Handboken för PDF Mod

Snabb och enkel PDF-modifiering

Författare

Gabriel Burt
Anknytning: Novell, Inc.

Förläggare

Dokumentationsprojekt för GNOME

Revisionshistorik

2009-07-29: 0.2
2009-07-25: 0.1