Бележки по версия 2.12 на GNOME

1. Новости за потребителите

1.1. Работен плот

1.1.1. Изглед

В GNOME 2.12 дебютира и нова стандартна графичната тема: „Яснота“. Тя прави работния плот по-красив, но запазва простотата и изчистените линии.

Фигура № 1Привлекателна, дружелюбжна и несложна: новата стандартна тема.

1.1.2. Мениджърът на файлове

В графичния интерфейс на мениджъра на файлове - Nautilus има няколко подобрения. Прегледът като списък позволява да видите списъка на файловете в една папка без да я отваряте. За ваше удобство в менюто за отметки се показват и местоположенията от диалога за избор на файлове.

Ако издърпате текст от приложение в GNOME 2.12 към някоя папка, в нея автоматично ще се създаде нов текстов документ, който съдържа издърпания текст. Допълнително улеснение е, че докато се издърпва, вместо икона се показва самия текст.

Фигура № 2лесен за работа и много мощен: мениджърът на файлове - Nautilus

Има и няколко подобрения в начина на навигация, който е доближен до диалога за избор на файлове:

 • В страничния панел могат да се слагат места и отметки.
 • Местоположенията вече са част от лентата за пътя на GNOME, а не са са текстово поле. То е достъпно при използването на клавишната комбинация Control-L.

Аудио CD-тата могат да се записват изключително лесно - подобно на дисковете с данни. Просто сложете компакт диска в устройството и натиснете с десния бутон на мишката върху иконата, която се появява на работни плот.

1.1.3. Буфер за обмен

GNOME запомня информацията, която копирате в буфера за обмен, дори ако затворите прозореца, от който са данните. Този дългогодишен проблем бе решен без забавянето, което обикновено придружава въвеждането на програми следящи системния буфер. Това е постигнато като се дава възможност на приложенията изрично да изискат тази функционалност, ако се нуждаят от нея.

1.1.4. Панелът

Панелите, които обикновено стоят отгоре и отдолу на екрана, Ви дават възможност да пускате програми и да настройвате средата, в която работите. В GNOME 2.12 вертикалните панели могат да съдържат менюта.

Вероятно ще забележите, че приложенията премигват в „Списъка с прозорците“, за да привлекат вниманието на потребителя, че са готови. Например - иконата на програмата за съобщения премигва, когато получите съобщение от приятел.

Фигура № 3Панелът на GNOME

1.2. Програми

1.2.1. Програма за видео

Програмата за видео - Totem използва инфраструктурата за мултимедия предоставена от GStreamer. В GNOME 2.12 Totem поставя списъка на изпълненията в странична лента вместо в отделен прозорец и поддържа менюта и субтитри на DVD-та.

Фигура № 4Програмата за видео

1.2.2. Извличане на CD-та

Програмата за извличане на CD-та конвертира вашите аудио дискове във формат подходящ за Вашия компютър или портативен плеър. Вече можете да преслушвате песните преди извличането им, а чрез поддръжката на виртуални файлови системи, можете директно да извличате файловете към мрежови сървъри или портативни устройства.

Фигура № 5Програмата за извличане на музика

1.2.3. Браузър за Интернет

„Epiphany“ - браузърът за Интернет на GNOME е базиран на технологиите на Mozilla, но е изцяло интегриран в графичната среда GNOME. Подобренията за 2.12 включват

 • Нова лента за търсене, подобна на тази във Firefox. Преди тя беше отделно разширение на Epiphany. Тя ви позволява да търсите в една страница с текст, без страницата да се окаже скрита зад диалог.
 • По-ясни съобщения за грешки, които се появяват директно в браузъра
 • Използване на стандартната система за печат на GNOME.
 • Отметките могат лесно да бъдат споделяни по мрежата.

Фигура № 6Интернет браузърът

1.2.4. Evolution

Интегрираният клиент за електронна поща и работа в екип - Evolution поддържа популярна корпоративна инфраструктура като Novell Groupwise и Microsoft Exchange. Чрез Evolution можете да получавате, изпращате и управлявате електронна поща, информацията за контакти и календарния си график.

В GNOME 2.12 е улеснена системата от менюта и лентата за прикрепяне на обектите към писмата, както и изцяло е интегрирано използването на електронен подпис и електронен плик чрез PGP. Календарът позволява да упълномощавате други лица да Ви представляват на срещите.

Поддържат се сървъри-посредници за Groupwise, както и абонаменти към сървъри с IMAP. Коригирани са някои проблеми на съвместимостта за клиенти, които едновременно използват пощенския клиент Mozilla Thunderbird чрез протокола за получаване на електронна поща IMAP.

Фигура № 7Клиент за електронна поща

1.3. Контролен център

1.3.1. За мен

В GNOME има нов контролен панел - „За мен“. В него можете да укажете информация за себе си като телефонни номера, адрес, адрес на поща и идентификатор за незабавни съобщения, вместо да трябва да въвеждате тази информация отново и отново в различните приложения. Чрез панела можете да смените и паролата си.

Фигура № 8За мен

1.3.2. Настройки на мишката

Контролният панел за мишката вече позволява да смените темата на курсора.

Фигура № 9Настройки на мишката

1.4. Инструменти

Програмите-инструменти в GNOME са подобрени:

1.4.1. Преглед на документи

GNOME 2.12 притежава нова програма за преглед на документи - „Evince“. Тя замени предишните програми за разглеждането на документи във формат PDF и .ps. Новата програма е по-опростена и по-удобна, и разполага с възможност за търсене и възможност да показва едновременно повече от една страница.

Фигура № 10Преглед на документи

1.4.2. Програма за преглед на изображения

Програмата за преглед на изображения в GNOME може да използва корекция на цветовете чрез използването на цветовите профили ICC.

Фигура № 11Програма за преглед на изображения

1.4.3. Програма за помощта

Програмата за визуализация на помощта в GNOME - Yelp използва същото ядро като браузърът за Интернет - Epiphany. Външният вид, бързината и стабилността на Yelp са многократно подобрени.

Yelp притежава подобрена система за спазване на особеностите на различните езици, която позволява документацията да се изобразява съгласно правилата и стандартите в съответния език. Допълнително е създадена нова система за превод, която позволява документацията да се превежда много лесно - подобно на приложенията.

Фигура № 12Програма за помощта

1.4.4. Търсене

Инструментът за търсене в GNOME показва мини изображения, а не просто икони.

Фигура № 13Търсене

1.4.5. Речник

Речникът на GNOME е с опростен интерфейс за потребителя и дава възможност да прегледате статиите в по-удобен вид. Можете да изберете и шрифта за речниковите статии.

Фигура № 14Речник

1.5. Игри

Игрите на GNOME правят работата Ви с компютъра по-жизнерадостна. Играта „Мини“ е подобрена за GNOME 2.12. Можете да сте сигурни, че първият Ви ход ще разкрие първоначална площадка, без да се налага да я търсите и щракате по играта, надявайки се да не стъпите на мина. За сметка на това експлозиите имат собствена графика.

Фигура № 15Мини

2. Новости за администраторите

В GNOME 2.12 има нововъведения, които да улеснят живота на системните администратори, както и на потребителите, които сами конфигурират компютрите си.

2.1. Подобрения за Sabayon

Благодарение на работата по поддръжката на Sabayon - мениджър на потребителските настройки, при стартирането си GNOME се нуждае и зависи от по-малко настройки. Освен че води до леко увеличаване на бързодействието, това опростява поддръжката на системите работещи с GNOME 2.12, особено ако се използва самия Sabayon, който макар и да не е официално част от GNOME, облекчава управлението на потребителските настройки.

2.2. Редактор на менюта

Менютата за програми в GNOME използва спецификацията на Freedesktop, така че приложенията могат да се инсталират и стартират независимо от ползваната среда. GNOME 2.12 разполага с опростен инструмент за управлението на менюта, а придържането към стандартите води до появата на все повече инструменти за управлението им.

Фигура № 16Редакторът на менюта

2.3. Системни инструменти

Системните инструменти Ви позволяват да настроите системното време, мрежата, както и потребителите и техните групи на компютрите Ви. Понастоящем системните инструменти са по-подходящи за единични компютри отколкото за големи мрежи от работни станции.

В GNOME 2.12 се появи и новия инструмент за управление на услугите, който Ви позволява да определите какви приложения ще се стартират заедно с компютъра.

Фигура № 17Инструмент за администрирането на услугите

2.4. Преглед на журнали

Програмата за преглед на журнали в GNOME облекчава изследващите производителността и различните проблеми. Всички журнали се показват в общ прозорец, но в различни табове. Възможно е да използвате и календарен изглед. Чрез новия навигатор с версии можете да разглеждате и архивираните журнали.

Фигура № 18Инструментът за преглед на журналите

3. Новости за разработчиците

Платформата за разработка GNOME 2.12 предоставя стабилна основа както за разработчиците, така и за самата графична среда GNOME. Версия 2.12 добавя видими от потребителя подобрения, както и такива в системата на API-та. Запазена е обратна съвместимост и стабилност на интерфейсите. По-такъв начин се улеснява разработката на приложения както за Unix, така и за Windows, като се спазват стандартите за взаимодействие с другите графични среди.

3.1. Подобрения в GTK+

В GNOME 2.12 библиотеката GTK+ 2.8 предоставя някои интересни нововъведение за потребителите като

 • GTK+ вече използва интерфейсите на Cairo за изчертаване, които са част от проекта за свободни среди за потребители - Freedesktop. Това улеснява създаването на специализирани графични обекти, както и позволява използването на нови ефекти. В близкото бъдеще това ще позволи на GNOME да се възползва от новите възможности на хардуерното ускорение, както и ще подобри интерфейсите за печат.
 • Издърпването и пускането е подобрено, когато издърпвате текст виждате предварителен изглед на текста.

Освен тези промени, които са достъпни за всички програми базирани на GTK+, без да е необходима прекомпилация, включени са няколко нови API-та за улесняване на разработчиците. Те включват:

 • Диалогът GtkFileChooser изисква потвърждение при записване върху съществуващ файл.
 • Диалогът GtkWindow може да подаде сигнал за спешност, което позволява, например, на мениджъра на прозорци да накара заглавието на прозореца да премигне.
 • Обектът GtkIconView използва интерфейса GtkLayout и може да подрежда елементи чрез GtkCellRendererCells.
 • Обектът GtkTextView позволява задаването на цвят на фона на абзаците, както и предоставя възможност за прескачане на невидимия текст при обработката на текста.
 • Обектът GtkScrolledWindow има нови функции за работа с лентите за прелистване.
 • Обектът GtkMenu поддържа вертикални менюта и може да отказва да получи фокуса, което е важно за приложения като екранната клавиатура.
 • Изскачащото меню на GtkEntryCompletion може да е по-широко от полето за въвеждане на данни, а ако има само едно съвпадение - менюто не се показва.
 • Текстът на лицензите в GtkAboutDialog се пренася по редове.
 • Обектът GtkToolButton може да използва стандартните икони от темите по имена, а самите икони могат да се издърпват.
 • Пакетирането GtkSizeGroup може да прескача скритите графични обекти.

За пълния списък погледнете новите интерфейси в GTK+ 2.8.

3.2. Множество платформи за работа

Библиотеката GTK+ е особено популярна сред разработчиците, които трябва да поддържат множество платформи, в това число Microsoft Windows, както и GNU/Linux и UNIX. Например - дизайнерите могат да изработват изображения чрез GIMP и Inkscape както под GNU/Linux така и Windows.

Все повече библиотеки на GNOME, в това число ORBit2, libbonobo, libgnome, libbonoboui, libgnomeui и gnome-vfs, се компилират и функционират върху Microsoft Windows, което дава възможност приложенията на GNOME да се популяризират и върху тази платформа. Макар и поддръжката все още да не е пълна, тя е достатъчна за повечето приложения. Завършването на поддръжката на Microsoft Windows се очаква в следващата версия на GTK+ и GNOME.

3.3. Спазването на стандарти

GNOME работи в тясно сътрудничество с групи като freedesktop.org. Поддръжката на стандарти е голямо предимство за потребителите и разработчиците на GNOME. Това позволява на потребителите да използват безпроблемно приложения едновременно от средите GNOME, KDE, както и други програми. Спазването на общодостъпни спецификации гарантира, че данните на потребителите не са заключени в собственически стандарти.

Разработчиците на GNOME съвместно с другите участници в общността на свободния софтуер чрез сайт Freedesktop.org работят усилено по стандарти, които осигуряват съвместимост. Част от тях са: споделената база от данни за класификацията MIME, темите за икони, последно използваните файлове, менютата, описанието на иконите, управлението на мини изображенията и системната тава. Допълнително GNOME поддържа CORBA, XML, Xdnd, EWMH, XEMBED, XSETTINGS и XSMP.

4. Интернационализация

Благодарение на световния проект за превод на GNOME под ръководството на Крисчън Роуз и Данило Шеган GNOME 2.12 е преведен (поне на 80%) на 43 езика, в това число и български. Неуморната работа на: Владимир Петков, Ростислав Райков, Виктор Дачев, Явор Доганов, Ясен Праматаров, Александър Шопов и на Владимира Гиргинова, Юлия Велкова, Атанас Кошаров, Петър Славов, Стойчо Станчев, Филип Андонов, Филип Димитров, както и на бившите преводачи: Борислав Александров, Евгени Боевски, Ивелина Кърчева, Николай Христов, Павел Чолаков, Янко Канети и Стойчо Станчев доведе до 100%-ия превод на потребителският интерфейс на GNOME на български език. Можете да се свържете с българския екип чрез нашата система за проследяване на грешки - Trac.

Поддържани езици:

 • албански (5 милиона говорещи)
 • португалски - Бразилия (175 милиона)
 • български (9 милиона)
 • каталунски (7 милиона)
 • китайски - опростен (над 1 милиард)
 • китайски - традиционен (40 милиона)
 • чешки (11 милиона)
 • датски (5,3 милиона)
 • холандски (над 21 милиона)
 • английски (341 милиона)
 • финландски (над 75 милиона)
 • френски (над 75 милиона)
 • галицийски (3 милиона)
 • немски (100 милиона)
 • гръцки (15 милиона)
 • гуджарати (46 милиона)
 • хинди (370 милиона)
 • унгарски (14,5 милиона)
 • индонезийски (230 милиона)
 • италиански (60 милиона)
 • японски (над 125 милиона)
 • корейски (75 милиона)
 • литовски (4 милиона)
 • македонски (2 милиона)
 • малайски (над 17 милиона)
 • непалски (16 милиона)
 • норвежки - бокмал (5 милиона)
 • полски (44 милиона)
 • португалски (43 милиона)
 • панджаби (60 милиона)
 • румънски (26 милиона)
 • руски (170 милиона)
 • сръбски (10 милиона)
 • словашки (5 милиона)
 • испански (над 350 милиона)
 • шведски (9 милиона)
 • тамилски (61 милиона)
 • тайски (20 милиона)
 • турски (150 милиона)
 • украински (50 милиона)
 • виетнамски (68 милиона)
 • уелски (575 хиляди)
 • зоса (7 милиона)

Галицийския, естонския, индонезийския, македонския, непалския, словашкия, виетнамския, тайския и зоса са новите преводи, които се поддържат в GNOME 2.12 благодарение на усилената работа на техните преводачи. Трябва да споменем и британския и канадския английски.

Частично се поддържат и още много езици, чиито екипи са превели над 50 % от низовете.

5. Инсталиране на GNOME 2.12

За GNOME 2.12 сме приготвили автоматично стартиращо CD - LiveCD, което можете да изтеглите от адрес: gnome.org/projects/livecd/. То Ви позволява да тествате пълноценно средата GNOME върху операционната система GNU/Linux без да се налага да инсталирате каквото и да е върху твърдия си диск. Това е най-добрият начин да се уверите сами какви са новостите.

За реална работа препоръчваме официалните пакети, които идват с дистрибутивите на GNU/Linux. Най-вероятно производителите много бързо ще интегрират GNOME 2.12 в своите продукти.

Ако сте достатъчно смели и търпеливи, можете сами да компилирате GNOME от изходния му код, за да тествате най-последните версии на компонентите и да можете да спомогнете за подобрението им. Препоръчваме Ви да пробвате GARNOME за компилиране от пакетите с изходен код и jhbuild за компилиране от системата за контрол на изходния код - CVS.

6. Съществуващи проблеми

Всички програми имат грешки, за които разработчиците знаят, но поради една или друга причина не са коригирани преди излизането на поредната версия. По това свободният софтуер си прилича със собственическия. Разликата е, че при свободния ние уведомяваме потребителите за проблемите.

Също така, ние насърчаваме потребителите да докладват за грешки и проблеми, така че те да могат да бъдат отстранени. Най-бързият начин да докладвате проблемите в GNOME е да използвате „Бързото въвеждане на грешка". Отговаряйки на въпросите там ще създадете качествен доклад за грешка, който ще бъде записан и надлежно обработен. За повече информация за системата за грешки погледнете Bugzilla. Грешките в българският превод на програмата следва да се докладват в системата за проследяване на грешки на българския екип - Trac. По-сериозните проблеми в GNOME 2.12 са:

6.1. Списък със съществуващите проблеми

 • Действието „Отваряне на терминал“ е махнато от контекстното меню на Nautilus, за да се улесни управлението и да се направи средата по-лесна за начинаещите потребители. Ако тази възможност Ви липсва, Ви препоръчваме да си инсталирате модула за отваряне на терминали в Nautilus. Модулът осигурява даже по-добра версия на действието - когато се отвори терминал, автоматично текущата папка е тази, в която е бил отворен.

7. Пътят към GNOME 2.14 и напред

Версиите на GNOME се изготвят по определен график. Така усилията на разработчиците стигат най-бързо до потребителите. Следните новости са вече на радара на програмистите на GNOME е вероятно ще бъдат включени в следващите версии.

 • Поддръжка на Bonjour на Apple - стандарт за автоматично откриване на услугите по мрежата, като най-вероятно ще се използва Avahi.
 • Включване в Evolution на поддръжка на caldav - стандарта за взаимодействие между календарни системи.
 • Интегриране на Network Manager, за да се позволи на мрежовите програми да могат по-добре да се справят със случаите на прекъсване на връзката и последвалото възстановяване.
 • Обединяване на библиотеките на GTK+ и GNOME, за да се улесни разработката и разпространението на приложенията на GNOME чрез проектът Ridley.
 • Подобрено използване на новата структура за изобразяване, за да се подобри външния вид, като час от това е интегрирането й с новата стандартна тема - „Яснота“.
 • За повече информация погледнете страницата бъдещето на GNOME в нашето Уики.

8. Как да се присъедините

Успехът на GNOME се дължи на многото доброволци - и потребители, и разработчици.

Всеки потребител може да допринесе за проекта като подаде хубав доклад за проблем. Можете да подавате грешки чрез системата за грешки Bugzilla като ползвате опростения й интерфейс. Ако искате да допринесете още повече, може да се запишете към спец-отдела „Анти-грешки“. Проблемите с българския превод можете да докладвате чрез системата на българския екип - Trac.

Разработчиците могат да се присъединят към някоя от активните групи -достъпност, документация, лекота на ползване, превод, уеб страници на проекта, тестване, графика и разработка на самата платформа. Това е обяснение как да се присъедините.

Работата върху GNOME обогатява всеки човек. Ще можете да се срещнете с множество мотивирани, талантливи и отзивчиви хора, които работят по една обща кауза. Присъединете се и Вие.

Приложение № 1Кой написа този документ

Тези бележки по версията бяха съставени от Мъри Къминг, Дейвид Медли и общността на GNOME.