Bluetooth in- of uitschakelen

U kunt Bluetooth inschakelen om verbinding te maken met andere Bluetooth-apparaten of u kunt dit uitschakelen om energie te sparen. Om Bluetooth in te schakelen:

  1. Open het Activiteiten-overzicht en typ Bluetooth.

  2. Klik op het Bluetooth om het paneel te openen.

  3. Set the switch at the top to on.

Veel laptops hebben een schakelaar of toetscombinatie waarmee Bluetooth kan worden in- of uitgeschakeld. Zoek naar een schakelaar of een toets op uw toetsenbord. De toets op het toetsenbord vindt u vaak met behulp van de Fn-toets.

Om Bluetooth uit te schakelen:

  1. Open the system menu from the right side of the top bar.

  2. Selecteer Niet in gebruik. Het Bluetooth-onderdeel van het menu zal uitklappen.

  3. Selecteer Uitschakelen.

Uw computer is zichtbaar zolang het Bluetooth-paneel open staat.