I can’t see my wireless network in the list

There are a number of reasons why you might not be able to see your wireless network on the list of available networks from the system menu.

  • Nếu không có mạng nào trong danh sách, phần cứng không dây của bạn có lẽ bị tắt, hoặc không hoạt động đúng. Nhớ bật nó lên.

  • Bạn có thể ngoài vùng phủ sóng. Thử lại gần trạm/router không dây hơn xem mạng có xuất hiện không.

  • Mất một lúc để cập nhật danh sách mạng không dây. Nếu bạn mới bật máy hoặc chuyển sang chỗ khác, chờ khoảng một phút và kiểm tra lại.

  • Mạng có thể bị ẩn. Bạn có thể cần kết nối cách khác đến mạng ẩn.