Deel uw desktop

U kunt instellen dat anderen uw bureaublad kunnen bekijken en besturen van een andere computer via een desktopviewer. Stel Bureaublad delen zo in dat anderen toegang mogen hebben tot uw bureaublad en beveiligingsvoorkeuren mogen instellen.

Om Schermdelen zichtbaar te krijgen dient het pakket Vino geïnstalleerd te zijn.

 1. Open the Activities overview and start typing Settings.

 2. Click on Settings.

 3. Click on Sharing in the sidebar to open the panel.

 4. If the Sharing switch at the top-right of the window is set to off, switch it to on.

  Als u de tekst onder Computernaamkunt bewerken, dan kunt u de naam van uw computer zoals die getoond wordt in het netwerk wijzigen

 5. Selecteer Scherm delen.

 6. To let others view your desktop, switch the Screen Sharing switch to on. This means that other people will be able to attempt to connect to your computer and view what’s on your screen.

 7. To let others interact with your desktop, ensure that Allow connections to control the screen is checked. This may allow the other person to move your mouse, run applications, and browse files on your computer, depending on the security settings which you are currently using.

Beveiliging

Het is belangrijk dat u zich bewust bent van wat elke beveiligingsoptie precies betekent voordat u iets wijzigt.

Nieuwe verbindingen moeten toegang vragen

Als u de mogelijkheid wilt hebben te kiezen of u iemand toegang geeft tot uw bureaublad, selecteer dan U dient elke toegang tot deze machine te bevestigen. Als u deze optie uitschakelt, dan wordt u niet gevraagd of u iemand toe wilt staan met uw computer te verbinden.

Deze optie is standaard ingeschakeld.

Een wachtwoord vereisen

Om te vereisen dat andere mensen een wachtwoord invoeren om met uw bureaublad te verbinden, schakel Een wachtwoord vereisen in. Wanneer u deze optie niet gebruikt, kan iedereen proberen om uw bureaublad te bekijken.

Deze optie is standaard uitgeschakeld, maar u kunt hem inschakelen en een veilig wachtwoord instellen.

Netwerken

The Networks section lists the networks to which you are currently connected. Use the switch next to each to choose where your desktop can be shared.

Uw bureaublad niet meer delen

To disconnect someone who is viewing your desktop:

 1. Open the Activities overview and start typing Settings.

 2. Click on Settings.

 3. Click on Sharing in the sidebar to open the panel.

 4. Screen Sharing will show as Active. Click on it.

 5. Toggle the switch at the top to off.