Tại sao mạng không dây cứ bị ngắt kết nối?

You may find that you have been disconnected from a wireless network even though you wanted to stay connected. Your computer will normally try to reconnect to the network as soon as this happens (the network icon on the top bar will display three dots if it is trying to reconnect), but it can be annoying, especially if you were using the internet at the time.

Tín hiệu không dây yếu

Nguyên nhân thông thường bị ngắt kết nối không dây là bạn có tín hiệu không dây yếu. Mạng không dây bị giới hạn không gian, nếu bạn ở quá xa trạm không dây, bạn có thể không có sóng đủ mạnh để duy trì kết nối. Tường và các vật cản khác giữa bạn và trạm cũng có thể làm yếu tín hiệu đi.

Biểu tượng mạng trên thanh đỉnh cho biết độ mạnh tín hiệu không dây. Nếu tín hiệu yếu, thử di chuyển lại gần hơn trạm không dây.

Kết nối không dây không được thiết lập đúng

Sometimes, when you connect to a wireless network, it may appear that you have successfully connected at first, but then you will be disconnected soon after. This normally happens because your computer was only partially successful in connecting to the network — it managed to establish a connection, but was unable to finalize the connection for some reason and so was disconnected.

Một khả năng nữa là bạn nhập nhầm mật mã không dây, hoặc máy tính bạn không được phép vào mạng (ví dụ, vì mạng cần tên đăng nhập).

Trình điều khiển/phần cứng không dây không ổn định

Một vài phần cứng mạng không dây có thể không ổn định. Mạng không dây rất phức tạp, cạc mạng và trạm không dây đôi khi gặp vấn đề nho nhỏ và có thể làm rớt kết nối. Cũng hơi khó chịu, nhưng nó xảy ra khá thường xuyên với nhiều thiết bị. Nếu bạn bị ngắt kết nối không dây thường xuyên, đây có thể là lý do. Nếu xảy ra thường xuyên, bạn nên cân nhắc dùng phần cứng khác.

Mạng không dây bận rộn

Mạng không dây ở một nơi bận rộn (ví dỵ trong trường đại học hoặc quán cà phê) có nhiều máy kết nối cùng lúc và đôi khi mạng không xử lý nổi tất cả, vài máy sẽ bị ngắt kết nối.