Uvod

PDF Mod je jednostavan alat za osnovnu manipulaciju PDF dokumentima.

Ovim alatom možete zakrenuti, brisati ili izdvojiti stranice u PDF dokumentu. Također možete dodati stranice iz drugog dokumenta.

PDF Mod možete pokrenuti pomoću izbornika ili pokretača, ili desnim klikom na jedan ili više PDF dokumenata u pregledniku datoteka, te izabiranjem otvaranja programom PDF Mod.

Kao i u drugim programima za uređivanje, morate spremiti promjene koje napravite koristeći PDF Mod. Ako želite zadržati originalni dokument i spremiti svoje promjene u novu datoteku, koristite Spremi kao.