Välilehtien avaaminen ja sulkeminen

Välilehtien käyttö geditissä mahdollistaa useamman asiakirjan muokkaamisen samassa ikkunassa. Välilehti, joka on muita välilehtiä suurempi, ilmaisee sillä hetkellä avoinna olevan välilehden. Pienemmät välilehdet puolestaan kuvaavat muita avattuja asiakirjoja.

Välilehtien avaaminen

To add a new tab, create a new file with Ctrl+T. The tab will be added to the right side of any other tabs.

Välilehtien sulkeminen

To remove a tab, click the × on the tab's right side. To remove all open tabs, press Ctrl+Shift+W.