Vytvoření připojení se pevnou adresou IP

Většina sítí přiřadí vašemu počítači adresu IP a další údaje automaticky po připojení k síti. Tyto údaje se mohou pravidelně měnit, ale v některých případech můžete chtít mít pro svůj počítač pevnou adresu IP, abyste ji znali (například, když se jedná o souborový server).

Pevnou (statickou) adresu IP přidělíte počítači následovně:

  1. Otevřete přehled Činnosti a začněte psát Síť.

  2. Kliknutím na Síť otevřete příslušný panel.

  3. Najděte síťové připojení, u kterého chcete mít pevnou adresu. Klikněte na tlačítko nastavení vedle síťového připojení. U připojení Wi-Fi je tlačítko nastavení umístěno vedle aktivní sítě.

  4. Klikněte na IPv4 nebo IPv6 v levém panelu a změňte Metoda na Ruční.

  5. Zadejte Adresu IP a Bránu, včetně příslušné Masky sítě.

  6. V části DNS přepněte vypínač Automatické do polohy vypnuto. Zadejte adresu IP serveru DNS, který chcete používat. Pomocí tlačítka + můžete přidat další servery DNS.

  7. V části Směrování přepněte Automatické do polohy vypnuto. Zadejte Adresu, Masku sítě, Bránu a Metriku pro trasu, kterou chcete používat. Další trasy můžete přidat tlačítkem +.

  8. Klikněte na Použít. Síťové připojení by nyní mělo mít pevnou adresu IP.