Instalace místní tiskárny

Systém by měl sám automaticky rozeznat velkou část typů tiskáren a připojit je. Většina tiskáren se připojuje k počítači kabelem USB, ale některé tiskárny mohou být připojené do drátové nebo bezdrátové sítě.

Pokud je tiskárna připojená do sítě, nenastaví se automaticky. Budete ji muset přidat v panelu Tiskárny v Nastaveních.

  1. Ujistěte se, že je tiskárna zapnutá.

  2. Připojte tiskárnu k počítači příslušným kabelem. Měli byste na obrazovce zaznamenat nějako činnosti, jak bude systém hledat ovladače a měl by se vás dotázat o potvrzení, že tiskárnu chcete nainstalovat.

  3. Objeví se zpráva, že systém dokončil instalaci tiskárny. Vyberte Vytisknout zkušební stránku, aby se vytiskla testovací stránka, nebo Volby, abyste mohli provést dodatečné změny v nastavení.

Jestliže se vaše tiskárna nenainstaluje automaticky, můžete ji přidat v nastaveních tiskáren:

  1. Otevřete přehled Činnosti a začněte psát Tiskárny.

  2. Klikněte na Tiskárny.

  3. Zmáčkněte Odemknout v pravém horním rohu a po vyzvání zadejte heslo.

  4. Zmáčkněte tlačítko Přidat….

  5. V okně, které se objeví, vyberte novou tiskárnu a zmáčkněte tlačítko Přidat.

    Pokud tiskárna není vyhledána automaticky a vy znáte její síťovou adresu, zadejte ji do textového pole v dolní části dialogového okna a zmáčkněte Přidat.

Pokud se vaše tiskárna v okně Přidání nové tiskárny neobjeví, budete možná muset nainstalovat tiskový ovladač.

Po nainstalování nové tiskárny možná budete chtít změnit svoji výchozí tiskárnu.