Úvod

PDF Mod je jednoduchý nástroj na provádění základních změn v dokumentech PDF.

S tímto nástrojem můžete otáčet, odstraňovat a nebo extrahovat stránky v dokumentech PDF. Můžete také přidávat stránky z jiného dokumentu.

Aplikaci PDF Mod můžete spustit ze své aplikační nabídky nebo spouštěče a nebo kliknutím pravým tlačítkem na jeden nebo více dokumentů PDF ve správci souborů a volbou Otevřít s PDF Mod.

Podobně jako v jiných aplikacích určených k editaci, musíte změny, které v PDF Mod provedete, uložit. Pokud chcete původní dokument zachovat jak je a změny uložit do nového souboru, použijte Uložit jako.