Bestanden sturen naar een Bluetooth-apparaat

U kunt bestanden naar verbonden Bluetooth-apparaten sturen, zoals sommige mobiele telefoons of andere computers. Sommige apparaten staan het versturen of ontvangen van bestanden of bepaalde bestandstypen niet toe. U kunt bestanden versturen vanuit het venster Bluetooth-instellingen.

Send Files does not work on unsupported devices such as iPhones.

 1. Open het Activiteiten-overzicht en typ Bluetooth.

 2. Klik op het Bluetooth om het paneel te openen.

 3. Make sure Bluetooth is enabled: the switch in the titlebar should be set to on.

 4. In de Apparaten-lijst, selecteer het apparaat waar u de bestanden heen wilt sturen. Als het gewenste apparaat niet als Verbonden staat aangegeven in de lijst, zult u er mee moeten verbinden.

  Een paneel verschijnt dat is toegespitst op het externe apparaat.

 5. Klik op Bestanden versturen… en de bestandskiezer zal verschijnen.

 6. Kies het bestand dat u wilt versturen en klik op Selecteren.

  Om meer dan één bestand uit een map te versturen houdt u Ctrl ingedrukt bij het selecteren van elk van de bestanden.

 7. De eigenaar van het ontvangende apparaat moet meestal op een knop drukken om het bestand te accepteren. Het dialoogvenster Bluetooth-bestandsoverdracht zal de voortgangsbalk tonen. Druk op Sluiten wanneer de overdracht voltooid is.