Een account toevoegen

Door het toevoegen van een account koppelt u uw online-accounts met uw Gnome-bureaublad. Zo worden uw e-mailprogramma, chatprogramma en andere gerelateerde toepassingen voor u ingesteld.

  1. Open het Activiteiten-overzicht en typ Online-accounts.

  2. Klik op Online-accounts om het paneel te openen.

  3. Selecteer uit de lijst aan de rechterkant een account.

  4. Selecteer het soort account dat u wilt toevoegen.

  5. Er wordt een klein websitescherm geopend waar u de gegevens van uw online-account kunt invoeren. Als u bijvoorbeeld een Google-account instelt, voer dan uw Google-gebruikersnaam en -wachtwoord in en meld u aan. Bij sommige providers kunt u een nieuw account aanmaken vanuit het dialoogvenster.

  6. Als u uw gegevens correct heeft ingevoerd, zult u worden gevraagd om Gnome toegang te geven tot uw online-account. Geef toegang om door te gaan.

  7. All services that are offered by an account provider will be enabled by default. Switch individual services to off to disable them.

Nadat u accounts heeft toegevoegd, kunnen toepassingen deze accounts gebruiken voor de diensten waarvoor u toestemming heeft gegeven. Zie Bepaal tot welke online diensten een account toegang geeft om te weten te komen hoe u kunt bepalen welke diensten u wilt toestaan.

Veel online diensten verstrekken een autorisatiecode die door Gnome opgeslagen wordt in plaats van uw wachtwoord. Als u een account verwijdert, moet u ook dat certificaat intrekken in de online dienst. Zie Een account verwijderen voor meer informatie.