De tijd voordat het scherm zwart wordt instellen

Om energie te sparen, kunt u de tijd voordat het scherm zwart wordt wanneer het niet gebruikt wordt aanpassen. U kunt ook het zwart worden van het scherm volledig uitschakelen.

De tijd voordat het scherm zwart wordt instellen:

  1. Open het Activiteiten-overzicht en typ Energie.

  2. Klik op Energie om het paneel te openen.

  3. Gebruik de keuzelijst Zwart scherm onder Energiebesparing om de tijd in te stellen voordat het scherm zwart wordt, of schakel zwart scherm volledig uit.

Wanneer uw computer inactief is, zal het scherm om veiligheidsredenen automatisch vergrendeld worden. Zie voor het wijzigen van dit gedrag Het scherm vergrendeld zichzelf te snel.