Wat is een bestand met een ~ aan het einde van de naam?

Bestanden met een ~ achter de naam (bijvoorbeeld voorbeeld.txt~) zijn automatisch aangemaakte reservekopieën van documenten die zijn bewerkt in de teksteditor gedit of in andere toepassingen. U kunt deze wel gewoon verwijderen, maar het hoeft niet.

Deze bestanden worden standaard verborgen. Als u ze ziet, dan is dat omdat u Verborgen bestanden weergeven hebt geselecteerd (in het menu Weergaveopties dat zich bevindt in de taakbalk van Bestanden) of omdat u op Ctrl+H heeft gedrukt. U kunt ze weer verbergen door een van deze twee handelingen te herhalen.

Deze bestanden worden op dezelfde manier behandeld als normaal verborgen bestanden. zie Een bestand verbergen voor advies over het omgaan met verborgen bestanden.