Napravite vezu sa stalnom IP adresom

Većina mreža će sama da dodeli IP adresu i ostale detalje vašem računaru kada se priključite na mrežu. Ovi detalji mogu da se promene s vremena na vreme, ali vi ćete možda želeti da imate stalnu IP adresu za računar tako da znate uvek koja je njegova adresa (na primer, ako je to server datoteka).

Da date vašem računaru stalnu (statičku) IP adresu:

  1. Otvorite pregled Aktivnosti i počnite da kucate Mreža.

  2. Kliknite na Mreža da otvorite panel.

  3. Find the network connection that you want to have a fixed address. Click the settings button next to the network connection. For a Wi-Fi connection, the settings button will be located next to the active network.

  4. Select the IPv4 or IPv6 tab and change the Method to Manual.

  5. Ukucajte Adresu i Mrežni prolaz, kao i odgovarajuću Mrežnu masku.

  6. In the DNS section, switch the Automatic switch to off. Enter the IP address of a DNS server you want to use. Enter additional DNS server addresses using the + button.

  7. In the Routes section, switch the Automatic switch to off. Enter the Address, Netmask, Gateway and Metric for a route you want to use. Enter additional routes using the + button.

  8. Pritisnite Primeni. Mrežna veza će sada imati stalnu IP adresu.