Ruční nastavení sítě

Pokud síť vašemu počítači automaticky nepřiřadí nastavení sítě, budete jej muset zadat ručně. Následující popis předpokládá, že již znáte správné údaje, které je třeba nastavit. Jestli ne, zeptejte se svého správce sítě nebo se podívejte do nastavení svého směrovače nebo síťového přepínače.

Když chcete svoji síť nastavit ručně:

 1. Otevřete přehled Činnosti a začněte psát Nastavení.

 2. Klikněte na Nastavení.

 3. Pokud jste k síti připojeni kabelem, klikněte na Síť, a pokud bezdrátově, tak na Wi-Fi

  Ujistěte se, že vaše bezdrátová karta je zapnutá, nebo že síťový kabel je zastrčený.

 4. Klikněte na tlačítko nastavení.

  Pro připojení přes Wi-Fi se tlačítko nastavení nachází vedle aktivní sítě.

 5. Klikněte na IPv4 nebo IPv6 v levém panelu a změňte Metoda na Ruční.

 6. Zadejte Adresu IP a Bránu, včetně příslušné Masky sítě.

 7. V části DNS přepněte vypínač Automatické do polohy vypnuto. Zadejte adresu IP serveru DNS, který chcete používat. Pomocí tlačítka + můžete přidat další servery DNS.

 8. V části Směrování přepněte Automatické do polohy vypnuto. Zadejte Adresu, Masku sítě, Bránu a Metriku pro trasu, kterou chcete používat. Další trasy můžete přidat tlačítkem +.

 9. Klikněte na Použít. Pokud nejste připojeni k síti, otevřete nabídku systému vpravo na horní liště a připojte se. Síť otestujte například tak, že zkusíte navštívit webovou stránku nebo se podívat na sdílené soubory na síti.