το Yelp, τώρα χρησιμοποιεί της ίδια μηχανή με το epiphany, τον περιηγητή ιστού. Η όψη, ή αίσθηση και η σταθερότητα του Yelp έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Το Yelp έχει ακόμα βελτιωμένη υποστήριξη για μορφοποίηση συγκεκριμένων γλωσσών, επιτρέποντας στη τεκμηρίωση να εμφανιστεί με τη χρήση των συγκεκριμένων γλωσσικών κανόνων μορφοποίησης της κάθε γλώσσας. Αυτό αποτελεί μια σημαντική προσθήκη στο νέο σύστημα μετάφρασης της τεκμηρίωσης το οποίο επιτρέπει στους μεταφραστές να μεταφράζουν τα έγγραφα της βοήθειας με την ίδια ευκολία που μεταφράζουν τις εφαρμογές.

Φιγούρα 12Εφαρμογή προβολής βοήθειας

1.4.4. Αναζήτηση

Το εργαλείο αναζήτησης του GNOME τώρα μπορεί να δείχνει μικρογραφίες εικόνων αντί για γενικά εικονίδια.

Φιγούρα 13Αναζήτηση

1.4.5. Λεξικό

Το λεξικό του GNOME έχει τώρα μια απλούστερη επιφάνεια χρήσης και παρουσιάζει τις καταχωρήσεις με μια ευκολότερη για ανάγνωση διάταξη. Τώρα μπορείτε να επιλέγετε και τις γραμματοσειρές που θα χρησιμοποιούνται για την εμφάνιση των καταχωρήσεων.

Φιγούρα 14Λεξικό

1.5. Παιχνίδια

Τα παιχνίδια του GNOME προσθέτουν την απαραίτητη διασκέδαση στην επιφάνεια εργασίας σας. Το παιχνίδι Mines έχει μερικές βελτιώσεις στο GNOME 2.12. Για παράδειγμα το πρώτο κλικ καθαρίζει έναν ικανό αριθμό τετραγώνων και έτσι δεν χρειάζεται να κάνετε κλικ στα τυφλά ελπίζοντας ότι δεν θα πέσετε σε νάρκη. Ακόμα σχεδιάζεται ένα γραφικό έκρηξης όταν πυροδοτείται μια νάρκη.

Φιγούρα 15Mines

2. Τι νέο υπάρχει για τη Διαχείριση Συστήματος

Το GNOME 2.12 έχει μερικές καινούργιες δυνατότητες που κάνουν πιο εύκολη τη δουλειά των διαχειριστών συστήματος, αλλά και των χρηστών που διαχειρίζονται μόνοι τους τον υπολογιστή τους

2.1. Βελτιώσεις για το Sabayon

Ως μέρος της δουλειάς για την υποστήριξη του διαχειριστή προφίλ χρήστη Sabayon, η εκκίνηση του GNOME χρησιμοποιεί λιγότερες ρυθμίσεις. Εκτός από κάποια κέρδη στη ταχύτητα, αυτό σημαίνει ότι τώρα είναι ευκολότερη η διαχείριση του GNOME 2.12, ειδικότερα σε συνδυασμό με το Sabayon, που αν και δεν είναι επίσημα μέρος του GNOME, κάνει ευκολότερη τη ρύθμιση προφίλ χρήστη.

2.2. Επεξεργαστής Μενού

Το μενού εφαρμογών του GNOME χρησιμοποιεί τώρα την οδηγία μενού του freedesktop, και έτσι οι εφαρμογές μπορούν να εγκατασταθούν ευκολότερα ανεξαρτήτως του περιβάλλοντος που χρησιμοποιούν.Το GNOME 2.12 έχει ένα απλό εργαλείο για την επεξεργασία του μενού, και επειδή η υποδομή του είναι συμβατή με τα πρότυπα είναι διαθέσιμα και εργαλεία τρίτων για αυτή τη δουλειά.

Φιγούρα 16Επεξεργαστής Μενού

2.3. Εργαλεία Συστήματος

Τα εργαλεία συστήματος σάς επιτρέπουν να ρυθμίσετε το ρολόι του συστήματος σας, την σύνδεση δικτύου αλλά και να διαχειριστείτε τους χρήστες και τις ομάδες στο συστήματος σας. Προς το παρόν, τα εργαλεία αυτά είναι σχεδιασμένα να δουλεύουν καλύτερα σε προσωπικούς υπολογιστές παρά σε μεγάλα δίκτυα υπολογιστών.

Το GNOME 2.12 παρέχει ένα νέο εργαλείο διαχείρισης υπηρεσιών συστήματος, το οποίο επιτρέπει την επιλογή των υπηρεσιών που θα είναι ενεργές όταν ξεκινάει ο υπολογιστής.

Φιγούρα 17Το εργαλείο Διαχείρισης Υπηρεσιών

2.4. Εφαρμογή Προβολής Καταγραφών Συστήματος

Η εφαρμογή προβολής καταγραφών κάνει την αναζήτηση ευκολότερη με την εμφάνιση όλων των καταγραφών σε ένα παράθυρο καρτέλας και την περιήγηση στις καταγραφές μέσω ενός ημερολογίου.

Φιγούρα 18Εφαρμογή Προβολής Καταγραφών Συστήματος

3. Τι νέο υπάρχει για τους προγραμματιστές

Η πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών του GNOME 2.12 παρέχει μια σταθερή βάση για ανάπτυξη λογισμικού από τρίτους, καθώς και από το το ίδιο το GNOME. Το GNOME 2.12 προσθέτει μερικές βελτιώσεις ΑPI, και διατηρεί την προς τα πίσω συμβατότητα και την σταθερότητα των API. Ακόμα κάνει ευκολότερη την ανάπτυξη εφαρμογών που τρέχουν σε Unix και Windows, και χρησιμοποιεί σημαντικούς κανόνες για τη διαλειτουργικότητα με άλλες επιφάνειες εργασίας.

3.1. Βελτιώσεις GTK+

Στο GNOME 2.12, το GTK+ 2.8 παρέχει μερικές ενδιαφέρουσες λειτουργίες όπως

 • Το GTK+ τώρα χρησιμοποιεί το API σχεδίασης Cairo του freedesktop, το οποίο κάνει ευκολότερη τη σχεδίαση προσαρμοσμένων γραφικών συστατικών για τη προσθήκη και εφαρμογή νέων εφέ. Στο κοντινό μέλλον, αυτό θα επιτρέψει στο GNOME να χρησιμοποιεί νέα εφέ γραφικών, να βελτιστοποιεί την επιτάχυνση υλικού και τα APIs εκτυπώσεων.
 • Βελτιώθηκε ο χειρισμός του Drag and drop και τώρα είναι δυνατή η προεπισκόπηση κομματιών κειμένου καθώς τα μετακινείτε με το ποντίκι.

Επιπρόσθετα σε αυτές τις αλλαγές τις οποίες μπορούν να χρησιμοποιούν όλες οι εφαρμογές που βασίζονται στο GTK+ χωρίς να χρειάζονται recompilation, έχουν προστεθεί νέα API που κάνουν την ανάπτυξη ακόμα πιο εύκολη. Αυτά περιλαμβάνουν:

 • Ο GtkFileChooser μπορεί τώρα να εμφανίζει ένα διάλογο επιβεβαίωσης αντικατάστασης αρχείου όταν βρίσκεται σε λειτουργία αποθήκευσης.
 • Το GtkWindow μπορεί να παρουσιάζει μια συμβουλή άμεσης δράσης και να ειδοποιεί το διαχειριστή παραθύρων για παράδειγμα να αναβοσβήνει το τίτλο παραθύρου.
 • Το GtkIconView τώρα εφαρμόζει την επιφάνεια χρήσης του GtkLayout, και μπορεί να εμφανίσει αντικείμενα μέσω του GtkCellRendererCells.
 • Το GtkTextView τώρα επιτρέπει τον ορισμό χρώματος παρασκηνίου για παραγράφους, και την παράκαμψη αόρατου κειμένου κατά την επανάληψη.
 • Το GtkScrolledWindow έχει λειτουργίες για τη λήψη των γραμμών κύλισης.
 • Το GtkMenu τώρα υποστηρίζει κατακόρυφα (περιστρεφόμενα) μενού, και την δυνατότητα να αγνοεί τη εστίαση μέσω πληκτρολογίου για ειδικές εφαρμογές, όπως το πληκτρολόγιο οθόνης.
 • Το αναδυόμενο μενού GtkEntryCompletion μπορεί να είναι πλατύτερο από τη καταχώριση, και το αναδυόμενο μπορεί να αποφευχθεί αν υπάρχει μόνο ένα ταίριασμα.
 • Υπάρχει η δυνατότητα αναδίπλωσης στο κείμενο της άδειας χρήσης του GtkAboutDialog.
 • Το GtkToolButton μπορεί τώρα να χρησιμοποιεί εικονίδια με όνομα από τα θέματα εικονιδίων, και αυτά τα εικονίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την μεταφορά τους με το ποντίκι.
 • Το GtkSizeGroup μπορεί να αγνοεί κρυφά γραφικά συστατικά.

Δείτε ακόμα τη πλήρη λίστα του νέου API στο GTK+ 2.8 στο http://developer.gnome.org/doc/API/2.0/gtk/ix06.html

3.2. Πολλαπλές πλατφόρμες

Η βιβλιοθήκη GTK+ είναι ήδη δημοφιλής σε προγραμματιστές που επιθυμούν να υποστηρίξουν πολλαπλές πλατφόρμες όπως τα Microsoft Windows το Linux και το UNIX. Για παράδειγμα, οι γραφίστες μπορούν να επεξεργάζονται τις εικόνες τους με το GIMP και το Inkscape και στο Linux και στα Windows.

Και τώρα πολλές ακόμα βιβλιοθήκες του GNOME , όπως οι ORBit2, libbonobo, libgnome, libbonoboui, libgnomeui και gnome-vfs, μπορούν να γίνουν build σε Microsoft Windows, κάνοντας ευκολότερη την διανομή εφαρμογών του GNOME σε αυτή τη πλατφόρμα. Αν και αυτή η υποστήριξη δεν έχει ολοκληρωθεί πλήρως ακόμα, επαρκεί για μερικές εφαρμογές και αναμένεται να ολοκληρωθεί στην επόμενη έκδοση του GTK+ και του GNOME.

3.3. Συμμόρφωση στα Πρότυπα

Το GNOME εργάζεται στενά μαζί με ομάδες όπως το freedesktop.org. Η υποστήριξη προτύπων είναι ένα πολύ σημαντικό πλεονέκτημα για τους χρήστες του GNOME. Η υποστήριξη Διαλειτουργικότητας βελτιώνει την εμπειρία του χρήστη, μιας και επιτρέπει στα GNOME, KDE, και τις άλλες εφαρμογές να λειτουργούν μαζί πιο εύκολα, ενώ η συμμόρφωση με ανοικτά πρότυπα βοηθάει στην απελευθέρωση του χρήστη από τους περιορισμούς των κλειστών προτύπων.

Οι συντελεστές του GNOME δουλεύουν σκληρά με τα άλλα μέλη της κοινότητας ανοικτού λογισμικού μέσω του Freedesktop.org για την ανάπτυξη των κανόνων εκείνων που επιτρέπουν την διαλειτουργικότητα. Αυτοί οι κανόνες περιλαμβάνουν: προδιαγραφές για διαμοιραζόμενη βάση δεδομένων MIME, θέματα εικονιδίων, πρόσφατα αρχεία, μενού, καταχωρήσεις επιφάνειας εργασίας, διαχείριση μικρογραφιών και προδιαγραφές ταμπλώ συστήματος. Επιπρόσθετα, το GNOME υποστηρίζει τα πρότυπα CORBA, XML, Xdnd, EWMH, XEMBED, XSETTINGS και XSMP.

4. Παγκοσμιοποίηση

Ευχαριστίες στους συντελεστές του οικουμενικού Έργου Μετάφρασης του GNOME, το οποίο κάτω από την καθοδήγηση του Christian Rose και Danilo Šegan, έφερε στο GNOME 2.12 υποστήριξη για 43 γλώσσες (με τουλάχιστον 80 τοις εκατό των μηνυμάτων μεταφρασμένα). Για την τοπικοποίηση του GNOME 2.12 στα ελληνικά εργάστηκαν οι Κώστας Παπαδήμας, Νίκος Χαρωνιτάκης, Στέλιος Παπαναστασίου, Στάθης Καμπέρης, Πέτρος Βελώνης και Σίμος Ξενιτέλλης. Μπορείτε να έρθετε σε επαφή με την ελληνική ομάδα στο δικτυακό τόπο http://www.gnome.gr.

Υποστηριζόμενες γλώσσες:

 • Αλβανικά (5 εκατομμύρια ομιλούντες)
 • Πορτογαλικά Βραζιλίας (175 εκατομμύρια)
 • Βουλγαρικά (9 εκατομμύρια)
 • Καταλανικά (7 εκατομμύρια)
 • Κινέζικα Απλοποιημένα (πάνω από 1 δισεκατομμύριο)
 • Κινέζικα Παραδοσιακά (40 εκατομμύρια)
 • Τσέχικα (11 εκατομμύρια)
 • Δανικά (5.3 εκατομμύρια)
 • Ολλανδικά (πάνω από 21 εκατομμύρια)
 • Αγγλικά (341 εκατομμύρια)
 • Φινλανδικά (πάνω από 5 εκατομμύρια)
 • Γαλλικά (πάνω από 75 εκατομμύρια)
 • Γαλισιακά (3 εκατομμύρια)
 • Γερμανικά (100 εκατομμύρια)
 • Ελληνικά (15 εκατομμύρια)
 • Γκουτζαράτι (46 εκατομμύρια)
 • Χίντι (370 εκατομμύρια)
 • Ουγγρικά (14.5 εκατομύρια)
 • Ινδονησιακά (230 εκατομμύρια)
 • Ιταλικά (60 εκατομμύρια)
 • Ιαπωνικά (πάνω από 125 εκατομμύρια)
 • Κορεάτικα (75 εκατομμύρια)
 • Λιθουανικά (4 εκατομμύρια)
 • Σλαβομακεδονικά (2 εκατομμύρια)
 • Μαλαισιακά (πάνω από 17 εκατομμύρια)
 • Νεπάλι (16 εκατομμύρια)
 • Νορβηγικά Bookmal (5 εκατομμύρια)
 • Πολωνικά (44 εκατομμύρια)
 • Πορτογαλικά (43 εκατομμύρια)
 • Πουντζάμπι (60 εκατομμύρια)
 • Ρουμανικά (26 εκατομμύρια)
 • Ρωσικά (170 εκατομμύρια)
 • Σερβικά (10 εκατομμύρια)
 • Σλοβακικά (5 εκατομμύρια)
 • Ισπανικά (πάνω από 350 εκατομμύρια)
 • Σουηδικά (9 εκατομμύρια)
 • Ταμίλ (61 εκατομμύρια)
 • Ταϋλανδέζικα (20 εκατομμύρια)
 • Τουρκικά (61 εκατομμύρια)
 • Ουκρανικά (50 εκατομμύρια)
 • Βιετναμέζικα (68 εκατομμύρια)
 • Ουαλικά (575.000)
 • Ζόσα (7 εκατομμύρια)

Σημειώστε ότι τα Γαλισιακά, τα Εσθονικά, τα Ινδονησιακά, τα Σλαβομακεδονικά, τα Νεπάλι,τα Σλοβακικά, τα Βιετναμέζικα, τα Ταϋλανδέζικα και τα Ζόσαι (Xhosa) είναι οι νέες υποστηριζόμενες γλώσσες για το GNOME 2.12, χάρις στην σκληρή δουλειά των μεταφραστών τους. Ακόμη, άξιο αναφοράς είναι το ότι τα Αγγλικά Ην. Βασιλείου και Καναδά υποστηρίζονται σε αυτή την έκδοση.

Πολλές άλλες γλώσσες υποστηρίζονται μερικώς, με περισσότερα από τα μισά αλφαριθμητικά μεταφρασμένα.

5. Εγκατάσταση του GNOME 2.12

Για την προβολή του GNOME 2.12 έχουμε ετοιμάσει ένα LiveCD, που είναι διαθέσιμο από gnome.org/projects/livecd/.Το LiveCD σας επιτρέπει να δοκιμάσετε την πλήρη επιφάνεια εργασίας του GNOME σε Linux, χωρίς να χρειαστεί να εγκαταστήσετε κάτι στον σκληρό σας δίσκο. Αυτός ο τρόπος είναι ο καλύτερος για να δείτε τι καινούργιο υπάρχει.

Για πραγματική χρήση, προτείνουμε να εγκαταστήσετε τα επίσημα πακέτα, όπως αυτά που βγαίνουν για τη διανομή Linux που έχετε. Οι εταιρίες διανομών ελεύθερου λογισμικού πακετάρουν το GNOME 2.12 σχετικά γρήγορα, και εκδίδουν νέες εκδόσεις άμεσα ώστε να περιλάβουν το GNOME 2.12.

Αρκετοί προχωρημένοι χρήστες θέλουν να εγκαθιστούν το GNOME από τον πηγαίο κώδικα, ώστε να δοκιμάζουν τις τελευταίες εκδόσεις και να παρέχουν ανάδραση και βελτιώσεις. Για αυτούς συστήνουμε το εργαλείο GARNOME, για εγκατάσταση από τα εκδοθέντα tarballs, και το jhbuild, για εγκατάσταση από το CVS.

6. Γνωστά Ζητήματα

Κάθε λογισμικό, όταν διατίθεται, περιλαμβάνει σφάλματα που οι προγραμματιστές γνωρίζουν αλλά επέλεξαν, για διάφορους λόγους, να μην τα διορθώσουν στην έκδοση αυτή. Το ελεύθερο λογισμικό δεν είναι διαφορετικό από το κλειστό λογισμικό σε αυτό το ζήτημα, με τη διαφορά ότι στο ελεύθερο λογισμικό ενημερώνουμε τους χρήστες για τα προβλήματα αυτά.

Επίσης ενθαρρύνουμε τους χρήστες μας να αναφέρουν τυχόν σφάλματα για να μπορέσουμε να τα διορθώσουμε. Ο βέλτιστος τρόπος για την αναφορά σφαλμάτων του GNOME είναι μέσω της χρήστης του Απλού Οδηγού Σφαλμάτων. Ο οδηγός αυτός σας καθοδηγεί στα απαραίτητα βήματα για την συμπλήρωση μιας ποιοτικής αναφοράς σφάλματος και βοηθάει στην σωστή καταχώρηση του. Αν είστε προχωρημένος χρήστης και θέλετε κάτι περισσότερο από 'απλό', υπάρχει και η παραδοσιακή φόρμα αναφοράς σφαλμάτων. Περισσότερες λεπτομέρειες σε σφάλματα που έχουν ήδη αναφερθεί μπορείτε να δείτε στο Bugzilla μας. Τα πιο εμφανή σφάλματα του GNOME 2.12 είναι:

6.1. Λίστα από γνωστά ζητήματα

 • Η ενέργεια 'άνοιγμα τερματικού' αφαιρέθηκε από το μενού του Ναυτίλου, για να βελτιώσει τη χρηστικότητα και την ευκολία διαχείρισης. Αν σας λείπει αυτή η ενέργεια σας συστήνουμε να εγκαταστήσετε την πρόσθετη λειτουργία άνοιγμα τερματικού στο Ναυτίλο, η οποία όχι μόνο επαναφέρει την ενέργεια αυτή στο μενού του Ναυτίλου, αλλά τη βελτιώνει ακόμα περισσότερο με το να ανοίγει το τερματικό στο κατάλογο στον οποίο βρίσκεστε με το Ναυτίλο.

7. Κοιτάζοντας το GNOME 2.14 και ακόμα παραπέρα

Το GNOME λειτουργεί με τη φιλοσοφία των προγραμματισμένων χρονικά εκδόσεων. Αυτή η φιλοσοφία αποτελεί μια προσπάθεια ώστε να δίνουμε συνεχώς όσο το δυνατό πιο σύντομα το καλύτερο που προσφέρουν οι προγραμματιστές μας, στους χρήστες μας. Οι ακόλουθες λειτουργίες είναι σε ανάπτυξη και μπορεί να εμφανιστούν στις επόμενες εκδόσεις.

 • Υποστήριξη για το πρότυπο Apple Bonjour για τον εντοπισμό υπηρεσιών δικτύου, εν δυνάμει μέσω του Avahi.
 • Υποστήριξη για το πρότυπο υπηρεσιών ανοικτού ημερολογίου caldav στο Evolution.
 • Η χρήση του Διαχειριστή Δικτύου επιτρέπει σε όλες τις δικτυακές εφαρμογές του GNOME να συμπεριφέρονται πιο έξυπνα κατά τη σύνδεση και την αποσύνδεση.
 • Για την εμπέδωση των βιβλιοθηκών του gtk και του gnome και την εφαρμογή τους δείτε το Project Ridley.
 • Αυξημένη χρήση της νέας υποδομής ανάλυσης για τη βελτίωση της εμφάνισης και της χρηστικότητας, για παράδειγμα η ενσωμάτωση με το Clearlooks, το νέο μας προεπιλεγμένο θέμα.
 • Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το GNOME roadmap στο γουίκι μας.

8. Συμμετοχή

Ο πυρήνας της επιτυχίας του GNOME βρίσκεται στην πλειάδα εθελοντών (προγραμματιστών και χρηστών) που το στηρίζουν.

Ως χρήστης, η συμμετοχή σας μπορεί να γίνει πολύ απλά, με το να συμπληρώνετε αναφορές σφαλμάτων. Μπορείτε να στέλνετε αναφορές μέσω του Bugzilla με την χρήση του βοηθού σφαλμάτων. Αν θέλετε να συμμετάσχετε πιο ενεργά, μπορείτε να γίνετε μέλος στην δραστήρια ομάδα μας bug-squad.

Για τους προγραμματιστές, υπάρχει ένας πολύ συναρπαστικός δρόμος ανάπτυξης σε όλες τις ομάδες μας Ανάπτυξης λογισμικού - Προσιτότητας, Τεκμηρίωσης, Χρηστικότητας, Μεταφράσεων, Δικτυακός τόπος, Δοκιμαστές, Γραφικά, Ανάπτυξη της Επιφάνειας Εργασίας & και της Βασικής Πλατφόρμας. Εδώ είναι ένας Οδηγός για να σας βοηθήσει να ξεκινήσετε.

Η συμμετοχή στην ανάπτυξη του GNOME μπορεί να γίνει μια συναρπαστική εμπειρία που σας δίνει την ευκαιρία να συναντήσετε μια πλειάδα από εμπνευσμένους, ταλαντούχους και ομαδικούς ανθρώπους που εργάζονται για ένα κοινό στόχο. Ελάτε μαζί μας σήμερα κιόλας για να δοκιμάσετε και τις δικές σας ικανότητες.

A. Μνεία

Οι πληροφορίες έκδοσης του GNOME γράφτηκαν από τους Murray Cumming, Davyd Madeley, και ολόκληρη την κοινότητα του GNOME.