Zoeken naar een verloren bestand

Als u een bestand heeft aangemaakt of gedownload, maar het bestand niet meer kunt terug vinden, kunt u deze tips volgen.

  • Als u niet meer weet waar u het bestand opgeslagen heeft, maar u herinnert zich nog wel de naam, dan kunt u naar het bestand zoeken op naam.

  • Als u net een bestand heeft gedownload, kan uw webbrowser het bestand automatisch in een standaardmap hebben opgeslagen. Controleer de mappen Check the Bureaublad en Downloads in uw persoonlijke map.

  • U zou per ongeluk een bestand kunnen verwijderen. Wanneer u een bestand verwijdert, wordt het verplaatst naar de prullenbak, waar het blijft tot u handmatig de prullenbak leegt. Zie Een bestand dat u verwijderd heeft terughalen. om te leren hoe u een verwijderd bestand kunt terugzetten.

  • Het is mogelijk dat u het bestand heeft hernoemd op zo'n manier dat het verborgen wordt. Bestanden die met . beginnen of die met ~ eindigen worden in bestandsbeheer verborgen. Klik in de taakbalk van Bestandsbeheer op de knop Weergaveopties en kies Verborgen bestanden weergeven om ze weer te geven. Zie Een bestand verbergen voor meer informatie.