Co je to MAC adresa?

Adresa MAC je jedinečný identifikátor, který přiřadil výrobce danému kousku síťového hardwaru (jako jsou karty Wi-Fi nebo Ethernet). MAC je zkratka z Media Access Control a cílem je jednoznačná identifikace konkrétního zařízení.

Adresa MAC sestává ze sady šesti dvojic znaků (šestnáctkových číslic), oddělených dvojtečkami. Příkladem adresy MAC může být 00:1B:44:11:3A:B7.

Abyste zjistili adresu MAC svého síťového hardwaru:

  1. Otevřete přehled Činnosti a začněte psát Síť.

  2. Kliknutím na Síť otevřete příslušný panel.

  3. V seznamu nalevo vyberte zařízení – Wi-Fi nebo Drátové.

    Adresa MAC pro drátové zařízení bude zobrazena vpravo jako Hardwarová adresa.

    V panelu Podrobnosti si kliknutím na tlačítko nastavení si zobrazte adresu MAC pro bezdrátové zařízení.

V praxi někdy můžete potřebovat adresu MAC změnit nebo podvrhnout. Například, někteří poskytovatelé internetových služeb mohou požadovat použití konkrétní adresy MAC, abyste měli přístup k jejich zařízení. Když se vám pokazí síťová karta a vyměníte ji za jinou, přestanou vám jejich služby fungovat. Právě v takovém případě můžete podvrhnout původní adresu MAC.