Ús

2.1. Obertura d'un document

Per obrir un document amb el PDF Mod:

  • Seleccioneu Fitxer ▸ Obrir i sel·leccioneu el document, o
  • Teclegeu Ctrl+O i sel·leccioneu el document, o
  • Arrossegueu un document PDF des de l'escriptori o el navegador de fitxers cap a una finestra del PDF Mod que no tingui cap document obert, o
  • Seleccioneu un document des del menú Fitxer ▸ Documents recents.

2.2. Ampliar

L'ampliació farà que les miniatures de les pàgines siguin més grans o més petites. El PDF Mod s'inicia en el mode de millor ajustament, que intenta que es vegin totes les pàgines a la vegada.

Podeu ampliar o reduir la visualització amb les opcions disponibles a Visualitza o teclejant Ctrl i movent la rodeta del ratolí.

2.3. Visualització i edició de les propietats

Podeu visualitzar i editar el títol, l'autor, les paraules claus i l'assumpte del document si obriu les seves propietats. Per anar-hi seleccioneu Fitxer ▸ Propietats, teclegeu Alt+Retorn, o feu clic al botó de Propietats que hi ha a la barra d'eines.

2.4. Sel·lecció de pàgines

El PDF Mod pot sel·leccionar automàticament totes les pàgines, les pàgines parells, les pàgines senars o pàgines que continguin certs termes de cerca. Aquestes opcions son disponibles a Edita.

Podeu sel·leccionar pàgines manualment utilitzant el teclat i el ratolí. Premeu les tecles Ctrl o Majúscules per sel·leccionar més d'una pàgina.

2.5. Moure pàgines

Per moure (reordenar) les pàgines sel·leccionades arrossegueu-les des de la posició on són fins la posició desitjada.

Totes les accions d'edició excepte la supressió de pàgines poden ser desfetes si seleccioneu Edita ▸ Desfés o si teclegeu Ctrl+Z.

2.6. Extreure pàgines

Quant s'extreguin les pàgines sel·leccionades s'obrirà una finestra nova del PDF Mod mostrant un document nou amb les pàgines que s'hagin extret apunt per ser modificat o desat.

Per extreure les pàgines sel·leccionades seleccioneu Edita ▸ Extreu la pàgina.

Totes les accions d'edició i sel·lecció són disponibles al menú Edita com també són disponibles fent clic amb el botó secundari sobre una pàgina. Algunes d'aquestes accions també estan disponibles a la barra d'eines.

2.7. Rotació de pàgines

Per girar les pàgines sel·leccionades seleccioneu Edita ▸ Gira la pàginao teclegeu [ per girar a l'esquerra i [ per girar a al dreta.

2.8. Supressió de pàgines

Per a suprimir les pàgines sel·leccionades teclegeu Suprimir o seleccioneu Edita ▸ Suprimeix la pàgina.

Actualment no és possible desfer l'acció amb Edita ▸ Desfés. Podeu tancar el document sense desar els canvis i obrir-lo un altre cop per recuperar l'estat anterior del document, tot i que perdrà tots els altres canvis que s'hagin fet.

2.9. Desat

Després de fer canvis al document hi ha dues maneres de desar-ne els canvis. Podeu sobreescriure el document original si seleccioneu Fitxer ▸ Desa o bé podeu desar els canvis en un fitxer nou si seleccioneu Fitxer ▸ Anomena i desa.