Korištenje

2.1. Otvaranje dokumenta

Za otvaranje dokumenta u PDF Mod programu:

  • Izaberite Datoteka ▸ Otvori i odaberite vaš dokument, ili
  • Pritisnite Ctrl+O i odaberite vaš dokument, ili
  • Dovucite PDF dokument s vaše radne površine ili iz preglednika datoteka u PDF Mod prozor koji nema već otvoren dokument, ili
  • Izaberite dokument iz Datoteka ▸ Skorašnji dokumenti.

2.2. Uvećanje

Uvećanje će učiniti sličice pregleda stranice većima ili manjima. PDF Mod pri pokretanju koristi način najboljeg pristajanja, koji pokušava prikazati sve stranice istovremeno.

Možete uvećati ili umanjiti sličice koristeći Pogled, ili pritiskom na Ctrl i micanjem kotačića miša.

2.3. Pregled i uređivanje svojstava

Možete pregledati i urediti naslov, autora, ključne riječi i temu dokumenta otvarajući svojstva. Da biste to napravili odaberite Datoteka ▸ Svojstva pritisnite, Alt+Enter, ili kliknite Svojstva na alatnoj traci.

2.4. Odabiranje stranica

PDF Mod može automatski odabrati sve stranice, parne stranice, neparne stranice, ili stranice koje sadrže određeni izraz. Ove mogućnosti su dostupne u izborniku Uredi.

Možete odabrati stranice ručno koristeći tipkovnicu i miša. Koristite Ctrl ili Shift kako bi ste odabrali više od jedne stranice.

2.5. Pomicanje stranica

Kako biste pomaknuli odabranu stranicu ili stranice (promijenili njihov raspored), povucite ih na mjesto u dokumentu gdje ih želite pomaknuti.

Svi se postupci uređivanja osim brisanja stranice mogu vratiti koristeći Uredi ▸ Vrati ili pritiskom Ctrl+Z.

2.6. Izdvajanje stranica

Izdvajanje odabrane stranice ili stranica će otvoriti novi PDF Mod prozor u kojem će biti samo odabrane stranice u novom dokumentu, spremnom za daljnje uređivanje i za spremanje.

Da biste izdvojili odabranu stranicu ili stranice, kliknite Uredi ▸ Izdvoji stranicu.

Sve akcije odabira i uređivanja dostupne u izborniku Uredi su također dostupne i desnim klikom na stranicu. Neke akcije su dostupne i na alatnoj traci.

2.7. Zakretanje stranica

Da biste zakrenuli odabranu stranicu ili stranice kliknite Uredi ▸ Zakreni stranicu ili pritisnite [ za zakretanje ulijevo (obrnuto od smjera kazaljke na satu) i ] za zakretanje udesno (u smjeru kazaljke na satu).

2.8. Brisanje stranica

Za brisanje odabrane stranice ili stranica pritisnite Delete ili izaberite Uredi ▸ Izbriši stranicu.

Trenutno nije moguće poništiti ovu akciju koristeći Uredi ▸ Vrati. Možete zatvoriti dokument bez spremanja i otvoriti ga opet kako biste vratili stranicu, ali ćete tako izgubiti i ostale promjene koje ste napravili.

2.9. Spremanje

Nakon što ste napravili izmjene na dokumentu, postoje dva načina za spremanje promjena. Možete prepisati originalni dokument koristeći Datoteka ▸ Spremi, ili možete spremiti promjene u novu datoteku koristeći Datoteka ▸ Spremi kao.