Introduktion

PDF Mod är ett enkelt verktyg för att göra grundläggande manipuleringar med PDF-dokument.

Med detta verktyg så kan du rotera, flytta eller extrahera sidor i ett PDF-dokument. Du kan även lägga till sidor från andra dokument.

Du kan starta PDF Mod från din programmeny eller startprogram, eller genom att högerklicka på ett eller flera PDF-dokument i filbläddraren och välja att öppna med PDF Mod.

Like a normal editor application, you must save the changes you make using PDF Mod. If you want to keep the original document and save your changes to a new file, use Save As.