Použití

2.1. Otevírání dokumentu

Pokud chcete otevřít dokument v PDF Mod:

  • Zvolte Soubor ▸ Otevřít a vyberte svůj dokument nebo
  • Zmáčkněte Ctrl+O a vyberte svůj dokument nebo
  • Přetáhněte dokument PDF ze své pracovní plochy nebo správce souborů do okna PDF Mod, ve kterém zatím není načtený žádný dokument, nebo
  • Zvolte dokument z nabídky Soubor ▸ Nedávné dokumenty.

2.2. Přibližování

Přibližováním můžete zvětšovat nebo zmenšovat náhledy stránek. PDF Mod se spouští s režimem Přizpůsobit, kdy se pokusí zobrazit stránky tak, aby byly vidět všechny naráz.

Zvětšovat a zmenšovat můžete pomocí voleb v nabídce Zobrazit nebo zmáčknutím Ctrl a současným otáčením kolečka na myši.

2.3. Zobrazování a úprava vlastností

Po otevření vlastností můžete zobrazit a upravit název, autora, klíčová slova a subjekt dokumentu. To provedete tak, že zvolíte Soubor ▸ Vlastnosti, zmáčknete Alt+Enter nebo kliknete na tlačítko Vlastnosti na panelu nástrojů.

2.4. Vybírání stránek

Aplikace PDF Mod umí automaticky vybrat všechny stránky, sudé stránky, liché stránky nebo stránky obsahující hledaný výraz. Tyto volby jsou k dispozici v nabídce Úpravy.

Stránky můžete vybírat i ručně pomocí klávesnice nebo myši. V případě, že chcete vybrat více stránek, použijte Ctrl nebo Shift.

2.5. Přesouvání stránek

Pokud chcete přesunout (přeuspořádat) vybranou stránku nebo stránky, přetáhněte je v dokumentu na místo, kde je chcete mít.

Všechny úpravy, vyjma odstraňování stránek, lze vrátit zpět volbou Upravit ▸ Zpět nebo zmáčknutím Ctrl+Z.

2.6. Extrahování stránek

Extrahování vybrané stránky nebo stránek otevře nové okno PDF Mod s právě vybranými stránkami v novém dokumentu, který je připravený pro pozdější uložení.

Pokud chcete extrahovat vybranou stránku nebo stránky, zvolte Upravit ▸ Extrahovat stránku.

Všechny funkce pro úpravy a výběr dostupné v nabídce Upravit jsou k dispozici i po kliknutí pravým tlačítkem na stránce. Některé funkce jsou dostupné i na panelu nástrojů.

2.7. Otáčení stránek

Pokud chcete otočit vybranou stránku nebo stránky, zvolte Upravit ▸ Otočit stránku nebo zmáčkněte [ pro otočení vlevo (proti směru hodinových ručiček) a ] pro otočení vpravo (po směru hodinových ručiček).

2.8. Odstraňování stránek

Pokud chcete odstranit vybranou stránku nebo stránky, zmáčkněte Delete nebo zvolte Upravit ▸ Odstranit stránku.

V současnosti není možné tuto akci vrátit pomocí Upravit ▸ Zpět. Místo toho můžete dokument zavřít bez ukládání a otevřít jej znovu se všemi stránky, čímž ale přijdete o ostatní změny, které jste v dokumentu provedli.

2.9. Ukládání

Po provedení změn v dokumentu máte dvě možnosti, jak svoji práci uložit. Můžete přepsat původní dokument volbou Soubor ▸ Uložit, nebo můžete své změny uložit do nového souboru volbou Soubor ▸ Uložit jako.