Een bestand dat u verwijderd heeft terughalen.

Als u een bestand via bestandsbeheer verwijdert, dan wordt het normaal gesproken verplaatst naar de Prullenbak van waaruit het weer teruggehaald kan worden.

Een verwijderd bestand terughalen:

  1. Open het Activiteiten-overzicht en begin met het typen van Bestanden.

  2. Klik op Bestanden om bestandsbeheer te openen.

  3. Click Trash in the sidebar. If you do not see the sidebar, press the menu button in the top-right corner of the window and select Sidebar.

  4. Als uw verwijderde bestand er is, klik hierop en kies Terughalen. Het zal teruggeplaatst worden in de map waaruit het verwijderd werd.

Als u een bestand heeft verwijderd via Shift+Delete of de opdrachtregel, dan is het bestand definitief verwijderd. Definitief verwijderde bestanden kunnen niet worden teruggehaald uit de Prullenbak.

Er is een aantal herstelhulpmiddelen beschikbaar waarmee soms bestanden die definitief werden verwijderd teruggehaald kunnen worden. Maar die zijn over het algemeen niet eenvoudig te gebruiken. Als u per ongeluk een bestand definitief heeft verwijderd, dan is het misschien beter advies te vragen op een ondersteuningsforum om te zien of u het kan terughalen.